Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
6.385
Hôm qua
13.238
Tuần trước
46.420
Tháng trước
133.687
Tất cả
12.501.969

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

Giá: 799,000 VNĐ

Mã SP: WP18-12I

Tính năng:

• Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-18Ah | 847W - 5 phút | 75Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 10.5mΩ
• Điện cực : F3 (M5 Bolts)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

799,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

Giá: 330,000 VNĐ

Mã SP: WP1236W

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-9Ah | 448W – 5Min | 48Wpc – 10Min | 36Wpc – 15Min
• Nội trở @1KHz < 14mΩ
• Điện cực : F2 (Faston Tab 250) | Option F1 (Faston Tab 187)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

330,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

Giá: 2,039,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-55Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-55Ah | 2661W/ 5 phút | 216W/ pc / 15 phút
• Nội trở @1KHz: < 8mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

2,039,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

Giá: 1,596,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-45Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-45Ah | 2122W
• Nội trở @1KHz < 7mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

1,596,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

Giá: 2,950,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-100Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-100Ah | 2071W
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

2,950,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

Giá: 300,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-5Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-5Ah | 311W
• Nội trở @1KHz < 19mΩ
• Điện cực : F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

300,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

Giá: 1,100,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-26Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-26Ah | 1248W / 5 phút | 104Wpc / 15 phút
• Nội trở @1KHz < 8mΩ
• Điện cực : F3 (M5) [Option F6 (M5)]
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

1,100,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

Giá: 5,148,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-150Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-150Ah | 4955W 5 phút | 537Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 4mΩ
• Điện cực : F8 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

5,148,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

Giá: 299,900 VNĐ

Mã SP: Long 12V-7.2AH

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-7.2Ah | 335W - 5 phút | 28Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 22mΩ
• Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

299,900 VNĐ

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Giá: Call

Mã SP: Long 6V-4Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 6V-4Ah | 115W - 5 phút | 16Wpc - 15 phút
• Nội trở @1KHz < 20mΩ
• Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | Option F2 (Faston Tab 250)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

Giá: 2,840,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-75Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-75Ah | 3402W/ 5 phút | 294Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F16 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

2,840,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

Giá: 3,379,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-110Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-110Ah | 4025W/ 5 phút | 386Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 5mΩ
• Điện cực : F16 (M6)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

3,379,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

Giá: 6,877,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-200Ah

Tính năng:

• Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)
• Hãng sản xuất : LONG
• Xuất xứ : Việt Nam
• Công suất : 12V-200Ah | 5147W/ 10 phút | 686.5Wpc/ 15 phút
• Nội trở @1KHz < 3.5mΩ
• Điện cực : F18 (M8)
• Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

6,877,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: