Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
1.183
Hôm qua
2.665
Tuần trước
15.608
Tháng trước
67.895
Tất cả
6.051.016

Bộ nguồn DELL 580W For T410 - G686J, F5XMD

Giá: 4,510,000 VNĐ

Mã SP: G686J, F5XMD

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 580W Power Supply For Server DELL Poweredge T410 - G686J, F5XMD
• Part Number : G686J, F5XMD
• Output Power : 580W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Compatibility :  Power Supply For Server DELL Poweredge T410

Bộ nguồn DELL 580W For T410 - G686J, F5XMD

4,510,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 717W For R610 - FJVYV, MP126, RCXD0, RN442, A717P-00

Giá: 4,610,000 VNĐ

Mã SP: FJVYV, MP126, RCXD0, RN442, A717P-00

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 717W Power For Server DELL Poweredge R610
• Part Number : FJVYV, MP126, RCXD0, RN442, A717P-00
• Output Power : 717W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge R610

Bộ nguồn DELL 717W For R610 - FJVYV, MP126, RCXD0, RN442, A717P-00

4,610,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 250W For 500SC, 600SC - 03E482, 4R656, NPS-250FB

Giá: 4,379,000 VNĐ

Mã SP: 03E482, NPS-250FB

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 250W Power For Server DELL Poweredge 500SC, 600SC - 03E482, 4R656, NPS-250FB
• Part Number : 03E482, NPS-250FB
• Output Power : 250W
• Input : 100-240V 50/60Hz|
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge 500SC, DELL Poweredge 600SC

Bộ nguồn DELL 250W For 500SC, 600SC - 03E482, 4R656, NPS-250FB

4,379,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 750W For Server DELL SC1430, 490, 690 - 0U9692

Giá: 4,275,000 VNĐ

Mã SP: 0U9692

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 750W Power For Server DELL SC1430, Precision 490, Precision 690 - 0U9692
• Part Number : 0U9692
• Output Power : 750W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Compatibility :  Power For Server DELL SC1430, Precision 490, Precision 690

Bộ nguồn DELL 750W For Server DELL SC1430, 490, 690 - 0U9692

4,275,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 650W TJ785, GD323, C4797, U2406

Giá: 4,159,000 VNĐ

Mã SP: TJ785, GD323, C4797, U2406

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 650W Power For Server DELL Poweredge 1800 -  TJ785, GD323, C4797, U2406
• Part Number :  TJ785, GD323, C4797, U2406
• Output Power : 650W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge 800, 830, 840, PV100, DP100

Bộ nguồn DELL 650W TJ785, GD323, C4797, U2406

4,159,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 420W For 800, 830, 840, PV100, DP100 - TH344, T3269, T9449

Giá: 4,159,000 VNĐ

Mã SP: TH344, T3269, T9449

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 420W Power For Server DELL Poweredge 800, 830, 840, PV100, DP100 - TH344, T3269, T9449
• Part Number : TH344, T3269, T9449, WH113, GD278, JF717, NPS-420AB E, NPS-420AB A
• Output Power : 420W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge 800, 830, 840, PV100, DP100

Bộ nguồn DELL 420W For 800, 830, 840, PV100, DP100 - TH344, T3269, T9449

4,159,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 500W H318J, DPS-500RB-A, D500E-S0

Giá: 4,159,000 VNĐ

Mã SP: H318J, DPS-500RB-A, D500E-S0

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 500W Power For Server DELL Poweredge R410 - H318J, DPS-500RB-A, D500E-S0
• Part Number : H318J, DPS-500RB-A, D500E-S0
• Output Power : 500W
• Input : 100-240V 50/60Hz
• Output : 12V / 41.6A
• Hot Swap : Yes
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge R410

Bộ nguồn DELL 500W H318J, DPS-500RB-A, D500E-S0

4,159,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 330W 0726C, NPS-300GB

Giá: 3,935,000 VNĐ

Mã SP: 0726C, NPS-300GB

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 330W Power For Server DELL Poweredge 2300 - 0726C, NPS-300GB
• Part Number :  0726C, NPS-300GB
• Output Power : 330W
• Input: 100 - 240V
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge 2300

Bộ nguồn DELL 330W 0726C, NPS-300GB

3,935,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 330W 0284T, NPS-330BB

Giá: 3,819,000 VNĐ

Mã SP: 0284T / NPS-330BB

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 330W 330W  - 0284T, NPS-330BB
• Part Number : 0284T, NPS-330BB
• Output Power : 330W
• Input: 100 - 240V
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge 2450, 2550

Bộ nguồn DELL 330W 0284T, NPS-330BB

3,819,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 450W For DELL SC1425 - FD833

Giá: 3,485,000 VNĐ

Mã SP: FD833, HD436, ,FD832

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 450W Power For Server DELL Poweredge SC1425 - FD833, HD436, ,FD832
• Part Number : FD833, HD436, ,FD832
• Output Power : 450W
• Input: 100 - 240V
• Compatibility :Power For Server DELL Poweredge SC1425

Bộ nguồn DELL 450W For DELL SC1425 - FD833

3,485,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 400W For DELL R300, R400 - 0JY924 D400P-00

Giá: 2,925,000 VNĐ

Mã SP: 0JY924 D400P-00

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 400W Power For Server DELL Poweredge R300, R400 - 0JY924 D400P-00
• Part Number :0JY924 D400P-00
• Output Power : 400W
• Input: 100--240V~ 5.8A / 50-60Hz
• Connectors:  24Pin 4Pin 10Pin 6Pin
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge R300, R400

Bộ nguồn DELL 400W For DELL R300, R400 - 0JY924 D400P-00

2,925,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 1570W NJ508, 0KJ001, KJ001, SP574-Y01A

Giá: 2,810,000 VNĐ

Mã SP: NJ508, 0KJ001, KJ001, SP574-Y01A

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 1570W Power For Server DELL Poweredge 6850
• Part Number : NJ508, 0KJ001, KJ001, SP574-Y01A
• Output Power : 1750W
• Input:200-240V 47-63Hz 10A
• Output: 12V@121A 3.3V@5A
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge 6850

 

Bộ nguồn DELL 1570W NJ508, 0KJ001, KJ001, SP574-Y01A

2,810,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 670W Poweredge 1950 D9761, HY104, MY064, UX459, 0HY105

Giá: 2,699,000 VNĐ

Mã SP: D9761, HY104, MY064, UX459

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 670W  Poweredge 1950 D9761, HY104, MY064, UX459, 0HY105
• Part Number : D9761, HY104, MY064, UX459
• Output Power : 670W
• Input: 110-240V
• Hot-pluggable: Yes
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge 1950

Bộ nguồn DELL 670W Poweredge 1950 D9761, HY104, MY064, UX459, 0HY105

2,699,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 345W RH744, HH066, PS-5341-1DS

Giá: 2,359,000 VNĐ

Mã SP: RH744, HH066, PS-5341-1DS

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 345W Power For Server DELL Poweredge 850, 860, R200
• Part Number : RH744, HH066, PS-5341-1DS
• Output Power : 345W
• Input: 100-240V
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge 850, 860, R200

 

Bộ nguồn DELL 345W RH744, HH066, PS-5341-1DS

2,359,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 55OW X0551, JD090, G3522, UG634, WJ829, AA23300

Giá: 2,359,000 VNĐ

Mã SP: X0551, WJ829, JD090

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 55OW Power For Server DELL Poweredge 1850
• Part Number :  X0551, JD090, G3522, UG634, WJ829, AA23300
• Output Power : 55OW
• Input: 100-240V
• Compatibility :  Power For Server DELL Poweredge 1850

Bộ nguồn DELL 55OW X0551, JD090, G3522, UG634, WJ829, AA23300

2,359,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 500W J1540, HD431, 0H694, DPS-500CB

Giá: 2,315,000 VNĐ

Mã SP: J1540, HD431, 0H694, H694, DPS-500CB

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 500W Power For Server DELL Poweredge 2650 - J1540, HD431, 0H694, H694, DPS-500CB
• Part Number : J1540, HD431, 0H694, H694, DPS-500CB
• Output Power : 500W
• Input: 100-240V~ / 10.1A 47-63Hz
• Compatibility : Power For Server DELL Poweredge 2650, Dell PowerVault 775N

Bộ nguồn DELL 500W J1540, HD431, 0H694, DPS-500CB

2,315,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 320W M1662, H3517, PS-2321-1, DPS312AB

Giá: 2,249,000 VNĐ

Mã SP: M1662, H3517, PS-2321-1, DPS312AB

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 320W Power For Server PowerEdge 1750
• Part Number : 0M1662 H3517 MD526 W0212 DPS-312AB
• Output Power : 320W
• Input: 100 - 240V
• Hot Swap : Yes
• Compatibility : Power For Server PowerEdge 1750

Bộ nguồn DELL 320W M1662, H3517, PS-2321-1, DPS312AB

2,249,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 700W GD419, R1446, D3163, 7000814-0000

Giá: 2,219,000 VNĐ

Mã SP: GD419, R1446, D3163, 7000814-0000

Tính năng:

• Bộ nguồn DELL 700W Power For Poweredge 2850
• Part Number : GD419, R1446, D3163, 7000814-0000
• Output Power : 700W
• Input: 100-240V~ / 10.1A 50-60Hz
• Output: +12V: 57.3A/+3.3VSB: 5.2A
• Compatibility :  Power For Dell Server  PowerEdge 2850

Bộ nguồn DELL 700W GD419, R1446, D3163, 7000814-0000

2,219,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 750W - XYXMG, 0XYXMG, CN-0XYXMG

Giá: 3,780,000 VNĐ

Mã SP: XYXMG 0XYXMG CN-0XYXMG

Tính năng:

• Compatibility: for Dell PowerEdge R520, R620, T620, R720 Servers
• Part Number: XYXMG 0XYXMG CN-0XYXMG
• Input Voltage : 100V - 240V
• Output Power : 750W
• Type : Power supply - Bộ nguồn DELL POWEREDGE R520, R620, T620, R720
• Hot Plug Power Supply: yes

Bộ nguồn DELL 750W - XYXMG, 0XYXMG, CN-0XYXMG

3,780,000 VNĐ

Bộ Nguồn Dell R320 R420 550W PSU, 0D33R2 M95X4 0RYMG6

Giá: 3,960,000 VNĐ

Mã SP: 0D33R2 M95X4 0M95X4 0RYMG6

Tính năng:

• Bộ Nguồn Dell R320 R420 550W PSU, 0D33R2 0M95X4 0RYMG6
• Hãng sản xuất : Dell
• Xuất xứ : Chính hãng
• Mã sản phẩm : 0D33R2 M95X4 0M95X4 0RYMG6
• Loại sản phẩm : Nguồn cho Server (Power Supply)
• Công suất : 550W
• Khả năng tương thích : Nguồn sử dụng cho máy Dell PowerEdge R320 R420

Bộ Nguồn Dell R320 R420 550W PSU, 0D33R2 M95X4 0RYMG6

3,960,000 VNĐ

Bộ nguồn 495W Power For T320 - 3GHW3, N24MJ, 0N24MJ,

Giá: 3,544,000 VNĐ

Mã SP: 3GHW3

Tính năng:

• Compatibility: For Dell PowerEdge R620 R720 R720xd T320 T420 T620 Servers
• Part Number: 3GHW3, N24MJ, 0N24MJ,
• Input Voltage : 100V - 240V
• Output Power : 495W
• Type : Power supply - DELL POWEREDGE T320
• Hot Plug Power Supply: yes

Bộ nguồn 495W Power For T320 - 3GHW3, N24MJ, 0N24MJ,

3,544,000 VNĐ

Bộ nguồn 930W For DELL PowereDge 2900 - KX823, U8947, A930P

Giá: 4,099,000 VNĐ

Mã SP: KX823, U8947, A930P-00

Tính năng:

Bộ nguồn DELL 930W Power For Server DELL Poweredge 2900 Power Supply -  0U8947 
Part Number: KX823, U8947, A930P-00
Manufacturer : DELL
Input Voltage : 100V - 240V
Output Power : 930W
Type : Power supply - DELL Poweredge 2900
Compatibility: Power For Server DELL Poweredge 2900 

Bộ nguồn 930W For DELL PowereDge 2900 - KX823, U8947, A930P

4,099,000 VNĐ

A2027005 Dell 4GB (2 x 2GB) FB-DIMM PC2-5300

Giá: 2,730,000 VNĐ

Mã SP: A2027005

Tính năng:

• DELL part: A2027005
• Type: DDR2 - SDRAM - CL5
• Capacity: 4GB
• Number 2x2GB
• BUS: 667MHZ DDR2-667/PC2-5300
• ECC: Yes
• Type: FULLY BUFFERED

A2027005 Dell 4GB (2 x 2GB) FB-DIMM PC2-5300

2,730,000 VNĐ

Bộ nguồn DELL 750W Power For Server DELL Poweredge 2950 Power Supply - JX399 JU081 NY562

Giá: 3,913,250 VNĐ

Mã SP: JX399 JU081 NY562

Tính năng:

Bộ nguồn DELL 750W Power For Server DELL Poweredge 2950 Power Supply - JX399 JU081 NY562
Part Number: JX399 JU081 NY562
Manufacturer : DELL
Input Voltage : 100V - 240V
Output Power : 750W
Type : Hot plug
Compatibility: Power For Server DELL Poweredge 2950 

Bộ nguồn DELL 750W Power For Server DELL Poweredge 2950 Power Supply - JX399 JU081 NY562

3,913,250 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: