Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
1.871
Hôm qua
2.267
Tuần trước
11.170
Tháng trước
37.811
Tất cả
15.396.556

7915H2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 94,500,000 VNĐ

Mã SP: 7915H2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 8C E5-2660 95W 2.2GHz, 1600MHz, 20MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3-12800 DDR3 1600MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (1-GB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

7915H2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

94,500,000 VNĐ

7915G2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 69,300,000 VNĐ

Mã SP: 7915G2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 8C E5-2650 2.0GHz, 1600MHz, 20MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3-12800 DDR3 1600MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (1-GB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

7915G2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

69,300,000 VNĐ

7915J2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 84,000,000 VNĐ

Mã SP: 7915J2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 8C E5-2670 115W 2.6GHz, 1600MHz, 20MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3-12800 DDR3 1600MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (1-GB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

7915J2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

84,000,000 VNĐ

791562A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 94,500,000 VNĐ

Mã SP: 791562A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 8C E5-2665 115W 2.4GHz, 1600MHz, 20MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3-12800 DDR3 1600MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (1-GB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

791562A Server IBM X3650M4-Rack 2U

94,500,000 VNĐ

791552A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 88,200,000 VNĐ

Mã SP: 791552A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 8C E5-2650L 70W 1.8GHz, 1600MHz, 20MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3-12800 DDR3 1600MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (1-GB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 550W Hot-Swap Power 1/2
 

791552A Server IBM X3650M4-Rack 2U

88,200,000 VNĐ

7915F2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 60,900,000 VNĐ

Mã SP: 7915F2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 6C 95W E5-2640 2.5GHz, 1333MHz, 15MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3L-10600 DDR3 1333MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (512-MB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

7915F2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

60,900,000 VNĐ

7915D2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 54,600,000 VNĐ

Mã SP: 7915D2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 6C E5-2630 95W 2.3GHz, 1333MHz, 15MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3L-10600 DDR3 1333MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10, 5 and 50 (512-MB Flash)/ Upgradeble to RAID 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 750W Hot-Swap Power 1/2
 

7915D2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

54,600,000 VNĐ

7915C4A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 50,400,000 VNĐ

Mã SP: 7915C4A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 6C E5-2620 95 W 2.0GHz, 1333MHz, 15MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3L-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 3.5in SAS/SATA. Support 6 port SAS/SATA drives 3.5 inch when upgrade options, max storage internal 18TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10/ Upgradeble to RAID 5, 50, 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 550W Hot-Swap Power 1/2
 

7915C4A Server IBM X3650M4-Rack 2U

50,400,000 VNĐ

7915C2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 39,900,000 VNĐ

Mã SP: 7915C2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 6C E5-2620 95W 2.0GHz, 1333MHz, 15MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 8GB PC3L-10600 DDR3 1333MHz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10/ Upgradeble to RAID 5, 50, 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 550W Hot-Swap Power 1/2

7915C2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

39,900,000 VNĐ

7915B2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

Giá: 37,800,000 VNĐ

Mã SP: 7915B2A

Tính năng:

Form factor Rack 2U: H 86mm x W 445mm x D 746mm
Processor std/max Intel® Xeon® 4C E5-2609 80W 2.4GHz, 1066MHz, 10MB L3, 1/2
Memory std/max 1 x 4GB PC3L-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
Bays HDD O/Bay HS 2.5in SAS/SATA. Support 16 port SAS/SATA drives 2.5 inch when upgrade options, max storage internal 16TB
Raid Controller IBM ServeRaid M5110e with 0, 1, 10/ Upgradeble to RAID 5, 50, 6 and 60
Ethernet Four Gigabit Ethernet port
Bus slots Up to six slots depending on the riser cards installed. Optional riser cards available with PCIe x8 or PCIe x16 or PCI-X slots.
Graphic Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2
Optical Drive None standard, option DVD-ROM or DVD-RW with ODD Cable
Power Supply 550W Hot-Swap Power 1/2
 

7915B2A Server IBM X3650M4-Rack 2U

37,800,000 VNĐ

7945D4A Server IBM X3650M3-Rack 2U

Giá: 37,389,000 VNĐ

Mã SP: 7945D4A

Tính năng:

 

7945D4A Server IBM X3650M3-Rack 2U

x3650 M3, Xeon 4C E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA ,SR M1015, 460W p/s, Rack

7945D4A Server IBM X3650M3-Rack 2U

37,389,000 VNĐ

7945D2A Server IBM X3650M3-Rack 2U

Giá: 39,039,000 VNĐ

Mã SP: 7945D2A

Tính năng:

7945D2A              Server IBM X3650M3-Rack 2U 

Server IBM X3650M3-Rack 2U  x3650 M3, Xeon 4C E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS, SR M1015, 675W p/s, Rack

7945D2A Server IBM X3650M3-Rack 2U

39,039,000 VNĐ

794532A Server IBM X3650-Rack 2U

Giá: 35,805,000 VNĐ

Mã SP: 794532A

Tính năng:

794532A               Server IBM X3650-Rack 2U

Server IBM X3650-Rack 2U x3650 M3, Xeon 4C E5607 80W 2.26GHz/1066MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, 460W p/s, Rack

794532A Server IBM X3650-Rack 2U

35,805,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: