Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
524
Hôm qua
871
Tuần trước
6.066
Tháng trước
258.358
Tất cả
15.360.140

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

Giá: 799,000 VNĐ

Mã SP: WP18-12I

Tính năng:

• Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-18Ah | 847W - 5 phút | 75Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 10.5mΩ
• Điện cực : F3 (M5 Bolts)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

799,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

Giá: 330,000 VNĐ

Mã SP: WP1236W

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-9Ah | 448W – 5Min | 48Wpc – 10Min | 36Wpc – 15Min
• Nội trở @1KHz < 14mΩ
• Điện cực : F2 (Faston Tab 250) | Option F1 (Faston Tab 187)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

330,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

Giá: 2,039,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-55Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-55Ah | 2661W/ 5 phút | 216W/ pc / 15 phút
• Nội trở @1KHz: < 8mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

2,039,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

Giá: 1,596,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-45Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-45Ah | 2122W
• Nội trở @1KHz < 7mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

1,596,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-14Ah, 52

Giá: 479,000 VNĐ

Mã SP: Globe 12V-14Ah

Tính năng:

Công suất                 12V-14Ah | 639W

Trọng lượng              4.4kg

Kích thước(mm)      L151 x W98 x H95 x TH101 (±1)

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                   06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-14Ah, 52

479,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-7.5Ah, 31W (WP7.5-12)

Giá: 309,000 VNĐ

Mã SP: Globe 12V-7.5Ah

Tính năng:

Công suất                  12V-7.5Ah | 363W

Trọng lượng              2.3kg

Kích thước(mm)     L151 x W65 x H94 x TH102 (±1)

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                   06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-7.5Ah, 31W (WP7.5-12)

309,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

Giá: 2,950,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-100Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-100Ah | 2071W
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

2,950,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-20Ah, 84W (WP20-12IE)

Giá: 689,000 VNĐ

Mã SP: Globe 12V-20Ah

Tính năng:

Công suất                  12V-20Ah | 896W

Trọng lượng              6.08kg

Kích thước(mm)      L181 x W76 x H167 x TH167 (±1)

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                  06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-20Ah, 84W (WP20-12IE)

689,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

Giá: 300,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-5Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-5Ah | 311W
• Nội trở @1KHz < 19mΩ
• Điện cực : F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

300,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

Giá: 1,100,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-26Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-26Ah | 1248W / 5 phút | 104Wpc / 15 phút
• Nội trở @1KHz < 8mΩ
• Điện cực : F3 (M5) [Option F6 (M5)]
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

1,100,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 6V-4.5Ah, 17W (WP4.5-6)

Giá: 189,000 VNĐ

Mã SP: Globe 6V-4.5Ah

Tính năng:

Công suất                  6V-4.5Ah | 102W

Trọng lượng              910g

Kích thước(mm)       L70 x W47 x H101 x TH105 (±1))

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                  06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 6V-4.5Ah, 17W (WP4.5-6)

189,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-14Ah, 52W (WP14-12SE)

Giá: 479,000 VNĐ

Mã SP: Globe 12V-14Ah

Tính năng:

Công suất                  12V-14Ah | 639W

Trọng lượng               4.4kg

Kích thước(mm)       L151 x W98 x H95 x TH101 (±1)

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                  06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-14Ah, 52W (WP14-12SE)

479,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-12Ah, 51W (WP12-12SE)

Giá: 469,000 VNĐ

Mã SP: Globe 12V-12Ah

Tính năng:

Công suất                  12V-12Ah | 627W

Trọng lượng               3.95kg

Kích thước(mm)       L151 x W98 x H95 x TH101 (±1)

Tuổi thọ thiết kế         05 năm

Bảo hành                  06-12-24 tháng

Xuất xứ (C.O)            Made in Vietnam

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Globe 12V-12Ah, 51W (WP12-12SE)

469,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

Giá: 5,148,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-150Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-150Ah | 4955W 5 phút | 537Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 4mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

5,148,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

Giá: 299,900 VNĐ

Mã SP: Long 12V-7.2AH

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-7.2Ah | 335W - 5 phút | 28Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 22mΩ
• Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

299,900 VNĐ

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Giá: Call

Mã SP: Long 6V-4Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 6V-4Ah | 115W - 5 phút | 16Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 20mΩ
• Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | Option F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

Giá: 2,840,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-75Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-75Ah | 3402W/ 5 phút | 294Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F16 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

2,840,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

Giá: 3,379,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-110Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-110Ah | 4025W/ 5 phút | 386Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F16 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

3,379,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

Giá: 6,877,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-200Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-200Ah | 5147W/ 10 phút | 686.5Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 3.5mΩ
• Điện cực : F18 (M8)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

6,877,000 VNĐ

Ắcquy Vision CL1000 2V1000AH

Giá: 11,952,000 VNĐ

Mã SP: CL1000

Tính năng:

Ắcquy Vision CL1000 2V1000AH  
Nominal Voltage(V): 2
Nominal Capacity: 1000AH
25A @1.75 V/cell(min)
75A @1.75 V/cell(min) 
Length(mm): 475
Width(mm): 175
Height(mm): 330
Total Height(mm): 367
Terminal: F10
Weight(Kg): 66,5
Weight(Pounds): 146,61

Ắcquy Vision CL1000 2V1000AH

11,952,000 VNĐ

Ắcquy Vision CG12-200XA 12V200AH

Giá: 9,958,000 VNĐ

Mã SP: CG12-200XA

Tính năng:

Ắcquy Vision CG12-200XA 12V200AH
Nominal Voltage(V): 12
Nominal Capacity: 200AH
25A @1.75 V/cell(min)
75A @1.75 V/cell(min)
Length(mm): 520
Width(mm): 269
Height(mm): 203
Total Height(mm): 208
Terminal: F12
Weight(Kg): 70

Ắcquy Vision CG12-200XA 12V200AH

9,958,000 VNĐ

Ắcquy Vision 6FM200SHX 12V200AH

Giá: 9,497,000 VNĐ

Mã SP: 6FM200SHX

Tính năng:

Ắcquy Vision 6FM200SHX 12V200AH
Nominal Voltage(V): 12
Nominal Capacity: 200AH
25A @1.75 V/cell(min)
75A @1.75 V/cell(min)
Length(mm): 522
Width(mm): 238
Total Height(mm): 223
Terminal: F12
Weight(Kg): 65
Weight(Pounds): 143,3
Total Height(mm): 223Terminal: F12

Ắcquy Vision 6FM200SHX 12V200AH

9,497,000 VNĐ

Ắcquy Vision CL800 2V800AH

Giá: 9,479,000 VNĐ

Mã SP: CL800

Tính năng:

Ắcquy Vision CL800 2V800AH
Nominal Voltage(V): 2
Nominal Capacity: 800AH
25A @1.75 V/cell(min)
75A @1.75 V/cell(min)
Length(mm): 410
Width(mm): 175
Height(mm): 330
Total Height(mm): 367
Terminal: F10
Weight(Kg): 57
Weight(Pounds): 125,66
 

Ắcquy Vision CL800 2V800AH

9,479,000 VNĐ

Ắcquy Vision 6FM200SEX 12V200AH

Giá: 9,369,000 VNĐ

Mã SP: 6FM200SEX

Tính năng:

Ắcquy Vision 6FM200SEX 12V200AH
Nominal Voltage(V): 12
Nominal Capacity: 200AH
25A @1.75 V/cell(min)
75A @1.75 V/cell(min)
Length(mm): 522
Width(mm): 238
Height(mm): 218
Total Height(mm): 223
Terminal: F12
Weight(Kg): 65

Ắcquy Vision 6FM200SEX 12V200AH

9,369,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: