Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
640
Hôm qua
871
Tuần trước
6.182
Tháng trước
258.474
Tất cả
15.360.256

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m (LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105032-3

Giá: 740,000 VNĐ

Mã SP: 2105032-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m 2105032-3
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Part number : 2105032-3
• Length : 3M
• Featurer : LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m (LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105032-3

740,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m (LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105028-3

Giá: 700,000 VNĐ

Mã SP: 2105028-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m 2105028-3
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Part number : 2105028-3
• Length : 3M
• Featurer : LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m (LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105028-3

700,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3

Giá: 720,000 VNĐ

Mã SP: 2105026-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3
• Model Number : 2105026-3
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3m
• LC TO LC 1.8MM OM2 DPX LSZH & OFNR 3M

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3

720,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, SM, 3m

Giá: 881,500 VNĐ

Mã SP: 5492020-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly Duplex SC to Dual ST, SM, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, SM, 3m

881,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m

Giá: 838,500 VNĐ

Mã SP: 5492019-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to SM

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m

838,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6457072-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to dual SM

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6374657-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual SM

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6828151-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6754399-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6754384-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual SC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 774,000 VNĐ

Mã SP: 6278207-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m

774,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 817,000 VNĐ

Mã SP: 5492591-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

817,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 817,000 VNĐ

Mã SP: 5504969-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC 

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

817,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 881,500 VNĐ

Mã SP: 6374613-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual SC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

881,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 946,000 VNĐ

Mã SP: 6374658-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex LC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m

946,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 860,000 VNĐ

Mã SP: 1278199-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex MT-RJ to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

860,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 752,500 VNĐ

Mã SP: 5503995-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

752,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 795,500 VNĐ

Mã SP: 5504958-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

795,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 795,500 VNĐ

Mã SP: 5504971-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly Duplex SC to Dual ST, SM, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

795,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 903,000 VNĐ

Mã SP: 6457104-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex SC to Dual ST

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

903,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 924,500 VNĐ

Mã SP: 6374659-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex LC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m

924,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 903,000 VNĐ

Mã SP: 1278028-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex MT-RJ to Duplex SC

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

903,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 967,500 VNĐ

Mã SP: 1278032-3

Tính năng:

• AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m
• Manufacturer : AMP
• Product type : Cable
• Length : 3M
• Feature : Duplex MT-RJ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m

967,500 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: