Bảng Giá Online

 

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ

XUẤT XỨ
BẢO HÀNH

 GIÁ EU

TỦ MẠNG VNRACK CABINET SYSTEM

VNRACK Cabinet 15U/19'' Cửa Mica

VNC1560

15U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door,2 Fans. D600

 W600xH800xD600

3,104,200

VNC1580

15U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door, 2 Fans. D800

 W600xH800xD800

3,465,000

VNC15100

15U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door, 2 Fans. D1000

 W600xH800xD1000

4,019,400

VNRACK Cabinet 20U/19'' Cửa Mica

VNC2060

20U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door, 2 Fans. D600

 W600xH1050xD600

4,046,900

VNC2080

20U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door, 2 Fans. D800

 W600xH1050xD800

4,462,700

VNC20100

20U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Door, 2 Fans. D1000

 W600xH1050xD1000

5,082,000

VNRACK Cabinet 27U/19'' Cửa Mica

VNC2760

27U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D600

  

5,756,300

VNC2780

27U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors , 2 Fans. D800

 W600xH1400xD800

6,431,700

VNC27100

27U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors , 2 Fans. D1000

 W600xH1400xD1000

7,242,400

VNRACK Cabinet 32U/19'' Cửa Mica

VNC3260

32U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors,2 Fans. D600

 W600xH1650xD600

8,026,700

VNC3280

32U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W600xH1650xD800

9,584,300

VNC32100

32U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W600xH1650xD1000

9,215,800

VNRACK Cabinet 36U/19'' Cửa Mica

VNC3660

36U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors,2 Fans. D600

 W600xH1850xD600

8,323,700

VNC3680

36U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W600xH1850xD800

8,863,800

VNC36100

36U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W600xH1850xD1000

9,566,700

VNRACK Cabinet 42U/19'' Cửa Mica

VNC4260

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors,2 Fans. D600

 W600xH2150xD600

9,161,900

VNC4280

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W600xH2150xD800

9,777,900

VNC42100

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W600xH2150xD1000

10,678,800

VNC42110

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1100

 W600xH2150xD1000

11,709,500

VNRACK Cabinet 45U/19'' Cửa Mica

VNC4580

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W600xH2300xD800

11,768,900

VNC45100

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W600xH2300xD1000

12,450,900

VNC45110

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1100

 W600xH2300xD1100

13,418,900

36U VNRACK P-Series Cabinet W800 mm Cửa lưới.

VNC36-880

36U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W800xH1850xD800

10,888,900

VNC36-8100

36U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W800xH1850xD1000

12,039,500

42U VNRACK P-Series Cabinet W800 mm Cửa lưới.

VNC42-880

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W800xH2150xD800

11,715,000

VNC42-8100

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W800xH2150xD1000

12,138,500

VNC42-8110

42U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1100

 W800xH2150xD1000

13,198,900

45U VNRACK P-Series Cabinet W800 mm Cửa lưới.

VNC45-880

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D800

 W800xH2300xD800

12,890,900

VNC45-8100

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1000

 W800xH2300xD1000

13,770,900

VNC45-8110

45U /19'' VNRACK Cabinet, 2 Doors, 2 Fans. D1100

 W800xH2300xD1100

14,276,900

VNRACK OPEN RACK 19''

VNO27

OPEN VNRACK 27U

 

2,217,600

VNO42

OPEN VNRACK 42U

 

2,660,900

VNRACK Wallmount 19''

VNW06

Wallmount 6U ,1Door ,1 Fan .

 W58xH35xD42

1,732,500

VNW09

Wallmount 9U ,1Door ,1 Fan .

 W58xH48xD47

1,963,500

VNW12

Wallmount 12U ,1Door ,1 Fan .

 W58xH60xD47

2,625,000

VNW09

Wallmount 9U ,2Door ,1 Fan .

 W58xH48xD47

2,119,000

VNW12

Wallmount 12U ,2Door ,2 Fan .

 W58xH60xD60

2,625,000

Option

VNF60

Fix Shelf D600/480Cm

 D600

385,000

VNF80

Fix Shelf D800/580Cm

 D800

385,000

VNF100

Fix Shelf D1000/740Cm

 D1000

471,900

VNFO

Fix Shelf OPENRACK

 

713,900

VNS100

Slide shelf, Depth 1000

 D1000

647,900

VNS60

Slide shelf, Depth 600/800

 D800

548,900

VNP1U

Plan 1U (Horizontal Cable Management )

 

328,900

VietRack Cabinet System

S-SERIES SEVER CABINET

 

42U W x D (mm)

   

VRS42-8110

S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100

5 YR

20,701,000

VRS42-8100

S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000

5 YR

20,505,000

VRS42-880

S-Series Server Cabinet 42U 800 x 800

5 YR

19,231,000

VRS42-6110

S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100

5 YR

17,535,000

VRS42-6100

S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000

5 YR

17,166,000

VRS42-680

S-Series Server Cabinet 42U 600 x 800

5 YR

16,315,000

 

36U W x D (mm)

   

VRS36-8100

S-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000

5 YR

18,724,000

VRS36-880

S-Series Server Cabinet 36U 800 x 800

5 YR

17,780,000

VRS36-6100

S-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000

5 YR

15,971,000

VRS36-680

S-Series Server Cabinet 36U 600 x 800

5 YR

15,191,000

 

27U W x D (mm)

   

VRS27-8100

S-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000

5 YR

15,224,000

VRS27-880

S-Series Server Cabinet 27U 800 x 800

5 YR

14,520,000

VRS27-6100

S-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000

5 YR

11,956,000

VRS27-680

S-Series Server Cabinet 27U 600 x 800

5 YR

11,364,000

V-Series SEVER CABINET

 

42U W x D (mm)

   

VRV42-8110

V-Series Server Cabinet 42U 800  x 1100

5 YR

18,508,000

VRV42-8100

V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000

5 YR

18,039,000

VRV42-880

V-Series Server Cabinet 42U 800 x 800

5 YR

17,130,000

VRV42-6110

V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100

5 YR

15,668,000

VRV42-6100

V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000

5 YR

15,355,000

VRV42-680

V-Series Server Cabinet 42U 600 x 800

5 YR

14,524,000

 

36U W x D (mm)

   

VRV36-8100

V-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000

5 YR

16,691,000

VRV36-880

V-Series Server Cabinet 36U 800 x 800

5 YR

15,806,000

VRV36-6100

V-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000

5 YR

14,198,000

VRV36-680

V-Series Server Cabinet 36U 600 x 800

5 YR

13,245,000

 

27U W x D (mm)

   

VRV27-8100

V-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000

5 YR

13,895,000

VRV27-880

V-Series Server Cabinet 27U 800 x 800

5 YR

13,120,000

VRV27-6100

V-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000

5 YR

10,956,000

VRV27-680

V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800

5 YR

10,412,000

E-SERIES NETWORK CABINET

 

42U W x D (mm)

   

VRE42-6100

E-Series Network Cabinet 42U 600 x 1000

5 YR

14,103,000

VRE42-680

E-Series Network Cabinet 42U 600 x 800

5 YR

13,413,000

VRE42-660

E-Series Network Cabinet 42U 600 x 600

5 YR

12,505,000

 

36U W x D (mm)

   

VRE36-6100

E-Series Network Cabinet 36U 600 x 1000

5 YR

12,465,000

VRE36-680

E-Series Network Cabinet 36U 600 x 800

5 YR

11,565,000

VRE36-660

E-Series Network Cabinet 36U 600 x 600

5 YR

10,728,000

 

27U W x D (mm)

   

VRE27-6100

E-Series Network Cabinet 27U 600 x 1000

5 YR

10,000,000

VRE27-680

E-Series Network Cabinet 27U 600 x 800

5 YR

9,050,000

VRE27-660

E-Series Network Cabinet 27U 600 x 600

5 YR

8,618,000

 

20U W x D (mm)

   

VRE20-680

E-Series Network Cabinet 20U 600 x 800

5 YR

7,362,000

VRE20-660

E-Series Network Cabinet 20U 600 x 600

5 YR

6,927,000

 

15U W x D (mm)

   

VRE15-680

E-Series Network Cabinet 15U 600 x 800

5 YR

6,713,000

VRE15-660

E-Series Network Cabinet 15U 600 x 600

5 YR

6,203,000

XTREAM CABLING RACK

VRX42-8110-2

Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Double Side

5 YR

49,000,000

VRX42-8110-1

Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Single Side

5 YR

26,250,000

VRX42-865-2

Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Double Side

5 YR

38,500,000

VRX42-865-1

Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Single Side

5 YR

22,750,000

4 POSTS OPEN RACK

 

42U W x D (mm)

   

VRO42-4-120

4 Posts Open Rack 42U 600 x 1200

5 YR

7,350,000

VRO42-4-100

4 Posts Open Rack 42U 600 x 1000

5 YR

7,000,000

VRO42-4-80

4 Posts Open Rack 42U 600 x 800

5 YR

6,825,000

VRO42-4-60

4 Posts Open Rack 42U 600 x 600

5 YR

6,650,000

 

36U W x D (mm)

   

VRO36-4-120

4 Posts Open Rack 36U 600 x 1200

5 YR

6,825,000

VRO36-4-100

4 Posts Open Rack 36U 600 x 1000

5 YR

6,650,000

VRO36-4-80

4 Posts Open Rack 36U 600 x 800

5 YR

6,475,000

VRO36-4-60

4 Posts Open Rack 36U 600 x 600

5 YR

6,300,000

 

27U W x D (mm)

   

VRO27-4-100

4 Posts Open Rack 27U 600 x 1000

5 YR

5,950,000

VRO27-4-80

4 Posts Open Rack 27U 600 x 800

5 YR

5,775,000

VRO27-4-60

4 Posts Open Rack 27U 600 x 600

5 YR

5,600,000

2 POSTS OPEN RACK

VRO42-2

2 Posts Open Rack 42U

2 YR

3,150,000

VRO36-2

2 Posts Open Rack 36U

2 YR

2,800,000

VRO27-2

2 Posts Open Rack 27U

2 YR

2,450,000

VRO20-2

2 Posts Open Rack 20U

2 YR

2,100,000

WALL MOUNT ENCLOSURE

VRW15

Wall Mount Enclosure 15U

2 YR

4,025,000

VRW12

Wall Mount Enclosure 12U

2 YR

3,850,000

VRW11

Wall Mount Enclosure 11U

2 YR

3,850,000

VRW10

Wall Mount Enclosure 10U

2 YR

2,975,000

VRW09

Wall Mount Enclosure 9U

2 YR

2,625,000

VRW06

Wall Mount Enclosure 6U

2 YR

2,275,000

RACK PDU

 

Rack Power Strip

   

VRP106-CB

Rack Power Strip (6) Universal Outlets, 30A, 220V, CB

1 YR

600,000

VRP112-MCB

Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB

1 YR

1,313,000

VRP312-MCB

Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 30A, 220V, CB, IP45 Plug

1 YR

1,875,000

VRP124-MCB

Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB

1 YR

2,438,000

VRP324-MCB

Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB, IP45 Plug

1 YR

2,813,000

 

Rack Power Distribution Unit

   

VRP206-CB

Rack Power Distribution Unit (6) C13 Outlets, 30A, 220V, CB

1 YR

825,000

VRP212-CB

Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 30A, 220V, CB

1 YR

1,688,000

VRP224-MCB

Rack Power Distribution Unit (20) C13 Outlets (4) C19 Outlets, 30A, 220V, MCB

1 YR

2,813,000

CABLE MANAGEMENT

 

Vertical Cable Management 

   

VRVM42-2

Vertical Cable Management 42U, Double Side

1 YR

3,563,000

VRVM36-2

Vertical Cable Management 36U, Double Side

1 YR

3,375,000

VRVM27-2

Vertical Cable Management 27U, Double Side

1 YR

2,625,000

VRVM42-1

Vertical Cable Management 42U, Single Side

1 YR

2,063,000

VRVM36-1

Vertical Cable Management 36U, Single Side

1 YR

1,875,000

VRVM27-1

Vertical Cable Management 27U, Single Side

1 YR

1,500,000

 

Horizontal Cable Management

   

VRHM-1F

Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct

1 YR

375,000

VRHM-2F

Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct

1 YR

563,000

VRHM-1R

Horizontal Cable Management 1U, Ringed

1 YR

300,000

VRHM-2P

Pass Through Duct 2U

1 YR

938,000

VRHM-SB

Cable Support Bar 2"

1 YR

188,000

SHELVING SYSTEM

 

Fix Shelf

   

VRFS100-1

Fix Shelf Depth 1000, Black

1 YR

795,000

VRFS85-1

Fix Shelf Depth 850, Black

1 YR

654,000

VRFS65-1

Fix Shelf Depth 650, Black

1 YR

591,000

VRFS45-1

Fix Shelf Depth 450, Black

1 YR

507,000

VRFS100-2

Fix Shelf Depth 1000, Light Grey

1 YR

795,000

VRFS85-2

Fix Shelf Depth 850, Light Grey

1 YR

654,000

VRFS65-2

Fix Shelf Depth 650, Light Grey

1 YR

591,000

VRFS45-2

Fix Shelf Depth 450, Light Grey

1 YR

507,000

 

Slide Shelf

   

VRSS100-1

Slide Shelf Depth 1000, Black

1 YR

1,054,000

VRSS85-1

Slide Shelf Depth 850, Black

1 YR

929,000

VRSS65-1

Slide Shelf Depth 650, Black

1 YR

827,000

VRSS45-1

Slide Shelf Depth 450, Black

1 YR

727,000

VRSS100-2

Slide Shelf Depth 1000, Light Grey

1 YR

1,054,000

VRSS85-2

Slide Shelf Depth 850, Light Grey

1 YR

929,000

VRSS65-2

Slide Shelf Depth 650, Light Grey

1 YR

827,000

VRSS45-2

Slide Shelf Depth 450, Light Grey

1 YR

727,000

BLANKING PANELS

VRB03-1

Blanking Panel 3U, Black

1 YR

244,000

VRB02-1

Blanking Panel 2U, Black

1 YR

188,000

VRB01-1

Blanking Panel 1U, Black

1 YR

150,000

VRB03-2

Blanking Panel 3U, Light Grey

1 YR

244,000

VRB02-2

Blanking Panel 2U, Light Grey

1 YR

188,000

VRB01-2

Blanking Panel 1U, Light Grey

1 YR

150,000

OTHERS

VRF-2

Cooling Fan, 2 units

1 YR

600,000

VRF-4

Cooling Fan, 4 units

1 YR

825,000

VRSC

Screw

NA

4,000

VR-OSI

Support item for open rack shelving system

NA

150,000

VRT220-660

ETSI Enclosure 2200 x 600 x 600

2 YR

9,137,000

VRT180-660

ETSI Enclosure 1800 x 600 x 600

2 YR

8,378,000

VRT120-660

ETSI Enclosure 1200 x 600 x 600

2 YR

7,656,000

VRT220-360

ETSI Enclosure 2200 x 600 x 300

2 YR

8,556,000

VRT180-630

ETSI Enclosure 1800 x 600 x 300

2 YR

7,965,000

VRT120-630

ETSI Enclosure 1200 x 600 x 300

2 YR

7,361,000

VRT80-820

ETSI Enclosure 800 x 800 x 200

2 YR

2,738,000

VRT70-720

ETSI Enclosure 700 x 700 x 200

2 YR

2,303,000

VRT60-620

ETSI Enclosure 600 x 600 x 200

2 YR

1,481,000

VRT50-520

ETSI Enclosure 500 x 500 x 200

2 YR

1,166,000

VRT40-420

ETSI Enclosure 400 x 400 x 200

2 YR

882,000

VRT30-320

ETSI Enclosure 300 x 300 x 200

2 YR

630,000

EKORACKTM - PRO SERIES

TỦ TREO TƯỜNG 19" (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EPW9S1D

Tủ treo tường 19" 9U - EPW9S1D, 600W x 500D x 485H. Cửa kính. 1 quạt. 1 cửa

Bộ

2,291,100

EPW9S2D

Tủ treo tường 19" 9U - EPW9S2D, 600W x 500D x 485H. Cửa kính. 1 quạt. 2 cửa

Bộ

2,505,300

EPW9P1D

Tủ treo tường 19" 9U - EPW9P1D, 600W x 500D x 485H. Cửa lưới. 1 quạt. 1 cửa

Bộ

2,324,700

EPW9P2D

Tủ treo tường 19" 9U - EPW9P2D, 600W x 500D x 485H. Cửa lưới. 1 quạt. 2 cửa

Bộ

2,433,900

EPW12S1D

Tủ treo tường 19" 12U - EPW12S1D, 600W x 500D x 620H. Cửa kính. 1 quạt. 1 cửa

Bộ

2,681,700

EPW12S2D

Tủ treo tường 19" 12U - EPW12S2D, 600W x 500D x 620H. Cửa kính. 1 quạt. 2 cửa

Bộ

3,042,900

EPW12P1D

Tủ treo tường 19" 12U - EPW12P1D, 600W x 500D x 620H. Cửa lưới. 1 quạt. 1 cửa

Bộ

2,681,700

EPW12P2D

Tủ treo tường 19" 12U - EPW12P2D, 600W x 500D x 620H. Cửa lưới. 1 quạt. 2 cửa

Bộ

2,862,300

TỦ 19" - CỬA KÍNH (BẢO HÀNH 5 NĂM)

600mmD

EPC156060GP

Tủ 19" 15U - EPC156060GP, 600W x 600D x 860H, 2 quạt
Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

6,079,500

EPC216060GP

Tủ 19" 21U - EPC216060GP, 600W x 600D x 1,126H, 2 quạt
Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

7,224,000

EPC276060GP

Tủ 19" 27U - EPC276060GP, 600W x 600D x 1,393H, 2 quạt
Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

8,937,600

EPC366060GP

Tủ 19" 36U - EPC366060GP, 600W x 600D x 1,793H, 2 quạt
Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

10,296,300

EPC426060GP

Tủ 19" 42U - EPC426060GP, 600W x 600D x 2,060H, 2 quạt
Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

11,367,300

800mmD

EPC156080GP

Tủ 19" 15U - EPC156080GP, 600W x 800D x 860H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

6,795,600

EPC216080GP

Tủ 19" 21U - EPC216080GP, 600W x 800D x 1,126H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

8,080,800

EPC276080GP

Tủ 19" 27U - EPC276080GP, 600W x 800D x 1,393H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

9,865,800

EPC366080GP

Tủ 19" 36U - EPC366080GP, 600W x 800D x 1,793H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

11,367,300

EPC426080GP

Tủ 19" 42U - EPC426080GP, 600W x 800D x 2,060H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

12,442,500

EPC456080GP

Tủ 19" 45U - EPC456080GP, 600W x 800D x 2,193H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

13,404,300

EPC486080GP

Tủ 19" 48U - EPC486080GP, 600W x 800D x 2,327H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

13,941,900

1,000mmD

EPC1560100GP

Tủ 19" 15U - EPC1560100GP, 600W x 1,000D x 860H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

7,686,000

EPC2160100GP

Tủ 19" 21U - EPC2160100GP, 600W x 1,000D x 1,126H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

8,937,600

EPC2760100GP

Tủ 19" 27U - EPC2760100GP, 600W x 1,000D x 1,393H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

10,833,900

EPC3660100GP

Tủ 19" 36U - EPC3660100GP, 600W x 1,000D x 1,793H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

12,442,500

EPC4260100GP

Tủ 19" 42U - EPC4260100GP, 600W x 1,000D x 2,060H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

13,584,900

EPC4560100GP

Tủ 19" 45U - EPC4560100GP, 600W x 1,000D x 2,193H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

14,655,900

EPC4860100GP

Tủ 19" 48U - EPC4860100GP, 600W x 1,000D x 2,327H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

15,193,500

1,100mmD

EPC1560110GP

Tủ 19" 15U - EPC1560110GP, 600W x 1,100D x 860H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

8,152,200

EPC2160110GP

Tủ 19" 21U - EPC2160110GP, 600W x 1,100D x 1,126H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

9,508,800

EPC2760110GP

Tủ 19" 27U - EPC2760110GP, 600W x 1,100D x 1,393H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

11,262,300

EPC3660110GP

Tủ 19" 36U - EPC3660110GP, 600W x 1,100D x 1,793H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

13,085,100

EPC4260110GP

Tủ 19" 42U - EPC4260110GP, 600W x 1,100D x 2,060H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

14,191,800

EPC4560110GP

Tủ 19" 45U - EPC4560110GP, 600W x 1,100D x 2,193H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

15,193,500

EPC4860110GP

Tủ 19" 48U - EPC4860110GP, 600W x 1,100D x 2,327H, 2 quạt. Cửa trước kính, cửa sau thông khí, Tấm hông kín

Bộ

16,086,000

TỦ 19" - CỬA LƯỚI (BẢO HÀNH 5 NĂM)

600mmD

EPC156060PP

Tủ 19" 15U - EPC156060PP, 600W x 600D x 860H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

5,934,600

EPC216060PP

Tủ 19" 21U - EPC216060PP, 600W x 600D x 1,126H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

7,081,200

EPC276060PP

Tủ 19" 27U - EPC276060PP, 600W x 600D x 1,393H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

9,151,800

EPC366060PP

Tủ 19" 36U - EPC366060PP, 600W x 600D x 1,793H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

10,189,200

EPC426060PP

Tủ 19" 42U - EPC426060PP, 600W x 600D x 2,060H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

11,262,300

EPC456060PP

Tủ 19" 45U - EPC426060PP, 600W x 600D x 2,193H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,333,300

EPC486060PP

Tủ 19" 48U - EPC486060PP, 600W x 600D x 2,327H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,690,300

800mmD

EPC156080PP

Tủ 19" 15U - EPC156080PP, 600W x 800D x 860H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

6,724,200

EPC216080PP

Tủ 19" 21U - EPC216080PP, 600W x 800D x 1,126H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

7,938,000

EPC276080PP

Tủ 19" 27U - EPC276080PP, 600W x 800D x 1,393H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

10,082,100

EPC366080PP

Tủ 19" 36U - EPC366080PP, 600W x 800D x 1,793H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

11,153,100

EPC426080PP

Tủ 19" 42U - EPC426080PP, 600W x 800D x 2,060H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,156,900

EPC456080PP

Tủ 19" 45U - EPC426080PP, 600W x 800D x 2,193H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

13,404,300

EPC486080PP

Tủ 19" 48U - EPC486080PP, 600W x 800D x 2,327H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

13,941,900

1,000mmD

EPC1560100PP

Tủ 19" 15U - EPC1560100PP, 600W x 1,000D x 860H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

7,581,000

EPC2160100PP

Tủ 19" 21U - EPC2160100PP, 600W x 1,000D x 1,126H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

8,866,200

EPC2760100PP

Tủ 19" 27U - EPC2760100PP, 600W x 1,000D x 1,393H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

11,010,300

EPC3660100PP

Tủ 19" 36U - EPC3660100PP, 600W x 1,000D x 1,793H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,228,300

EPC4260100PP

Tủ 19" 42U - EPC4260100PP, 600W x 1,000D x 2,060H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

13,404,300

EPC4560100PP

Tủ 19" 45U - EPC4260100PP, 600W x 1,000D x 2,193H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

14,477,400

EPC4860100PP

Tủ 19" 48U - EPC4860100PP, 600W x 1,000D x 2,327H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

15,015,000

1,100mmD

EPC1560110PP

Tủ 19" 15U - EPC1560110PP, 600W x 1,100D x 860H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

8,043,000

EPC2160110PP

Tủ 19" 21U - EPC2160110PP, 600W x 1,100D x 1,126H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

9,580,200

EPC2760110PP

Tủ 19" 27U - EPC2760110PP, 600W x 1,100D x 1,393H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

11,510,100

EPC3660110PP

Tủ 19" 36U - EPC3660110PP, 600W x 1,100D x 1,793H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,833,100

EPC4260110PP

Tủ 19" 42U - EPC4260110PP, 600W x 1,100D x 2,060H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

14,013,300

EPC4560110PP

Tủ 19" 45U - EPC4260110PP, 600W x 1,100D x 2,193H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

15,372,000

EPC4860110PP

Tủ 19" 48U - EPC4860110PP, 600W x 1,100D x 2,327H, 2 quạt. Cửa lưới trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

15,729,000

TỦ 19" 800W - CỬA LƯỚI (BẢO HÀNH 5 NĂM)

600mmD

EPC278060PP

Tủ 19" 27U - EPC278060PP, 800W x 600D x 1,393H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,261,900

EPC368060PP

Tủ 19" 36U - EPC368060PP, 800W x 600D x 1,793H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

14,334,600

EPC428060PP

Tủ 19" 42U - EPC428060PP, 800W x 600D x 2,060H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

16,480,800

EPC458060PP

Tủ 19" 45U - EPC458060PP, 800W x 600D x 2,193H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

17,337,600

EPC488060PP

Tủ 19" 48U - EPC488060PP, 800W x 600D x 2,327H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

18,589,200

800mmD

EPC278080PP

Tủ 19" 27U - EPC278080PP, 800W x 800D x 1,393H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

12,870,900

EPC368080PP

Tủ 19" 36U - EPC368080PP, 800W x 800D x 1,793H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

15,193,500

EPC428080PP

Tủ 19" 42U - EPC428080PP, 800W x 800D x 2,060H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

17,766,000

EPC458080PP

Tủ 19" 45U - EPC458080PP, 800W x 800D x 2,193H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

18,232,200

EPC488080PP

Tủ 19" 48U - EPC488080PP, 800W x 800D x 2,327H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

19,410,300

1,000mmD

EPC2780100PP

Tủ 19" 27U - EPC2780100PP, 800W x 1,000D x 1,393H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

13,584,900

EPC3680100PP

Tủ 19" 36U - EPC3680100PP, 800W x 1,000D x 1,793H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

16,195,200

EPC4280100PP

Tủ 19" 42U - EPC4280100PP, 800W x 1,000D x 2,060H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

18,589,200

EPC4580100PP

Tủ 19" 45U - EPC4580100PP, 800W x 1,000D x 2,193H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

19,303,200

EPC4880100PP

Tủ 19" 48U - EPC4880100PP, 800W x 1,000D x 2,327H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

20,733,300

1,100mmD

EPC2780110PP

Tủ 19" 27U - EPC2780110PP, 800W x 1,100D x 1,393H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

14,298,900

EPC3680110PP

Tủ 19" 36U - EPC3680110PP, 800W x 1,100D x 1,793H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

16,443,000

EPC4280110PP

Tủ 19" 42U - EPC4280110PP, 800W x 1,100D x 2,060H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

19,410,300

EPC4580110PP

Tủ 19" 45U - EPC4580110PP, 800W x 1,100D x 2,193H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

20,019,300

EPC4880110PP

Tủ 19" 48U - EPC4880110PP, 800W x 1,100D x 2,327H, 2 quạt, gắn sẵn phụ kiện quản lý cáp dọc. Cửa lưới 2 cánh trước và sau, Tấm hông kín

Bộ

21,199,500

TỦ CÓ ỐNG THOÁT NHIỆT (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EPC4260100PPC

Tủ 19" 42U - EPC4260100PPC, 600W x 1,000D x 2,060H, gắn ống thoát nhiệt. Cửa trước lưới và cửa sau kín. Tấm hông kín

Bộ

15,372,000

TỦ ĐẤU NỐI QUANG FTTX (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EPC45PPFTTX

19” Cabinet 45U dành cho đấu nối quang FTTX - EPC45PPFTTX, 800W x 600D, gắn sẵn vòng D-ring, gá bán nguyệt và ống lưu cáp. Cửa lưới 2 cánh trước và sau. Tấm hông kín.

Bộ

17,238,900

EP4HFMB

Hộp lưu cáp nhảy 19" 4U - EP4FMB

cái

896,700

TỦ OMX 800 (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EPPOMX800

Tủ OMX 800  - EKO-MX6-TSF8030, 2,200H x 800W x 300D, bao gồm
- 2 cái x khung quản lý cáp OMX 2,200H x 200W x 300D
- 4 cái x nắp bảo vệ
- 1 cái x module 24 khay hàn quang bên phải
- 1 cái x module 24 khay hàn quang bên trái

Bộ

21,556,500

EPPOMX800-FR

Vỏ Khung OMX 800 - EPPOMX800-FR

Bộ

9,732,000

EPPOMX800-IMP

2 x Khung quản lý cáp nội bộ  OMX - EPPOMX800-IMP

Bộ

5,649,000

EPPOMX800-EG

4 x Nắp bảo vệ - EPPOMX800-EG

Bộ

537,600

EPPOMX800-SMT

2 x module 24 khay hàn quang trái và phải - EPPOMX800-SMT

Bộ

4,575,900

EKOOMX800-FM

Phụ kiện gắn sàn - EKOOMX800-FM

Bộ

1,325,100

GiẢI PHÁP NHỐT KHÍ LẠNH/ NÓNG

EPC4260100RP

Tủ 19" 42U - EPC4260100RP, 600W x 1,000D x 2,060H. Cửa trước và sau lưới chữ nhật. Tấm hông kín.

Bộ

Call

EPAC4

Cold/Hot Ailse Containment for 4 tủ

Bộ

Call

EPAC6

Cold/Hot Ailse Containment for 6 tủ

Bộ

Call

EPAC8

Cold/Hot Ailse Containment for 8 tủ

Bộ

Call

EPAC10

Cold/Hot Ailse Containment for 10 tủ

Bộ

Call

EPAC12

Cold/Hot Ailse Containment for 12 tủ

Bộ

Call

KHUNG RACK (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EPOR42RFVCM

19” Open Rack 42U - EPOR42RFVCM, 2094H x chân đế 963W x 459D, gắn sẵn hệ thống quản lý cáp dọc với nắp gắn bản lề. Tải trọng 450 Kg

Bộ

9,475,200

PHỤ KIỆN (BẢO HÀNH 3 NĂM)

EPFT600

Khay cố định EPFT600 dành cho tủ 19" 600D (PRO)

Cái

432,600

EPFT800

Khay cố định EPFT800 dành cho tủ 19" 800D (PRO) -

Cái

466,200

EPFT1000

Khay cố định EPFT1000 dành cho tủ 19" 1,000D (PRO)

Cái

575,400

EPFT1100

Khay cố định EPFT1100 dành cho tủ 19" 1,100D (PRO)

Cái

609,000

EPST600

Khay trượt EPST600 dành cho tủ 19" 600D (PRO)

Cái

646,800

EPST800

Khay trượt EPST800 dành cho tủ 19" 800D (PRO)

Cái

753,900

EPST1000

Khay trượt EPST1000 dành cho tủ 19" 1,000D (PRO)

Cái

825,300

EPST1100

Khay trượt EPST1100 dành cho tủ 19" 1,100D (PRO)

Cái

896,700

EPFAN

Quạt

Cái

126,000

THANH NGUỒN - Ổ CẮM ĐA NĂNG (BẢO HÀNH 1 NĂM)

EPPW6UNV15

Thanh nguồn EPPW6UNV15, 6 ổ cắm đa năng, tổng 15A

Cái

968,100

EPPW10UNV32

Thanh nguồn EPPW10UNV32, 10 ổ cắm đa năng, tổng 32A

Cái

1,505,700

EPPW18UNV32

Thanh nguồn EPPW18UNV32, 18 ổ cắm đa năng, tổng 32A

Cái

2,076,900

EPPW24UNV32

Thanh nguồn EPPW24UNV32, 24 ổ cắm đa năng, tổng 32A

Cái

2,291,100

AMP TWISTED PAIR PRODUCTS

CABLE

1859218-2

AMP Category 6A FTP (XG) Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, LSZH, 305m, White (CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE)

*

4,849,000

1427254-6

AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue (CABLE, CAT6, 4UTP, 23AWG, CM, 75C, BLUE)

*

3,133,000

6-57826-2

AMP Category 5E UTP Cable (350MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CMR, 305m, White (UTP CABLE, CAT5E, 4 PRS, 24AWG, SOL, CMR, WHT)

*

2,500,000

219413-2

AMP Category 5e FTP Cable, 4-Pair, 24AWG, Solid, PVC, 305m, White (CABLE CAT5E 4P FTP SOLID 24AWG)

*

3,040,000

6-219590-2

AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CM, 305m, White (CA CAT5E 4UTP 24AWG CM 75C GWHT)

*

2,347,000

2-1427260-6

AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, PVC, 200m, Blue (CA CAT5E, 4UTP, 24AWG, PVC, BLUE)

*

1,509,000

1499418-1

AMP Category 5e UTP Cable, 25-Pair, 24AWG, Solid, CMR, 305m, White  (CABLE, CAT5E, 510, 25 UTP, CMR, WHT)

*

20,500,000

CONNECTORS, COUPLERS & ADAPTERS

1711343-2

AMP XG Category 6A Modular Jack (AMP-TWIST-6S), Shielded, SL, 90° Exit, w/o Cover
(AMP-TWIST-6S SL JACK SIDE EXIT W/O COVER)

*

170,000

1711342-2

AMP XG Category 6A Modular Jack (AMP-TWIST-6S), Shielded, SL, 180° Exit, w/o Cover (AMP-TWIST-6S SL JACK W/O DUST)

*

170,000

1375055-1

AMP Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond
(ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND)

*

120,000

1375189-1

AMP Category 5E Modular Jack, Shielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL110JACK, C5E, SHIELDED)

*

140,000

1375191-1

AMP Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C5E, LT.ALMOND)

*

72,000

1375192-1

AMP Category 3 Modular Jack, Unshielded, RJ11/14/25C, SL, Almond (ASSY, SL110JACK, C3, LT ALMOND)

*

67,000

5-1479185-3

AMP Category 6 Modular Plug, RJ45, 24-23AWG, Solid
(KIT, 8P, MOD PLUG, SOLID, CAT6)

*

23,000

5-569550-3

AMP Category 5e Modular Plug, Shielded, RJ45, 26-24AWG, Solid
(MJPLUG, 8P, RND, SLD, SHL, CAT5 24 26)

*

23,000

5-558530-2

AMP Category 5e Modular Plug, Unshielded, RJ45, 24AWG, Stranded (MJPLUG, 8P, RND, STR, CAT5E, 24AWG)

*

8,000

5-569530-3

AMP Category 3 Modular Plug, Shielded, RJ45, 26-24AWG, Solid
(MJPLUG, 8P, RND, SLD, SHLD, 24 26 AWG)

*

21,000

5-557315-3

AMP Category 3 Modular Plug, Unshielded, RJ45, 26-24AWG, Solid (MJPLUG, 8P, ROUND, SLD, 24-26AWG)

*

6,300

0-0272354-X

AMP Modular Plug Boot (X=3: Red, X=5: Blue, X=6: Yellow)
(MOD PLUG BOOT)

N/A

5,000

OUTLETS, FACEPLATES & ACCESSORIES

1859049-1

AMP BS Style Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, White
(FACEPLATE KIT, 1PORT, 110 CONNECT, BS, WHITE)

N/A

47,000

1859050-1

AMP BS Style Faceplate, 2-Port Shuttered, w/Label & Icon, White
(FACEPLATE KIT, 2PORTS, 110CONNECT, BS, WHITE)

N/A

50,000

272368-1

AMP US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond (FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT)

N/A

24,000

272368-2

AMP US Style Low Profile Faceplate, 2-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond (FACEPLATE KIT, SHUTTER, 2 PORTS)

N/A

24,000

2-1427030-1

AMP US Style Decorator Faceplate Kit 1-Port Shutter, White, with Label(DECOR FACEPLATE KIT, SHUTTER 1P, WHT, LABEL)

N/A

25,000

2-1427030-2

AMP US Style Decorator Faceplate Kit 2-Port Shutter, White, with Label (DECOR FACEPLATE KIT, SHUTTER 2P, WHT, LABEL)

N/A

28,000

2-1427030-3

AMP US Style Decorator Faceplate Kit 3-Port Shutter, White, with Label (DECOR FACEPLATE KIT, SHUTTER 3P, WHT, LABEL)

N/A

31,000

2111011-1

AMP US Style Standard Faceplate, Single Gang 4-Port, w/Label, Almond (FP KT, LBL, SGL GNG, 4P, L.ALD)

N/A

43,000

NSP-BSMB

NSP Surface Box for BS Style Faceplate, White

N/A

16,000

NSP-USMB

NSP Surface Box for US Style Faceplate, Almond

N/A

14,000

1116697-1

AMP Modular Jack Box, 1-Port, Almond (SNGL PORT, M/JK BOX KIT)

N/A

42,000

1116698-1

AMP Modular Jack Box, 2-Port, Almond (DUAL PORT, M/JK BOX KIT)

N/A

49,000

CABLE ASSEMBLIES

1933885-7

AMP Category 6A Cable Assembly, shielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, White (C/A CAT6A WHT MP8P TRANS SL BOOT 7FT.)

*

320,000

1-1933885-0

AMP Category 6A Cable Assembly, shielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, White (C/A CAT6A WHT MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

390,000

1859247-5

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Blue (C/A CAT6 BLUE MP8P TRANS SL BOOT 5FT)

*

90,000

1859247-7

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, Blue (C/A CAT6 BLUE MP8P TRANS SL BOOT 7FT.)

*

105,000

1-1859247-0

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Blue (C/A CAT6  BLUE MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

124,000

1859249-5

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Red (C/A CAT6 RED MP8P TRANS SL BOOT 5FT.)

*

90,000

1-1859249-0

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Red (C/A CAT6 RED MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

124,000

1859251-5

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Yellow (C/A CAT6 YELLOW MP8P TRANS SL BOOT 5FT.)

*

90,000

1-1859251-0

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Yellow (C/A CAT6 YELLOW MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

124,000

1859239-4

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 4Ft, Blue (C/A CAT5E BLUE MP8P TRANS SL BOOT 4FT.)

*

66,000

1859239-5

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Blue (C/A CAT5E BLUE MP8P TRANS SL BOOT 5FT.)

*

70,000

1859239-7

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, Blue (C/A CAT5E BLUE MP8P TRANS SL BOOT 7FT.)

*

78,000

1-1859239-0

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Blue (C/A CAT5E BLUE MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

91,000

1859241-4

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 4Ft, Red (C/A CAT5E, RED MP8P TRANS SL BOOT 4FT.)

*

66,000

1859241-7

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, Red (C/A CAT5E RED MP8P TRANS SL BOOT 7FT.)

*

78,000

1-1859241-0

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Red (C/A CAT5E RED MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

91,000

1859243-4

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 4Ft, Yellow (C/A CAT5E YEL MP8P TRANS SL BOOT 4FT.)

*

66,000

1859243-7

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL,7Ft, Yellow(C/A CAT5E YEL MP8P TRANS SL BOOT 7FT.)

*

78,000

1-1859243-0

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Yellow(C/A CAT5E YEL MP8P TRANS SL BOOT 10FT.)

*

91,000

PATCH PANELS

1933319-2

AMP XG Category 6A Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL
(24P, XG CAT6A, SHLDHSG, FLAT)

*

6,700,000

1933307-1

AMP Multimedia SL Series Patch Panel 24-port
(24P SHLDHSG FRTLOAD, MM)

*

1,320,000

1933308-1

AMP Multimedia SL Series Patch Panel 48-port
(48PT SHLDHSG FRTLOAD, MM)

*

2,060,000

1933327-1

(AMPTRAC ASY,24P,CAT6,SL,UTP, 1U)

*

3,280,000

1375014-2

AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL
(PNL. ASSY 24PT CAT6 UNIV.WIRING)

*

2,980,000

1375015-2

AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL
(PNL. ASSY 48PT CAT6 UNIV.WIRING)

*

5,770,000

1479154-2

AMP Category 5E Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL
(PNL.24PT, CAT5E, SL SERIES)

*

2,120,000

1479155-2

AMP Category 5E Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL (PNL.48PT, CAT5E, SL SERIES)

*

3,960,000

406390-1

AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 12-Port Mini, 110Connect (PCHPNL KIT 12P U/WR RJ45 CAT5E)

*

1,580,000

558401-1

AMP 110Connect XC Connecting Block, 4-Pair
(CONN BLK ASSY, 4PR, XC, 110)

*

20,000

558402-1

AMP 110Connect XC Connecting Block, 5-Pair
(CONN BLK ASSY, 5PR, XC, 110)

*

22,000

558839-1

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/o Legs, 50-Pair
(WRG BLK ASSY, 50 PR, XC, 110)

*

160,000

558841-1

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 50-Pair
(WRG BLK ASSY, 50 PR, W/LEGS, XC)

*

310,000

558842-1

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 100-Pair
(WRG BLK ASSY, 100PR, W/LEGS, XC)

*

370,000

558635-1

AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair
(PNL ASSY, XCONN, WRG BLK, 100 PR)

*

1,120,000

TOOLS

1725150-1

AMP SL Series Modular Jack Termination Tool
(SL SERIES JACK TOOL KIT)

N/A

3,200,000

790163-5

AMP Category 6 Modular Plug Hand Tool
(PC CAT 6 TOOL 6.14 HEX 5.6 LG)

N/A

8,500,000

2-231652-1

AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position Line Die Set (MOD PLUG HAND TOOL ASSY W/DIE)

N/A

3,300,000

3-231652-0

AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position High Performance Die Set (MOD PLUG CAT 5 TOOL & DIE)

N/A

3,300,000

1-853400-0

AMP 8-Position High Performance Die Set for Pro-Installer Hand Tool (MOD PLUG CAT 5 DIESET)

N/A

1,560,000

1-231666-0

AMP Pro-Installer Plug Hand Tool Kit, w/4- & 6-Position and 8-Position Line Die Set (TOOL KIT, MOD-PLUG 4-6 & 8 POS)

N/A

5,600,000

 

(*) 25-year system/component warranty, conditions may applied.

   

AMP FO FIBER OPTICAL

CABLE, MULTIMODE 50/125µM

1-1859425-2

AMP Fiber Optic Cable, Interconnect, 2-Fiber (Zipcord), OM2, 3.0mm, OFNR(FO CABLE, ZIP, 3.0MM, 2F, OM2, OFN)

*

25,000

1-1427449-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 4F, OM2)

*

41,000

1-1427450-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 6F, OM2)

*

49,000

1-1427451-

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 8F, OM2)

*

57,000

1-1427452-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, OM2)

*

73,000

1-1427431-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 4F, OM2)

*

44,000

1-1427432-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 6F, OM2)

*

62,000

1-1427433-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 8F, OM2)

*

70,000

1-1427434-2

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 12F, OM2)

*

85,000

CABLE, XG MULTIMODE 50/125µM

1-1427449-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM3)

*

62,000

1-1427450-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, OM3)

*

81,000

1-1427452-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 12F, OM3)

*

137,000

1-1427431-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM3, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 4F, OM3)

*

72,000

1-1427432-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 6F, OM3)

*

90,000

1-1427434-3

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 12F, OM3)

*

143,000

CABLE, SINGLEMODE

1-1859425-4

AMP Fiber Optic Cable, Interconnect, 2-Fiber (Zipcord), OS2, 3.0mm, OFNR(FO CABLE, ZIP, 3.0MM, 2F, SM, OS2, OFNR)

*

17,000

1-1427449-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2)

*

24,000

1-1427450-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 6F, SM, OS2)

*

26,000

1-1427451-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 8F, SM, OS2)

*

28,000

1-1427452-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 12F, SM, OS2)

*

32,000

1-1427431-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 4F, SM, OS2)

*

30,000

1-1427432-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 6F, SM, OS2)

*

32,000

1-1427433-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 8F, SM, OS2)

*

40,000

1-1427434-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORED, 12F, SM, OS2)

*

44,000

1-1859400-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Figure-8 Construction(FO CABLE, OUTDOOR, FIGURE 8, 4F, SM)

*

32,000

1-1859401-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Figure-8 Construction(FO CABLE, OUTDOOR, FIGURE 8, 6F, SM)

*

33,000

1-1859402-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Figure-8 Construction (FO CABLE, OUTDOOR, FIGURE 8 , 8F, SM)

*

37,000

1-1859403-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Figure-8 Construction(FO CABLE, OUTDOOR, FIGURE 8, 12F, SM)

*

41,000

1-1859404-4

AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OS2, Figure-8 Construction(FO CABLE, OUTDOOR, FIGURE 8, 24F, SM)

*

56,000

CONNECTORS

6754483-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex LC, OM2
(KIT, LTCRMP + LC, SIMPLEX, MM 50/125)

*

260,000

6754485-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex LC, OM2
(KIT, LIGHTCRIMP + LC, DUPLEX, MM 50/125)

*

460,000

6278079-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex SC, OM2
(CONN KIT, +SC 50/125)

*

180,000

6278080-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, OM2
(CONN KIT LIGHTCRIMP+SC DUP 50/125)

*

350,000

6588291-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex SC, OM3
(KIT, CONNECTOR, LIGHTCRIMP PLU)

*

190,000

6588292-2

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, OM3
(KIT, CONNECTOR, LIGHTCRIMP PLUS SC MM XG)

*

340,000

6693276-1

AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex SC, SM
(FOKIT, KIT SC LC + SM900 - 250 ONLY)

*

240,000

6693278-1

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, SM
(KIT, DUPLEX, STANDARD)

*

470,000

5503692-1

AMP LightCrimp Connector, Simplex SC, MM
(KIT, CONN, SC, MM, SIM)

*

200,000

5503693-1

AMP LightCrimp Connector, Duplex SC, MM
(KIT, CONN, DUP SC, 125UM, MM)

*

370,000

COUPLERS & ADAPTERS

5504640-1

AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, MM
(RECEPT, SCDUP, MM, BE, PHOSBRS)

*

55,000

1-5502776-1

AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, SM
(RECEPT, SCDUP, SM, BE, PHOSBRS)

*

85,000

1374463-2

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, MM
(ADAPTER PLATE ASSY MM)

*

1,040,000

84660-1

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM
(ADAPTER PLATE, SNAP IN SC 3 PCK)

*

710,000

559596-1

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, MM
(ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP BG)

*

930,000

1374463-1

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, SM
(ADAPTER PLATE ASSY SM)

*

1,080,000

559558-2

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, SM
(ADAPT PLATE 3/SC DUP ASSY)

*

880,000

559596-2

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, SM
(ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP BL)

*

1,210,000

CABLE ASSEMBLIES

2105026-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m
(LC TO LC 1.8MM OM2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

720,000

2105030-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m (LC TO SC 1.8MM OM2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

760,000

2105050-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m
(SC TO SC 3.0MM OM2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

820,000

2105027-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m
(LC TO LC 1.8MM OM3 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

770,000

2105031-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m(LC TO SC 1.8MM OM3 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

810,000

2105051-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m
(SC TO SC 3.0MM OM3 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

900,000

2105028-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m
(LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

700,000

2105032-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m(LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

740,000

2105052-3

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m
(SC TO SC 3.0MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)

*

830,000

PATCH ENCLOSURES

1435555-1

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Unloaded
(1U ENCL ARMOR TRUNK ENT)

*

5,470,000

288234-1

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Light Metal, Unloaded(METAL ENCLOSURE RACK MOUNT 24P)

*

4,540,000

559542-2

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Unloaded
(RACK MTD, NERC 24/PORT WCBLBRKT)

*

5,980,000

559552-2

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 4U, Unloaded
(ENCL, 72-PT DIST PATCH PAN RMT)

*

8,520,000

2-1206138-4

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM (FOENC 1U MM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING)

*

3,950,000

4-1206138-4

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, MM(FOENC 1U MM 12 SC/PC BLACK 300 SLIDING)

*

4,820,000

2-1348960-4

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM(FOENC 1U SM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING)

*

3,800,000

4-1348960-4

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, SM(FOENC 1U SM 12 SC/PC BLACK 300 SLIDING)

*

4,500,000

84751-1

AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Unloaded(FIBRE-OPTIC WALL-MOUNTED BOX)

*

2,160,000

84751-2

AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 4-Fiber, MM(FIBER OPTIC WALL-MOUNT BOX, 4F SC)

*

2,520,000

84751-5

AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 12-Fiber, MM(FIBRE-OPTIC WALL-MOUNTED BOX)

*

3,260,000

TOOLS

1278949-2

AMP Deluxe Premises Fiber Optic Termination Tool Kit, w/o Microscope(TOOLKIT, LC + TO MTRJ JACK)

N/A

95,000,000

1871696-1

AMP Termination/Professional Installer Kits and Accessories
(FIBER CLEAVER)

N/A

32,400,000

1754136-1

AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus LC
(DIESET, LC)

N/A

0

492783-1

AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC
(DIESET FRONT & REAR LCRIMPPLUS)

N/A

5,000,000

1754138-1

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, LC
(CABLE HOLDER ASSEMBLY, LC)

N/A

0

1278023-1

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC
(CABLE HOLDER LIGHTCRIMP PLUS)

N/A

115,000

228433-5

AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade
(.3UM FILM, WHITE)

N/A

50,000

228433-8

AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade
(.5UM FILM, LIGHT GRAY)

N/A

50,000

 

(*) 25-year system/component warranty, conditions may applied.

   

AMP ETHERNET MEDIA CONVERTERS

ETHERNET MEDIA CONVERTERS

1591024-9

AMP Fast Ethernet Media Converter, 100BASE-FX, SC, MM
(PEL-MC-10/100MMSC-US-240V)

1 YR

2,420,000

1591026-9

AMP Fast Ethernet Media Converter, 100BASE-FX, ST, MM
(PEL-MC-10/100MMST-US-240V)

1 YR

2,420,000

1591030-9

AMP Fast Ethernet Media Converter, 100BASE-FX, SC, SM
(PEL-MC-10/100SMSC-US-240V)

1 YR

3,100,000

1591020-9

AMP Gigabit Ethernet Media Converter, 1000BASE-SX, SC, MM
(PEL-MC-1GB-MMSC-US-240V)

1 YR

6,000,000

1591022-9

AMP Gigabit Ethernet Media Converter, 1000BASE-LX, SC, SM
(PEL-MC-1GB-SMSC-US-240V)

1 YR

7,900,000

1591032-1

AMP Rack Mount Media Convertor Chassis System
(PEL-MC-CHASSIS-US)

1 YR

10,200,000

1591034-0

AMP Spare/Redundant AC Power Unit
(PEL-MC-CHASSIS-SPARE-PSU)

1 YR

5,400,000

NETWORK TEST SOLUTIONS

COPPER VERIFICATION

26000900

PRO3000 Tone & Probe Kit

1 YR

2,810,000

26100900

PRO3000 Probe

1 YR

2,090,000

MT-8200-60A

Intellitone Pro 200 Toner/Probe Kit

1 YR

7,320,000

26500090

TS90 cable fault finder with BNC to alligator clips

1 YR

5,320,000

26500610

TS100 cable fault finder with BNC to alligator clips

1 YR

10,520,000

MS2-100

MicroScanner2 Cable Verifier

1 YR

15,990,000

MS2-TTK

Microscanner2 Termination Test Kit

1 YR

28,360,000

MS2-KIT

Micro Scanner 2 Professional Kit

1 YR

28,360,000

COPPER QUALIFICATION

CIQ-100

CableIQ Qualification Tester

1 YR

38,670,000

CIQ-KIT

CableIQ Advanced IT Kit

1 YR

61,830,000

CIQ-FTKSFP

Copper and Fiber Technician’s Kit

1 YR

122,330,000

CIQ-IDK24

CableIQ Remote Identifier Kit 2-4

1 YR

8,830,000

CIQ-IDK57

CableIQ Remote Identifier Kit 5-7

1 YR

8,830,000

COPPER CERTIFICATION

DTX-1800AP

DTX-1800 CableAnalyzer

1 YR

262,470,000

DTX-10GKIT

Alien Crosstalk Analyzer Kit for DTX-1800

1 YR

99,060,000

FIBER VERIFICATION

FTK1000

Multimode Fiber Verification Kit

1 YR

57,510,000

FTK2000

Singlemode Fiber Verification Kit

1 YR

85,680,000

FQM-MAIN

Fiber QuickMap Enterprise Fiber Troubleshoote

1 YR

49,980,000

FQM-KIT

Fiber QuickMap w/50um SC/LC Launch Fiber And LC Adaptor

1 YR

63,310,000

FT600

FiberInspector Pro Video Microscope

1 YR

128,110,000

FT500

FiberInspector Mini Video Microscope

1 YR

57,170,000

FT120

Fiber Viewer, 200X Magnification

1 YR

14,150,000

FT140

Fiber Viewer, 400X Magnification

1 YR

15,990,000

VisiFault

Visual Fault locator

1 YR

10,820,000

NFC-Kit-Box

Fiber Optic Cleaning Supplies

N/A

3,560,000

NFC-Kit-Case

Fiber Optic Cleaning Kit

N/A

7,860,000

NFC-Kit-Case-E

Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit 

N/A

10,970,000

FIBER CERTIFICATION

DTX-1800-M AP

DTX-1800 with Multimode Fiber Modules

1 YR

416,910,000

DTX-MFM2

DTX Multimode Fiber Modules

1 YR

169,590,000

DTX-SFM2

DTX Singlemode Fiber Modules

1 YR

234,120,000

OFP-100-M/AP

OptiFiber Pro Multimode OTDR kit

1 YR

300,830,000

OFP-100-S/AP

OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit

1 YR

333,540,000

OFP-100-Q/AP

OptiFiber Pro Quad OTDR kit

1 YR

466,290,000

MMC-50-SCSC

Multimode launch cable 50 µm SC/SC

90 D

9,160,000

SMC-9-SCSC

Singlemode launch cable 9 µm SC/SC

90 D

9,160,000

OFP-FI

DI-1000 Inspector with selective bulkhead and video probe tips

1 YR

65,880,000

Test and Troubleshoot

LRAT-1000

LinkRunner AT 1000 Network Auto-Tester

1 YR

37,090,000

LRAT-2000

LinkRunner AT 2000 Network Auto-Tester

1 YR

57,570,000

LRPRO-LION

LinkRunner AT Lithium Ion Replacement Battery

1 YR

10,440,000

NTS2-PRO

NetTool Series II Pro

1 YR

92,210,000

AIRCHECK

AirCheck Wi-Fi Tester

1 YR

69,690,000

Telephone Test Sets

19800009

TS19 test set with ABN

1 YR

3,810,000

22801009

TS22A test set with ABN

1 YR

11,070,000

50801RJ9

TS44 PRO test set with ABN

1 YR

13,700,000

52801RJ9

TS52 PRO test set with ABN

1 YR

14,420,000

Pocket Toner

PTNX1

Pocket Toner NX1

1 YR

1,120,000

PTNX2

Pocket Toner NX2

1 YR

1,420,000

PTNX2-CABLE

Pocket Toner NX2 Cable Kit

1 YR

1,840,000

PTNX8

Pocket Toner NX8

1 YR

1,780,000

PTNX8-CABLE

Pocket Toner NX8 Cable Kit

1 YR

2,960,000

Fiber OneShot Optical Test Set

FIBR-1-SHOT

Fluke Fiber OneShot Optical Test

1 YR

49,980,000

FIBR-1-SHOTPRO

Fluke Fiber OneShot Pro Optical Test

1 YR

56,630,000

FIBR-1-KIT

Fluke Fiber OneShot Optical Test - Kit

1 YR

53,300,000

FIBR-1-KITPRO

Fluke Fiber OneShot Pro Optical Test - Kit

1 YR

59,950,000

BMP21 Label Printer

BMP21-KIT-110940

BMP21 Printer Kit with Carrying Case, AC Adapter and Multifunctional Tool

1 YR

5,160,000

BMP21-KIT-110941

BMP21 Printer Kit with Carrying Case and AC Adapter

1 YR

4,526,000

M21-750-499

BMP21 Printer Label, Nylon Cloth, 0.750" W x 16' H (19.050 mm W x 4.880 m H)

N/A

620,000

M21-750-461

BMP21 Printer Label, Self-Lam, 0.750" W x 16' H (19.050 mm W x 4.880 m H)

N/A

611,000

M21-750-423

BMP21 Printer Label, Permanent Polyester, 0.750" W x 21' H (19.050 mm W x 6.400 m H)

N/A

486,000

BMP71  Label Printer

BMP71-LM

BMP71 Label Printer with LabelMark 5 Standard Labeling Software

1 YR

23,333,000

M71-R6000

BMP71 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, Black

N/A

1,329,000

M71C-2000-595-WT

BMP71 Indoor/Outdoor Vinyl Film, 2" W x 50' H, White

N/A

2,333,000

M71-18-499

 

N/A

892,000

M71-30-427

BMP71 Printer Label, Self-Laminating Vinyl, 0.75" W x 1.5" H (19.05 mm W x 38.1 mm H)

N/A

855,000

BMP91  Label Printer

BMP-91-ES-BATT

BMP91 Tube Making and Label Printer with TubingMark Software and Battery

1 YR

23,675,000

M91-R200

BMP91 Ribbon, Black, 200m

N/A

1,345,000

M91-12-WT

BMP91 Indoor/Outdoor Industrial Grade Label, White

N/A

2,973,000

M91-12-YL

BMP91 Indoor/Outdoor Industrial Grade Label, Yellow

N/A

2,973,000

M91T-4-WT

BMP91 Heat Shrinkable Tubing, 4 mm x 6 mm, White

N/A

2,478,000

M91T-6.5-YL

BMP91 Heat Shrinkable Tubing, 6.5 mm x 5 mm, Yellow

N/A

2,832,000

EKORACKTM - STANDARD Series

TỦ 19" TREO TƯỜNG (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EKOWALL6

Tủ 19" 6U treo tường - EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt

bộ

1,648,500

EKOWALL

Tủ 19" 9U treo tường - EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt

bộ

1,791,300

EKOWALL10

Tủ 19" 10U treo tường - EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt

bộ

2,324,700

EKOWALL12

Tủ 19" 12U treo tường - EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt

bộ

3,647,700

TỦ 19" ĐỨNG - CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM)

SÂU 600mm

EKOC1260

Tủ 19" 12U - EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

3,956,400

EKOC1560

Tủ 19" 15U - EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

4,378,500

EKOC2060

Tủ 19" 20U - EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

4,697,700

EKOC2760

Tủ 19" 27U - EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

6,814,500

EKOC3660

Tủ 19" 36U - EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

9,004,800

EKOC4260

Tủ 19" 42U - EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

10,487,400

SÂU 800mm

EKOC1580

Tủ 19" 15U - EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

4,519,200

EKOC2080

Tủ 19" 20U - EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

6,146,700

EKOC2780

Tủ 19" 27U - EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

7,944,300

EKOC3680

Tủ 19" 36U - EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

10,416,000

EKOC4280

Tủ 19" 42U - EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

11,193,000

SÂU 1000mm

EKOC15100

Tủ 19" 15U - EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

5,508,300

EKOC20100

Tủ 19" 20U - EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

7,591,500

EKOC27100

Tủ 19" 27U - EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

8,7,57,000

EKOC36100

Tủ 19" 36U - EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

11,579,400

EKOC42100

Tủ 19" 42U - EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

12,358,500

EKOC45100

Tủ 19" 45U - EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

14,334,600

SÂU 1100mm

EKOC42110

Tủ 19" 42U - EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt

bộ

14,015,400

TỦ 19" ĐỨNG - CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM)

SÂU 600mm

EKOC1260CL

Tủ 19" 12U - EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

4,378,500

EKOC1560CL

Tủ 19" 15U - EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

4,802,700

EKOC2060CL

Tủ 19" 20U - EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

5,121,900

EKOC2760CL

Tủ 19" 27U - EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

7,274,400

EKOC3660CL

Tủ 19" 36U - EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

9,462,600

EKOC4260CL

Tủ 19" 42U - EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

10,945,200

SÂU 800mm

EKOC1580CL

Tủ 19" 15U - EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

4,872,000

EKOC2080CL

Tủ 19" 20U - EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

6,568,800

EKOC2780CL

Tủ 19" 27U - EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

8,332,800

EKOC3680CL

Tủ 19" 36U - EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

10,840,200

EKOC4280CL

Tủ 19" 42U - EKOC4280CL, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

11,579,400

SÂU 1000mm

EKOC15100CL

Tủ 19" 15U - EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

5,934,600

EKOC20100CL

Tủ 19" 20U - EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

8,013,600

EKOC27100CL

Tủ 19" 27U - EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

9,147,600

EKOC36100CL

Tủ 19" 36U - EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

12,005,700

EKOC42100CL

Tủ 19" 42U - EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

12,782,700

EKOC45100CL

Tủ 19" 45U - EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

14,758,800

SÂU 1100mm

EKOC42110CL

Tủ 19" 42U - EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt

bộ

14,475,300

TỦ 19" ĐỨNG - RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM)

SÂU 800mm

EKOC278080CL

Tủ 19" 27U - EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH.  Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

9,886,800

EKOC368080CL

19" Tủ 36U - EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

12,429,900

EKOC428080CL

Tủ 19" 42U - EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

15,111,600

EKOC458080CL

Tủ 19" 45U - EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

16,380,000

SÂU 1000mm

EKOC2710080CL

Tủ 19" 27U - EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

11,121,600

EKOC3610080CL

Tủ 19" 36U - EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

13,662,600

EKOC4210080CL

Tủ 19" 42U - EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

15,886,500

EKOC4510080CL

Tủ 19" 45U - EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt

bộ

17,616,900

OPEN RACK 19" (BẢO HÀNH 5 NĂM)

EKOOR22

Khung Rack 19" 22U - EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc

cái

2,452,800

EKOOR24

Khung Rack 19" 24U - EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc

cái

2,452,800

EKOOR27

Khung Rack 19" 27U - EKOOR27,  640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc

cái

2,616,600

EKOOR42

Khung Rack 19" 42U - EKOOR42,  640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc

cái

3,185,700

EKOOR42F

Khung Rack 19" 42U - EKOOR42F, 530mmD x 400mmW x 1,950mmH, Đế cố định sàn (dùng để gắn với khung quản lý cáp dọc dạng tay xiên)

cái

3,677,100

KHUNG QUẢN LÝ CÁP DỌC TAY XIÊN (GẮN VÀO OPEN RACK)

EKOVCM250

Khung quản lý cáp dọc sâu 250mm - EKOVCM250,  250mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19" 42U đế cố định sàn)

cái

2,425,500

EKOVCM340

Khung quản lý cáp dọc sâu 340mm - EKOVCM340,  340mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19" 42U đế cố định sàn)

cái

3,324,300

KHUNG GIÁ MDF (BẢO HÀNH 3 NĂM)

EKOFRADX100

Khung gắn ADX 100/ Profile Module

cái

804,300

EKOMDF108A

Khung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi - EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

6,232,800

EKOC4530MDF108A

Tủ 19" 45U - EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí

bộ

13,563,900

EKOC4530MDF91

Tủ 19" 45U - EKOC4530MDF91, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí

bộ

11,974,200

EKOC426070MDF91

Tủ 19" 42U - EKOC426070MDF91, 600mmD x 700mmW x 2.050mmH, gắn sẵn 3 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí

bộ

17,965,500

HỘP ĐẤU DÂY (BẢO HÀNH 1 NĂM)

EKOIDF50

Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

447,300

EKOIDF100

Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

466,200

EKOIDF200

Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

867,300

EKOIDF400

Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

1,785,000

EKOIDF600

Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

2,423,400

EKOIDF800

Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)

bộ

3,049,200

PHỤ KIỆN (BẢO HÀNH 1 NĂM)

EKOFS40OR

Khay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19"

cái

357,000

EKOFS45

Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm

cái

357,000

EKOFS60

Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm

cái

380,100

EKOFS80

Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm

cái

415,800

EKOFS90

Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm

cái

489,300

EKOSS45

Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm

cái

604,800

EKOSS60

Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm

cái

604,800

EKOSS80

Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm

cái

678,300

EKOSS90

Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm

cái

753,900

EKONUT

Ốc cài M6 - EKONUT

cái

4,200

EKOFAN

Quạt - EKOFAN

cái

155,400

EKOBP1U

Tấm che 19" 1U - EKOBP1U

cái

132,300

EKOBP2U

Tấm che 19" 1U - EKOBP2U

cái

191,100

EKOBP4U

Tấm che 19" 1U - EKOBP4U

cái

264,600

EKOHCMB

Thanh quản lý cáp ngang 19" 1U (thép) - EKOHCMB

cái

231,000

EKOHCMBPL

Thanh quản lý cáp ngang 19" 1U (nhựa) - EKOHCMBPL

cái

231,000

EKORCM

Thanh quản lý cáp 19" phía sau Patch panel - EKORCM

cái

121,800

EKOTROUGH2U

Máng đỡ cáp 19" 2U - EKOTROUGH2U

cái

390,600

EKOTROUGHHB25

Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi - EKOTROUGHHB25

cái

401,100

EKOCOMB

Dụng cụ chải cáp - EKOCOMB

cái

285,600

ĐẾ INOX GẮN PHIẾN

EKOBMF5

Đế inox 5 way gắn tường - EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)

cái

39,900

EKOBMF8

Đế inox 8 way gắn tường - EKOBMF8 - loại cao (dành cho phiến 2/8)

cái

39,900

EKOBMF8S

Đế inox 8 way gắn tường - EKOBMF8S - loại thấp 45mmH (dành cho phiến 2/8)

cái

56,700

EKOBMF10

Đế inox 10 way gắn tường - EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)

cái

60,900

EKOBMF11

Đế inox 11 way gắn tường - EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)

cái

81,900

EKOBMF15

Đế inox 15 way gắn rack 19" - EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10)

cái

241,500

EKOBMF17

Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17 - loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)

cái

109,200

EKOBMF17HB8

Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17HB8 - loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/8)

cái

134,400

EKOBMF17S

Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17S - loại cao 45mmH (dành cho phiến 2/8)

cái

100,800

EKOBMF4HB25

Đế inox 4 way gắn rack 19" - EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25)

cái

359,100

Legrand

CM000061

CF 54/50 EZ - Máng lưới 54mmH x 50mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

223,200

CM000071

CF 54/100 EZ - Máng lưới 54mmH x 100mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

266,420

CM000091

CF 54/200 EZ - Máng lưới 54mmH x 200mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

344,080

CM000101

CF 54/300 EZ - Máng lưới 54mmH x 300mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

454,960

CM000201

CF 54/400 EZ - Máng lưới 54mmH x 400mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

599,280

CM000301

CF 54/500 EZ - Máng lưới 54mmH x 500mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

776,820

 

CM000901

CF 105/150 EZ - Máng lưới 105mmH x 150mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

443,960

CM000911

CF 105/200 EZ - Máng lưới 105mmH x 200mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

499,400

CM000921

CF 105/300 EZ - Máng lưới 105mmH x 300mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

654,720

CM000931

CF 105/400 EZ - Máng lưới 105mmH x 400mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

799,040

CM000941

CF 105/500 EZ - Máng lưới 105mmH x 500mmW x 3,000mmL

TQ / Pháp

1,032,020

 

CM646010

CP 50 GS - Nắp máng lưới 50mmW (2,000mmL)

Pháp

245,520

CM646020

CP 100 GS - Nắp máng lưới 100mmW (2,000mmL)

Pháp

327,140

CM646030

CP 150 GS - Nắp máng lưới 150mmW (2,000mmL)

Pháp

408,980

CM646040

CP 200 GS - Nắp máng lưới 200mmW (2,000mmL)

Pháp

490,820

CM646050

CP 300 GS - Nắp máng lưới 300mmW (2,000mmL)

Pháp

654,280

CM646060

CP 400 GS - Nắp máng lưới 400mmW (2,000mmL)

Pháp

817,960

CM646070

CP 500 GS - Nắp máng lưới 500mmW (2,000mmL)

Pháp

1,145,000

CM646200

CLIP F02 GS - Kẹp nắp vào máng

Pháp

19,800

 

CM923020

COT 50 GS - Ngăn máng (48mmH x 3,000mmL)

Pháp

133,320

CM923050

COT J GS - Kẹp nối ngăn máng

Pháp

39,380

 

CM558241

EDRN EZ - Nối nhanh

Pháp

78,100

CM558340

FASLOCK S GS - Khóa nhanh S

Pháp

28,380

CM558320

FASLOCK XL GS -  Khóa nhanh XL

Pháp

35,640

 

CM801011

BTRCC 6X20 EZ - Ốc tán 6x20

Pháp

3,520

CM558011

CE 25 EZ - Đệm 25

Pháp

5,720

CM558041

CE 30 EZ - Đệm 30

Pháp

7,260

CM558051

CE 40 EZ - Đệm 40

Pháp

24,860

CM558221

ED 275 EZ - Thanh nối 275

Pháp

53,240

CM586130

CM 50 XL GS - Giá 50

Pháp

71,060

 

CM556100

CSN 100 GS - Giá đỡ L 100

Pháp

139,480

CM556110

CSN 150 GS - Giá đỡ L 150

Pháp

174,240

CM556120

CSN 200 GS - Giá đỡ L 200

Pháp

209,000

CM556130

CSN 300 GS - Giá đỡ L 300

Pháp

278,740

CM557410

CU 100 GS - Giá đỡ tam giá 100

Pháp

139,480

CM557420

CU 150 GS - Giá đỡ tam giá 150

Pháp

174,240

CM557430

CU 200 GS - Giá đỡ tam giá 200

Pháp

209,000

CM557440

CU 300 GS - Giá đỡ tam giá 300

Pháp

278,740

CM557450

CU 400 GS - Giá đỡ tam giá 400

Pháp

522,500

CM557460

CU 500 GS - Giá đỡ tam giá 500

Pháp

870,760

CM013030

RCSN 3000 GS - Thanh đỡ đôi 3000

Pháp

1,275,780

CM586130

CM 50 XL GS - Giá 50

Pháp

71,060

CM013030

RCSN 3000 GS - Thanh đỡ đôi 3000

Pháp

1,275,780

CM586080

R55 GS - Chân đỡ 55

Pháp

106,480

CM586031

SAS EZ - Giá treo trung tâm

Pháp

42,020

 

CM558051

CE 40 EZ - Đệm 40

Pháp

24,860

CM586020

AS GS - Móc treo

Pháp

20,900

CM013030

RCSN 3000 GS - Thanh đỡ đôi 3000

Pháp

1,275,780

CM801701

TF 6X1000 EZ - Ty 6x1000

Pháp

50,600

CM801201

EEC 6 EZ - Tán 6

Pháp

1,760

CM801711

TF 8X1000 EZ - Ty 8x1000

Pháp

84,040

CM801211

EEC 8 EZ - Tán 8

Pháp

3,080

 

CM586130

CM 50 XL GS - Giá 50

Pháp

71,060

CM586080

R55 GS - Chân đỡ 55

Pháp

106,480

CM013030

RCSN 3000 GS - Thanh đỡ đôi 3000

Pháp

1,275,780

 

CM556110

CSN 150 GS - Giá đỡ L 150

Pháp

174,240

CM556120

CSN 200 GS - Giá đỡ L 200

Pháp

209,000

CM556130

CSN 300 GS - Giá đỡ L 300

Pháp

278,740

CM013030

RCSN 3000 GS - Thanh đỡ đôi 3000

Pháp

1,275,780

CM559220

UFC GS - Kẹp chân sàn nâng

Pháp

177,320

 

CM585110

SBD GS - Gá hộp và ống

Pháp

124,080

CM585130

EXSBD GS - Gá gắn vào hộp

Pháp

106,480

CM585410

SBDN GS - Gá treo ống

Pháp

63,800

 

CM585160

DEV 100 GS - Thoát cáp

Pháp

124,080

CM011100

FASROLLER GS - Dụng cụ kéo cáp

Pháp

14,173,500

 

CM585387

BLF 8/16 CU - Kẹp dây đồng 16mm2

Pháp

531,520

CM585397

BLF 8/35 CU - Kẹp dây đồng 35mm2

Pháp

567,160

CM585407

BLF 8/50 CU - Kẹp dây đồng 50mm2

Pháp

602,580

CM585327

GRIFEQUIP AL - Kẹp dây đồng 6-35mm2

Pháp

212,740

AXIS CAMERA

FIX CAMERA

0247-061

Bundle with 1 unit of AXIS 223M and AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing. Including wall mount (0217-031). NOT FOR USA

AXIS 223M OUTDOOR T92A KIT

42,623,172

0301-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Connects over wireless LAN (IEEE 802.11g) or wired Ethernet. Multiple, individually configurable H.264, Motion JPEG and MPEG-4 Part 2 streams; max VGA 640 x 480 resolution at 30 fps. Video motion detection. Includes stand and clamp for easy mounting, and power supply.

AXIS M1011-W

5,650,225

0301-023

AXIS M1011-W in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.No clamps.

AXIS M1011-W BULK 10PCS

55,440,460

0519-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens and adjustable focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA 800 x 600 resolution at 30 fps. Video motion detection. Connects over wired Ethernet. MicroSD/SDHC memory card slot for edge storage. Includes stand and clamp for easy mounting and power supply.

AXIS M1013

5,081,410

0519-023

AXIS M1013 in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS M1013 BULK 10PCS

49,752,314

0520-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens and adjustable focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Video motion detection. Connects over wired Ethernet. MicroSD/SDHC memory card slot for edge storage. Includes stand and clamp for easy mounting and power supply.

AXIS M1014

6,522,407

0520-023

AXIS M1014 in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS M1014 BULK 10PCS

63,972,679

0520-043

Bundle with four units of AXIS M1014 network cameras. The cameras feature 1 megapixel/ HDTV 720p resolution and MicroSD/MicroSDHC card slot. Includes a CD with AXIS Camera Companion video management software with support for up to 16 cameras. Power supplies included. MicroSD/MicroSDHC cards are not included.

AXIS M1014 SURVEILLANCE KIT

22,714,662

0521-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens and adjustable focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA 800 x 600 resolution at 30 fps. Two-way audio with built-in microphone and speaker. Video motion and audio detection. Integrated passive infrared (PIR) sensor, white LED illuminator and I/O ports. Connects over wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) or wired Ethernet. Supports Wi-Fi Protected Setup™ PBC compatible. Includes stand and clamp for easy mounting, optional extension for stand and power supply.

AXIS M1033-W

7,925,483

0521-023

AXIS M1033-W in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS M1033-W BULK 10PCS

78,193,043

0522-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens and adjustable focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Two-way audio with built-in microphone and speaker. Video motion and audio detection. Integrated passive infrared (PIR) sensor, white LED illuminator and I/O ports. Connects over wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) or wired Ethernet. Supports Wi-Fi Protected Setup™ PBC compatible. Includes stand and clamp for easy mounting, optional extension for stand and power supply.

AXIS M1034-W

9,366,480

0522-023

AXIS M1034-W in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS M1034-W BULK 10PCS

92,413,407

0338-003

Small-sized indoor network camera. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Two-way audio with built-in microphone and speaker. Video motion and audio detection. Integrated passive infrared (PIR) sensor, white LED illuminator and I/O ports. Powered over Ethernet or by power supply. Includes stand and clamp for easy mounting, optional extension for stand and power supply.

AXIS M1054

11,338,370

0338-021

AXIS M1054 in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs.
Power supplies, clamps and stand extensions not included.

AXIS M1054 BULK 10PCS

112,321,917

0338-043

Bundle with 4 units of AXIS M1054 and a 4-camera base license of AXIS Camera Station video management software for monitoring, recording, playback and event management. Kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solution for any system size up to 50 cameras. To meet any specific need additional cameras and AXIS Camera Station upgrade licenses can be ordered separately.

AXIS M1054 SURVEILLANCE KIT

45,467,245

0329-001

SVGA camera with fixed, 2.8 mm, CS-mount lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1103 2.8MM

9,935,295

0329-021

AXIS M1103 2.8MM in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1103 2.8MM BULK 10PCS

98,101,553

0329-041

Bundle with 4 units of AXIS M1103 2.8mm and a 4-camera base license of AXIS Camera Station video management software for monitoring, recording, playback and event management. Kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solution for any system size up to 50 cameras. To meet any specific need additional cameras and AXIS Camera Station upgrade licenses can be ordered separately.

AXIS M1103 2.8MM SURVEILLANCE KIT

39,779,099

0366-001

SVGA camera with fixed, 6.0 mm, CS-mount lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1103 6.0MM

9,935,295

0366-021

AXIS M1103 6.0MM in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1103 6.0MM BULK 10PCS

98,101,553

0329-031

AXIS M1103 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspans. No lens.

AXIS M1103 BAREB BULK 10PCS

93,816,483

0339-001

HDTV camera with fixed, 2.8 mm, CS-mount lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1104 2.8MM

12,779,367

0339-021

AXIS M1104 2.8MM in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1104 2.8MM BULK 10PCS

126,542,282

0339-041

Bundle with 4 units of AXIS M1104 2.8mm and a 4-camera base license of AXIS Camera Station video management software for monitoring, recording, playback and event management. Kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solution for any system size up to 50 cameras. To meet any specific need additional cameras and AXIS Camera Station upgrade licenses can be ordered separately.

AXIS M1104 2.8MM SURVEILLANCE KIT

51,155,390

0367-001

HDTV camera with fixed, 6.0 mm, CS-mount lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1104 6.0MM

12,779,367

0367-021

AXIS M1104 6.0MM in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1104 6.0MM BULK 10PCS

126,542,282

0339-031

AXIS M1104 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspans. No lens.

AXIS M1104 BAREB BULK 10PCS

122,257,212

0340-001

SVGA camera with varifocal 2.9-8.2 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1113

12,779,367

0340-031

AXIS M1113 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspans. No lens.

AXIS M1113 BAREB BULK 10PCS

119,413,139

0340-021

AXIS M1113 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1113 BULK 10PCS

126,542,282

0341-001

HDTV camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1114

15,623,440

0431-001

Outdoor, IP66-rated SVGA camera with varifocal 2.9-8.2 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Operation in -20°C to +50°C (-4 °F to 122 °F). Power over Ethernet.
Includes a removable sunshield and wall bracket. Midspan not included.

AXIS M1113-E

15,623,440

0341-031

AXIS M1114 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspans. No lens.

AXIS M1114 BAREB BULK 10PCS

146,450,791

0341-021

AXIS M1114 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Midspans not included.

AXIS M1114 BULK 10PCS

154,983,010

0432-001

Outdoor, IP66-rated HDTV camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Operation in -20°C to +50°C (-4 °F to 122 °F). Power over Ethernet. Includes a removable sunshield and wall bracket. Midspan not included.

AXIS M1114-E

18,467,513

0435-001

SVGA camera with varifocal boardmount 2.5-6 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA 800x600 resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Integrated IR LED illumination up to 15 meters and I/O ports. MicroSD/SDHC memory card slot for edge storage. Includes stand for easy mounting.
Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1143-L

14,182,443

0435-021

AXIS M1143-L in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs.

AXIS M1143-L BULK 10PCS

140,762,646

0436-001

HDTV camera with varifocal boardmount 2.5-6 mm DC-iris lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Integrated IR LED illumination up to 15 meters and I/O ports. MicroSD/SDHC memory card slot for edge storage. Includes stand for easy mounting.
Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M1144-L

17,026,516

0436-021

AXIS M1144-L in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs.

AXIS M1144-L BULK 10PCS

169,203,374

0531-001

Miniature HDTV pinhole camera for discreet surveillance. Cable from sensor unit going with a 90° angle vs the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.

AXIS P1204

14,182,443

0531-021

AXIS P1204 in pack of 10 units.

AXIS P1204 BULK 10 PCS

140,762,646

0532-001

Miniature HDTV pinhole camera for discreet surveillance. Cable from sensor unit going in the direction of the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.

AXIS P1214

14,182,443

0532-021

AXIS P1214 in pack of 10 units

AXIS P1214 BULK 10 PCS

140,762,646

0533-001

Miniature HDTV camera for discreet outdoor surveillance. Cable from sensor unit going in the direction of the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.

AXIS P1214-E

14,182,443

0533-021

AXIS P1214-E in pack of 10 units

AXIS P1214-E BULK 10 PCS

140,762,646

0320-001

SVGA, day/night, fixed camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1343

21,311,586

0320-051

AXIS P1343 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1343 BAREBONE 10PCS BULK

199,047,179

0320-021

AXIS P1343 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1343 BULK 10 PCS

209,020,394

0349-001

Outdoor, IP66-rated, SVGA, day/night, network camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af compliant midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123 High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1343-E

28,402,808

0324-001

HDTV, day/night, fixed camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1344

24,155,659

0324-051

AXIS P1344 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1344 BAREBONE 10PCS BULK

220,396,686

0324-021

AXIS P1344 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1344 BULK 10PCS

237,461,123

0350-001

Outdoor, IP66-rated, HDTV, day/night, fixed network camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123 High PoE Midspan.  Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1344-E

31,246,880

0328-001

HDTV, day/night, fixed camera with varifocal 3.5-10 mm P-Iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, induvidually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. Digital PTZ support includes multi-view streaming of different view areas. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1346

31,246,880

0328-051

AXIS P1346 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1346 BAREBONE BULK 10PCS

291,498,507

0328-021

AXIS P1346 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1346 BULK 10PCS

308,562,944

0351-001

Outdoor, IP66-rated, HDTV, day/night, fixed camera with varifocal 3.5-10 mm P-Iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, induvidually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. Digital PTZ support includes multi-view streaming of different view areas. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123 High PoE Midspan.Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1346-E

39,779,099

0343-001

5MP, day/night, fixed camera with varifocal 3.5-10 mm P-Iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, induvidually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP resolution at 12 fps, 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. Digital PTZ support includes multi-view streaming of different view areas. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1347

36,100,765

0343-051

AXIS P1347 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1347 BAREBONE BULK 10PCS

332,718,603

0343-021

AXIS P1347 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1347 BULK 10PCS

356,912,183

0368-001

Outdoor, IP66-rated, 5MP, day/night, fixed camera with varifocal 3.5-10 mm P-Iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, induvidually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP resolution at 12 fps, 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. Digital PTZ support includes multi-view streaming of different view areas. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123 High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1347-E

44,632,983

0523-001

Light-sensitive, SVGA resolution, day/night, fixed camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1353

19,870,589

0527-001

Outdoor, IP66-rated, Light-sensitive, SVGA, day/night, network camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af compliant midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123/-E High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1353-E

26,999,732

0523-021

AXIS P1353 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1353 BULK 10PCS

196,203,106

0523-041

AXIS P1353 Barebone. No lens. No power supply.

AXIS P1353 BAREBONE

18,467,513

0523-051

AXIS P1353 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.

AXIS P1353 BAREB BULK 10PCS

184,561,368

0524-001

Light-sensitive, HDTV resolution, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1354

22,714,662

0528-001

Outdoor, IP66-rated, HDTV, day/night, fixed network camera with varifocal 3-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123 High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1354-E

29,843,804

0524-021

AXIS P1354 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1354 BULK 10PCS

224,643,834

0524-041

AXIS P1354 Barebone. No lens. No power supply.

AXIS P1354 BAREBONE

19,870,589

0524-051

AXIS P1354 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.

AXIS P1354 BAREB BULK 10PCS

198,781,732

0525-001

1080p HDTV resolution, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm P-iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1355

25,558,735

0529-001

Outdoor, IP66-rated, 1080p HDTV, day/night, fixed network camera with varifocal 2.8-8 mm P-iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p resolution at 30 fps. WDR- dynamics contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123/-E High PoE Midspans. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1355-E

32,687,877

0525-021

AXIS P1355 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1355 BULK 10PCS

253,084,563

0525-041

AXIS P1355 Barebone. No lens. No power supply.

AXIS P1355 BAREBONE

22,714,662

0525-051

AXIS P1355 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.

AXIS P1355 BAREB BULK 10PCS

227,222,461

0526-001

5MP resolution, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm P-iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP at 12 fps, 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P1357

29,843,804

0530-001

Outdoor, IP66-rated, 5MP, day/night, fixed network camera with varifocal 2.8-8 mm P-iris lens and remote back focus (camera also supports DC-iris lenses). Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP resolution at 12 fps, 3MP resolution at 20 fps, or HDTV 1080p at 30 fps. WDR- dynamics contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio. MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage, serial port for RS422/485 communication. Operation in -30°C to +50°C when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C with AXIS T8123/-E High PoE Midspans. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS P1357-E

36,935,026

0526-021

AXIS P1357 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS P1357 BULK 10PCS

294,342,580

0526-041

AXIS P1357 Barebone. No lens. No power supply.

AXIS P1357 BAREBONE

26,999,732

0526-051

AXIS P1357 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.

AXIS P1357 BAREB BULK 10PCS

269,883,553

0437-001

Extended D1 (768x576) resolution, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Support for P-Iris, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; Extended D1 resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS Q1602

28,402,808

0438-001

Outdoor, IP66-rated, Extended D1 (768x576) resolution, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Lightfinder technology. Support for P-Iris, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; Extended D1 resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Arctic Temperature Control, Operation in -30°C to +50°C (-22 ºF to 122 ºF) when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C (-40 ºF to 122 ºF) with High PoE Midspan. Includes a removable sunshield and wall bracket. Midspan not included.

AXIS Q1602-E

36,935,026

0437-021

AXIS Q1602 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS Q1602 BULK 10PCS

208,122,216

0439-001

HDTV, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Support for P-Iris, Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at full frame rate. WDR-dynamic contrast and WDR-dynamic capture. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS Q1604

28,402,808

0439-021

AXIS Q1604 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.

AXIS Q1604 BULK 10PCS

280,122,216

0463-001

Outdoor, IP66-rated HDTV, day/night, fixed camera with varifocal 2.8-8 mm DC-iris lens and remote back focus. Support for P-Iris, Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at full frame rate. WDR-dynamic contrast and WDR-dynamic capture. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Arctic Temperature Control, Operation in -30°C to +50°C (-22 ºF to 122 ºF) when powered by IEEE 802.3af midspan or -40°C to +50°C (-40 ºF to 122 ºF) with High PoE Midspan. Includes a removable sunshield and wall bracket. Midspan not included.

AXIS Q1604-E

36,935,026

0439-041

AXIS Q1604 Barebone in single pack. No lens. No power supply.

AXIS Q1604 BAREBONE

25,558,735

0439-031

AXIS Q1604 barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.

AXIS Q1604 BAREB BULK 10PCS

255,663,189

0303-001

2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. I/O for alarm/event handling. Two-way audio with audio detection alarm. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS Q1755 50HZ

42,623,172

0303-021

AXIS Q1755 50Hz in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspan.

AXIS Q1755 50HZ  BULK 10PCS

422,325,858

0303-042

Bundle with 1 unit of AXIS Q1755 50 Hz (0303-001) and AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing. Including Wall mount (0217-031). NOT FOR USA

AXIS Q1755 50HZ OUTDOOR T92A KIT

49,752,314

0303-033

2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. I/O for alarm/event handling. Two-way audio with audio detection alarm. Power over Ethernet. Includes one-port Midspan.

AXIS Q1755 50HZ POE

44,064,169

 

2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. I/O for alarm/event handling. Two-way audio with audio detection alarm. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS Q1755 60HZ

42,623,172

0304-021

AXIS Q1755 60Hz in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No midspan.

AXIS Q1755 60HZ  BULK 10PCS

422,325,858

 

2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. I/O for alarm/event handling. Two-way audio with audio detection alarm. Power over Ethernet. Includes one-port Midspan.

AXIS Q1755 60HZ POE

44,064,169

0347-001

Outdoor, IP66-rated, 2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. Two-way audio. Arctic Temperature Control. Operation in -30 °C to 45 °C when powered by IEEE 802.3af midspan or down to -40 °C with AXIS T8123 High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS Q1755-E 50HZ

51,155,390

0348-001

Outdoor, IP66-rated, 2.0 Megapixel HDTV camera with 10x zoom, auto focus and day/night mode. Complying with SMPTE standards for HDTV 1080i and 720P. 25/30 in all resolutions in H.264 or Motion JPEG. Video motion detection and active tampering alarm. Gatekeeper functionality. Two-way audio. Arctic Temperature Control. Operation in -30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F) when powered by IEEE 802.3af midspan or down to -40 °C (-40 °F) with AXIS T8123 High PoE Midspan. Includes a removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66 rated cable glands. Midspan not included.

AXIS Q1755-E 60HZ

51,155,390

 

White eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 WHITE (FT. DECAL)

28,402,808

0451-001

White eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 WHITE (CM DECAL)

28,402,808

0453-004

Chrome eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 CHROME (FT. DECAL)

28,402,808

0453-001

Chrome eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 CHROME (CM DECAL)

28,402,808

0452-004

Black eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 BLACK (FT. DECAL)

28,402,808

0452-001

Black eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. SVGA resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8513 BLACK (CM DECAL)

28,402,808

0454-004

White eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 WHITE (FT. DECAL)

31,246,880

0454-001

White eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 WHITE (CM DECAL)

31,246,880

0456-004

Chrome eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 CHROME (FT. DECAL)

31,246,880

0456-001

Chrome eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 CHROME (CM DECAL)

31,246,880

0455-001

Black eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 BLACK (CM DECAL)

31,246,880

0455-004

Black eye-level camera for face identification. Covertly pre-installed at a height of 160cm (5.2 ft.)in a steel pipe with optional height indicator decal, it offers a subtle indoor video surveillance that blends in with any retail, hotel and banking environment. HDTV 720p resolution at 30 fps, fixed focal pinhole lens, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams, video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet, pre-mounted 130cm (4.3 ft.)Ethernet cable with female RJ45 connector

AXIS P8514 BLACK (FT. DECAL)

31,246,880

0334-001

Indoor Thermal Network Camera, 160x128 resolution, 8.33 fps, and 17° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1910

85,284,265

0335-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 160x128 resolution, 8.33 fps, and 17° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1910-E

99,504,629

0388-001

Indoor Thermal Network Camera, 384x288 resolution, 30 fps, and 55° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921 10MM 30FPS

113,724,993

0402-001

Indoor Thermal Network Camera, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 55° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921 10MM 8.3 fps

113,724,993

0384-001

Indoor Thermal Network Camera, 384x288 resolution, 30 fps, and 29° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921 19MM 30FPS

113,724,993

0400-001

Indoor Thermal Network Camera, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 29° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921 19MM 8.3 fps

113,724,993

0389-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 30 fps, and 55° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 10MM 30FPS

127,945,357

0403-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 55° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 10MM 8.3 fps

127,945,357

0385-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 30 fps, and 29° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 19MM 30FPS

127,945,357

0401-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 29° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 19MM 8.3 fps

127,945,357

0390-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 30 fps, and 15° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 35MM 30FPS

153,542,013

0404-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 15° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 35MM 8.3 fps

153,542,013

0391-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 30 fps, and 9° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 60MM 30FPS

216,111,616

0405-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 384x288 resolution, 8.33 fps, and 9° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion  detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1921-E 60MM 8.3 fps

216,111,616

0506-001

Indoor Thermal Network Camera, 640x480 resolution, 30 fps, and 57° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922 10MM 30 FPS

241,708,272

0504-001

Indoor Thermal Network Camera, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 57° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922 10MM 8.3 FPS

241,708,272

0502-001

Indoor Thermal Network Camera, 640x480 resolution, 30 fps, and 32° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922 19MM 30 FPS

241,708,272

0500-001

Indoor Thermal Network Camera, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 32° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922 19MM 8.3 FPS

241,708,272

0507-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 30 fps, and 57° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 10MM 30 FPS

255,928,636

0505-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 57° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 10MM 8.3 FPS

255,928,636

0503-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 30 fps, and 32° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 19MM 30 FPS

255,928,636

0501-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 32° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 19MM 8.3 FPS

255,928,636

0477-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 30 fps, and 18° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 35MM 30 FPS

281,525,292

0479-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 18° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 35MM 8.3 FPS

281,525,292

0478-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 30 fps, and 10° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 60MM 30 FPS

344,094,894

0480-001

Outdoor ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480 resolution, 8.3 fps, and 10° angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q1922-E 60MM 8.3 FPS

344,094,894

Axis Camera Fixed Dome

0284-001

Ultra-discreet fixed dome camera for recessed mounting in drop ceilings. Fixed lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max VGA 640 x 480 resolution at 30 fps. MPEG-4 Part 2 also supported. Video motion detection. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3011

9,935,295

0284-021

AXIS M3011 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No Midspans.

AXIS M3011 BULK 10PCS

97,532,738

0516-001

Ultra-compact, indoor fixed mini dome with dust- and vandal-resistant casing for easy mounting on wall or ceiling. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. MicroSD/microSDHC memory card slot for optional local video storage. Video motion detection and active tampering alarm. Comes with a 2 m (6.6 ft.) network cable and is powered using Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3004-V

7,925,483

0516-041

Bundle with four units of AXIS M3004-V Fixed Dome Network Camera. The cameras feature 1 megapixel/ HDTV 720p resolution and MicroSD/MicroSDHC card slot. Includes a CD with AXIS Camera Companion video management software with support for up to 16 cameras. The cameras are powered using Power over Ethernet. Midspan and SD cards are not included.

AXIS M3004-V SURVEILLANCE KIT

30,109,251

0285-001

Ultra-discreet fixed dome camera for recessed mounting in drop ceilings. Fixed lens, progressive scan CMOS sensor. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. Video motion detection. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3014

12,779,367

0285-021

AXIS M3014 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No Midspans

AXIS M3014 BULK 10PCS

125,670,099

0517-001

Ultra-compact, indoor fixed mini dome with dust- and vandal-resistant casing for easy mounting on wall or ceiling. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p resolution at 30 fps. MicroSD/microSDHC memory card slot for optional local video storage. Video motion detection and active tampering alarm. Comes with a 2 m (6.6 ft.) network cable and is powered using Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3005-V

10,769,556

0514-001

Compact, indoor fixed mini dome with dust- and vandal-resistant casing. Easy mounting on wall or ceiling. Fixed, 134° lens, and digital PTZ can be used as digital varifocal to set the angle of view. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p at 30 fps or 3 MP resolution at 20 fps. MicroSD/microSDHC memory card slot for optional local video storage. Video motion detection and active tampering alarm. Comes with a 2 m (6.6 ft.) network cable and is powered using Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3006-V

14,182,443

0543-001

Ultra-discreet, smoke detector-like indoor fixed mini dome with tamper-resistant casing, offering 360°/180° panoramic views as well as quad and digital PTZ views. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams in up to 5MP resolution at 12 fps. Memory card slot for optional local video storage. Video motion detection and active tampering alarm. The camera comes with a 2 m (6.6 ft.) network cable and is powered using Power over Ethernet for easy installation. Midspan not included.

AXIS M3007-P

17,026,516

0515-001

Compact, indoor fixed mini dome with dust- and vandal-resistant casing, offering 360°/180° panoramic views as well as quad and digital PTZ views. Easy mounting on wall or ceiling. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams in up to 5MP resolution at 12 fps. MicroSD/microSDHC memory card slot for optional local video storage. Video motion detection and active tampering alarm. Comes with a 2 m (6.6 ft.) network cable and is powered using Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3007-PV

18,467,513

0412-001

Outdoor fixed dome in a flat, discreet and vandal-resistant casing with a weather shield. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapter for surface cable mounting. Midspan not included.

AXIS M3113-VE

12,779,367

0441-001

Outdoor fixed dome in a flat, discreet and vandal-resistant casing without weather shield for ceiling mounting. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapter for surface cable mounting. Midspan not included.

AXIS M3113-VE NOCAP

12,779,367

0413-001

Outdoor fixed dome in a flat, discreet and vandal-resistant casing with a weather shield. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapter for surface cable mounting. Midspan not included.

AXIS M3114-VE

15,623,440

0442-001

Outdoor fixed dome in a flat, discreet and vandal-resistant casing without weather shield for ceiling mounting. Fixed lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapter for surface cable mounting. Midspan not included.

AXIS M3114-VE NOCAP

15,623,440

0450-001

Outdoor fixed dome in a flat, discreet and vandal-resistant casing without weather shield for ceiling mounting. Fixed, wide-angle lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapter for surface cable mounting. Midspan not included.

AXIS M3114-VE NOCAP 2MM

17,026,516

0330-001

Fixed dome camera with rugged design, adapted for mobile video surveillance. Fixed lens. Flat, discreet and tamper-resistant casing. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Rugged RJ-45 network connector, Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapters. Midspan not included.

AXIS M3113-R

12,779,367

0330-021

AXIS M3113-R in 10-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3113-R BULK 10PCS

125,670,099

0330-031

AXIS M3113-R in 50-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3113-R BULK 50PCS

627,099,104

0358-001

Fixed dome camera with rugged design, adapted for mobile video surveillance. Fixed lens. Flat, discreet and tamper-resistant casing. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Rugged M12 network connector, Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapters. Midspan not included.

AXIS M3113-R M12

12,779,367

0358-021

AXIS M3113-R M12 in 10-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3113-R M12 BULK 10PCS

125,670,099

0358-031

AXIS M3113-R M12 in 50-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3113-R M12 BULK 50PCS

627,099,104

0342-001

Fixed dome camera with rugged design, adapted for mobile video surveillance. Fixed lens. Flat, discreet and tamper-resistant casing. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Rugged RJ-45 network connector, Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapters. Midspan not included.

AXIS M3114-R

15,623,440

0342-021

AXIS M3114-R in 10-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R BULK 10PCS

153,542,013

0342-031

AXIS M3114-R in 50-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R BULK 50PCS

766,724,120

0359-001

Fixed dome camera with rugged design, adapted for mobile video surveillance. Fixed lens. Flat, discreet and tamper-resistant casing. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Rugged M12 network connector, Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapters. Midspan not included.

AXIS M3114-R M12

15,623,440

0359-021

AXIS M3114-R M12 in 10-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R M12 BULK 10PCS

153,542,013

0359-031

AXIS M3114-R M12 in 50-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R M12 BULK 50PCS

766,724,120

0448-001

Fixed dome camera with rugged design, adapted for mobile video surveillance. Fixed, wide angle lens. Flat, discreet and tamper-resistant casing. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Rugged M12 network connector, Power over Ethernet. Includes lens tool, top cover tool and mounting adapters. Midspan not included.

AXIS M3114-R M12 2MM

17,026,516

0448-021

AXIS M3114-R M12 2mm in 10-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R M12 2MM BULK 10PCS

166,928,116

0448-031

AXIS M3114-R M12 2mm in 50-pack/bulk. No midspans, no mounting adapters.

AXIS M3114-R M12 2MM BULK 50PCS

834,716,422

0336-001

Fixed dome with discreet and tamper-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens with fixed iris. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3203

11,338,370

0336-021

AXIS M3203 in 10-pack. Clear transparent covers. Cannot be sold separately as single packs. No midspans.

AXIS M3203 BULK 10PCS

112,321,917

0336-041

Bundle with 4 units of AXIS M3203 and a 4-camera base license of AXIS Camera Station video management software for monitoring, recording, playback and event management. Kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solution for any system size up to 50 cameras. To meet any specific need additional cameras and AXIS Camera Station upgrade licenses can be ordered separately.

AXIS M3203 SURVEILLANCE KIT

45,467,245

0345-001

Fixed dome with discreet and vandal-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens with fixed iris. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3203-V

12,476,000

0345-021

AXIS M3203-V in 10-pack. Clear transparent covers. Cannot be sold separately as single packs. No midspans.

AXIS M3203-V BULK 10PCS

123,698,209

0337-001

Fixed dome with discreet and tamper-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens with fixed iris. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3204

14,182,443

0337-021

AXIS M3204 in 10-pack. Clear transparent covers. Cannot be sold separately as single packs. No midspans.

AXIS M3204 BULK 10PCS

140,762,646

0337-041

Bundle with 4 units of AXIS M3204 and a 4-camera base license of AXIS Camera Station video management software for monitoring, recording, playback and event management. Kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solution for any system size up to 50 cameras. To meet any specific need additional cameras and AXIS Camera Station upgrade licenses can be ordered separately.

AXIS M3204 SURVEILLANCE KIT

56,843,536

0346-001

Fixed dome with discreet and vandal-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens with fixed iris. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Video motion detection and active tampering alarm. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS M3204-V

15,320,072

0346-021

AXIS M3204-V in 10-pack. Clear transparent covers. Cannot be sold separately as single packs. No midspans.

AXIS M3204-V BULK 10PCS

152,138,937

0290-001

Fixed dome with discreet and tamper-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max. VGA 640 x 480 resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone, and audio detection. I/O for alarm/event handling. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P3301

14,182,443

0290-021

AXIS P3301 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies. Wall screws and plugs removed.

AXIS P3301 BULK 10PCS

139,321,649

0292-001

Fixed dome with discreet and vandal-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max. VGA 640 x 480 resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone, and audio detection. I/O for alarm/event handling. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P3301-V

15,320,072

0292-021

AXIS P3301-V in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies. Wall screws and plugs removed.

AXIS P3301-V BULK 10PCS

150,697,940

0352-001

Fixed dome with discreet and tamper-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone, and audio detection. I/O for alarm/event handling. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P3304

17,026,516

0352-021

AXIS P3304 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies. Wall screws and plugs removed.

AXIS P3304 BULK 10PCS

167,496,931

0353-001

Fixed dome with discreet and vandal-resistant casing. Varifocal 2.8-10 mm lens. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone, and audio detection. I/O for alarm/event handling. Power over Ethernet. Power supply not included.

AXIS P3304-V

18,164,145

0353-021

AXIS P3304-V in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies. Wall screws and plugs removed.

AXIS P3304-V BULK 10PCS

178,569,854

0466-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, tamper-resistant indoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3353 12MM

17,026,516

0464-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, tamper-resistant indoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3353 6MM

17,026,516

0470-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3363-V 12MM

19,870,589

0508-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3363-V 6MM

19,870,589

0483-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a vandal-resistant, outdoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m (16 ft.) Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3363-VE 12MM

24,421,106

0468-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a vandal-resistant, outdoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max SVGA resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m (16 ft.) Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3363-VE 6MM

24,421,106

0467-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, tamper-resistant indoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3354 12MM

19,870,589

0465-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, tamper-resistant indoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3354 6MM

19,870,589

0471-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3364-V 12MM

22,714,662

0481-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3364-V 6MM

22,714,662

0486-001

Light-sensitive, day/night fixed dome in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Built-in, automatically or manually adjustable IR illumination. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included.

AXIS P3364-LV 12MM

25,558,735

0511-001

Day/night fixed dome with support for WDR – dynamic capture in a discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 3-9 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Light sensitivity with Lightfinder. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3384-V

28,402,808

0325-041

HDTV, day/night, fixed dome with vandal-resistant, IP66-rated outdoor casing. Varifocal 3.3-12 mm DC-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1MP resolution at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio detection and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to +55°C powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3344-VE 12MM

31,246,880

0484-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a vandal-resistant, outdoor casing. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m (16 ft.) Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3364-VE 12MM

27,265,178

0482-001

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a vandal-resistant, outdoor casing. Varifocal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m (16 ft.) Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3364-VE 6MM

27,265,178

0473-001

Light-sensitive, day/night fixed dome in a vandal-resistant, outdoor casing. Built-in, automatically or manually adjustable IR illumination. Varifocal 3.3-12 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. WDR – dynamic contrast. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to +55°C powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes 5m Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3364-LVE 12MM

30,109,251

0512-001

Day/night fixed dome with support for WDR – dynamic capture in a vandal-resistant outdoor casing. Varifocal 3-9 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 720p or 1 MP resolution at 30 fps. Light sensitivity with Lightfinder. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling. SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m (16 ft.) Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS  P3384-VE

32,953,324

0369-001

3 MP, day/night fixed dome with discreet, tamper-resistant indoor casing. Varifocal 3-9 mm P-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 3MP resolution at 20 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3346

27,265,178

0370-001

3MP, day/night fixed dome with discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 3-9 mm
P-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 3MP resolution at 20 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3346-V

28,402,808

0371-001

3MP, day/night fixed dome with vandal-resistant, IP66-rated outdoor casing. Varifocal 3-9 mm
P-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 3MP resolution at 20 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to +55°C powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3346-VE

32,953,324

0406-001

5MP, day/night, fixed dome with discreet, vandal-resistant indoor casing. Varifocal 3-9 mm
P-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP resolution at 12 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio with built-in microphone and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers.

AXIS P3367-V

32,953,324

0407-001

5MP, day/night, fixed dome with vandal-resistant, IP66-rated outdoor casing. Varifocal
3-9 mm P-iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max 5MP resolution at 12 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR. Video motion detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. I/O for alarm/event handling, SD/SDHC memory card slot for optional local video storage. Operation in -40°C to +55°C powered by standard Power over Ethernet. Midspan not included. Includes smoked and clear transparent covers, weather shield against sun, rain or snow, and 5m Ethernet cable with mounted gasket.

AXIS P3367-VE

37,503,841

Axis Camera PTZ

0257-003

Pan/tilt/zoom camera without moving parts. 3x zoom. 140 degrees pan and 105 degrees tilt. Up to VGA resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous  MPEG-4 and  Motion JPEG. I/O for alarm/event handling. Two-way Audio. Includes wall mount kit and power supply.

AXIS 212 PTZ

18,467,513

0257-023

AXIS 212 PTZ in 10 pack. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS 212 PTZ BULK 10PCS

181,982,742

0280-003

Vandal resistant version of AXIS 212 PTZ. Pan/tilt/zoom camera without moving parts. 3x zoom. 140 degrees pan and 105 degrees tilt. Up to VGA resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous  MPEG-4 and  Motion JPEG. I/O for alarm/event handling. Two-way Audio. Includes wall mount kit and power supply.

AXIS 212 PTZ-V

19,870,589

0280-023

AXIS 212 PTZ-V in 10 pack. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.

AXIS 212 PTZ-V BULK 10PCS

196,203,106

0245-003

Pan/tilt/zoom (x18) camera. Auto-iris, automatic day/night, and auto-focus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous  MPEG-4 and  Motion JPEG. I/O for alarm/event handling. Two-way Audio full duplex. Includes ceiling mount kit and power supply.

AXIS 214 PTZ 50HZ

36,935,026

0246-003

Pan/tilt/zoom (x18) camera. Auto-iris, automatic day/night, and auto-focus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous  MPEG-4 and  Motion JPEG. I/O for alarm/event handling. Two-way Audio full duplex. Includes ceiling mount kit and power supply.

AXIS 214 PTZ 60HZ

36,935,026

Ptz Dome

0398-001

Ceiling-mount mini PTZ dome camera with SVGA resolution and 3x digital zoom. 800x600 @ 30fps in H.264 and Motion JPEG. IP51 protection against dust and water. Only PoE, midspan not included. Hard and soft ceiling mounting brackets included.

AXIS M5013

14,182,443

0399-001

Ceiling-mount mini PTZ dome camera with HDTV 720p resolution, 16:9 format and 3x digital zoom.1280x720 @ 30fps in H.264 and Motion JPEG. IP51 protection against dust and water. Only PoE, midspan not included. Hard and soft ceiling mounting brackets included.

AXIS M5014

17,026,516

0408-001

Compact pan/tilt/zoom (12x) camera including auto-iris, automatic day/night, and autofocus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 25 fps frame rate. Simultaneous H.264 and Motion JPEG, standard IEEE 802.3af PoE (midspan not included), mounting kit for hard and drop ceiling and transparent cover smoked and clear. I/O connections for alarm/event handling. Two-way, full duplex audio requires multi connection cable (not included)

AXIS P5512 50HZ

31,246,880

0409-001

Compact pan/tilt/zoom (12x) camera including auto-iris, automatic day/night, and autofocus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous H.264 and Motion JPEG, standard IEEE 802.3af PoE (midspan not included), mounting kit for hard and drop ceiling and transparent cover smoked and clear. I/O connections for alarm/event handling. Two-way, full duplex audio requires multi connection cable (not included)

AXIS P5512 60HZ

31,246,880

0410-001

Outdoor, IP66-rated pan/tilt/zoom (12x) camera including auto-iris, automatic day/night, and autofocus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 25 fps. Simultaneous H.264 and Motion JPEG. Power over Ethernet IEEE 802.3af, (midspan not included), clear and smoked dome bubble included. Brackets AXIS T91A are sold separately.

AXIS P5512-E 50HZ

42,623,172

0411-001

Outdoor, IP66-rated pan/tilt/zoom (12x) camera including auto-iris, automatic day/night, and autofocus zoom lens. Up to 4CIF resolution at 30 fps. Simultaneous H.264 and Motion JPEG. Power over Ethernet IEEE 802.3af, (midspan not included), clear and smoked dome bubble included. Brackets AXIS T91A are sold separately.

AXIS P5512-E 60HZ

42,623,172

0419-006

PTZ camera with 18x optical zoom, D1 resolution (720x576) and IP51 classification in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS P5522 50 Hz

42,623,172

0420-004

PTZ camera with 18x optical zoom, D1 resolution (720x480) and IP51 classification in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS P5522 60 Hz

42,623,172

0421-002

Outdoor PTZ camera with 18x zoom, D1 resolution (720x576) and IP66 classification in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers. Brackets are sold separately

AXIS P5522-E 50 Hz

53,999,463

0422-002

Outdoor PTZ camera with 18x zoom, D1 resolution (720x480) and IP66 classification in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers. Brackets are sold separately

AXIS P5522-E 60 Hz

53,999,463

0309-002

PTZ camera with 29x optical zoom, D1 resolution (720x576) and IP51 classification. H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR, EIS. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS P5532 50HZ

56,843,536

0310-002

PTZ camera with 29x optical zoom, D1 resolution (720x480) and IP51 classification. H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR, EIS. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS P5532 60HZ

56,843,536

0311-002

Outdoor ready PTZ camera with 29x optical zoom, D1 resolution (720x576), IP66 and NEMA 4X classification. H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR, Electronic Imaging Stabilization. Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers. Mounting brackets are not included.

AXIS P5532-E 50HZ

68,219,828

0312-002

Outdoor ready PTZ camera with 29x optical zoom, D1 resolution (720x480), IP66 and NEMA 4X classification. H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR, Electronic Imaging Stabilization. Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers. Mounting brackets are not included.

AXIS P5532-E 60HZ

68,219,828

0313-002

HDTV 720p compliant PTZ camera with 18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, two-way audio, I/O, IP51. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes HiPoE midspan, smoked and clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings

AXIS P5534 50HZ

71,063,900

0313-031

Bundle with unit of AXIS 5534 50Hz and 1 unit of AXIS T95A00 housing. Camera is delivered pre-mounted in the outdoor IP66 rated housing. Includes clear and smoked bubble. 100-240 VAC input. HDTV 720p compliant PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Mounting bracket not included.

AXIS P5534 50HZ OUTDOOR T95A00 KIT

89,569,334

0314-002

HDTV 720p compliant PTZ camera with 18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, two-way audio, I/O, IP51. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes HiPoE midspan, smoked and clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings

AXIS P5534 60HZ

71,063,900

0314-041

Bundle with unit of AXIS 5534 60Hz and 1 unit of AXIS T95A00 housing. Camera is delivered pre-mounted in the outdoor IP66 rated housing. Includes clear and smoked bubble. 100-240 VAC input. HDTV 720p compliant PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Mounting bracket not included.

AXIS P5534 60HZ OUTDOOR T95A00 KIT

89,569,334

0314-031

Bundle with unit of AXIS 5534 60Hz and 1 unit of AXIS T95A10 housing. Camera is delivered pre-mounted in the outdoor IP66 rated housing. Includes clear and smoked bubble. 24 VAC input. (Recommended power supply PS24). HDTV 720p compliant PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night. Mounting bracket not included.

AXIS P5534 60HZ OUTDOOR T95A10 KIT

88,128,338

0315-002

HDTV 720p compliant outdoor-ready, PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification. Advanced Gatekeeper. Includes High PoE 30 W midspan, smoked and clear dome. Mounting brackets are not included.

AXIS P5534-E 50HZ

82,440,192

0316-004

HDTV 720p compliant outdoor-ready, PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification. Advanced Gatekeeper. Includes High PoE 30 W midspan, smoked and clear dome. Mounting brackets are not included.

AXIS P5534-E 60HZ

82,440,192

0434-002

PTZ dome camera with 360-degree panoramic view,18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, two-way audio, I/O, IP51. Includes PoE+ midspan, clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings

AXIS P5544 50HZ

85,284,265

0443-004

PTZ dome camera with 360-degree panoramic view,18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, two-way audio, I/O, IP51. Includes PoE+ midspan, clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings

AXIS P5544 60HZ

85,284,265

0356-002

IP52, PTZ dome camera with 35x optical zoom. WDR, EIS. Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 in night mode. Continuous 360º rotation and 180º tilt with E-flip. Progressive scan Extended D1 resolution (736x576) at 25fps in H.264 and Motion JPEG. Auto-tracking, Tour Recording.  Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
 Includes smoked and clear transparent bubble mounting kit for hard and falls ceiling and High PoE midspan.

AXIS Q6032 50HZ

73,907,973

0357-004

IP52, PTZ dome camera with 35x optical zoom. WDR, EIS. Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 in night mode. Continuous 360º rotation and 180º tilt with E-flip. Progressive scan Extended D1 resolution (752x480) at 30fps in H.264 and Motion JPEG. Auto-tracking, Tour Recording.  Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
 Includes smoked and clear transparent bubble mounting kit for hard and falls ceiling and High PoE midspan.

AXIS Q6032 60HZ

73,907,973

0317-002

Outdoor-ready, IP66, UL and NEMA 4X classification, PTZ Dome camera with 36x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. WDR, EIS. Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 in night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. Progressive scan extended D1 resolution @ 25 fps in H.264 and Motion JPEG. Auto-tracking, Acitve gate keeper, recoded tour. SDXC slot. Power through High PoE only. Includes clear transparent bubble and High PoE midspan. No mounting bracket included (several different available as accessories).

AXIS Q6032-E 50HZ

90,972,410

0318-004

Outdoor-ready, IP66, UL and NEMA 4X classification, PTZ Dome camera with 36x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. WDR, EIS. Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 in night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. Progressive scan extended D1 resolution @ 30 fps in H.264 and Motion JPEG. Auto-tracking, Acitve gate keeper, recoded tour. SDXC slot. Power through High PoE only. Includes clear transparent bubble and High PoE midspan. No mounting bracket included (several different available as accessories).

AXIS Q6032-E 60HZ

90,972,410

 

Outdoor-ready, IP66, UL and NEMA 4X classification, PTZ Dome camera with 36x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. WDR, EIS. Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 in night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. Progressive scan extended D1 resolution @ 30 fps in H.264 and Motion JPEG. Auto-tracking, Acitve gate keeper, recoded tour. SDXC slot. Power through High PoE only. Includes clear transparent bubble and High PoE midspan. AXIS T91A61 included.

AXIS Q6032-E 60HZ WALL

93,551,036

0331-002

HDTV 720p compliant high speed PTZ Dome camera with 18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP52. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes Hi PoE midspan, smoked and clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS Q6034 50HZ

85,284,265

0363-004

HDTV 720p compliant high speed PTZ Dome camera with 18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP52. Two way audio, four I/O and external power with multi-connector cable (not included)
Includes Hi PoE midspan, smoked and clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings.

AXIS Q6034 60HZ

85,284,265

0355-002

Top performance HDTV 720p compliant Outdoor ready, high speed PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification.  Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. Active Gate Kepeer and autotracking. Includes Hi PoE midspan and clear dome. Mounting brackets are not included

AXIS Q6034-E 50HZ

102,348,702

0362-004

Top performance HDTV 720p compliant Outdoor ready, high speed PTZ camera with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification.  Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. Active Gate Kepeer and autotracking. Includes Hi PoE midspan and clear dome. Mounting brackets are not included

AXIS Q6034-E 60HZ

102,348,702

0429-002

HDTV 1080p compliant high speed PTZ dome camera with 20x optical zoom for indoor use. Continuous 360º rotation. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264, Day & Night, WDR, IP52. Two-way audio, I/O and external power with multi-connector cable (not included).
Smoked and clear dome covers, mounting kit for hard and drop ceiling, and midspan are included.

AXIS Q6035 50HZ

96,660,556

0444-006

HDTV 1080p compliant high speed PTZ dome camera with 20x optical zoom for indoor use. Continuous 360º rotation. HDTV 1080p (1920x1080) @ 30 fps, HDTV 720p @ 60 fps in H.264, Day & Night, WDR, IP52. Two-way audio, I/O and external power with multi-connector cable (not included).
Smoked and clear dome covers, mounting kit for hard and drop ceiling, and midspan are included.

AXIS Q6035 60HZ

96,660,556

0430-004

HDTV 1080p compliant outdoor-ready, IP66 and NEMA 4X-rated, PTZ dome camera with 20x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. WDR. Auto day/night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264. Auto-tracking. Power through High PoE only. Clear transparent dome cover and High PoE midspan are included. Brackets are not included.

AXIS Q6035-E 50HZ

113,724,993

0445-004

HDTV 1080p compliant outdoor-ready, IP66 and NEMA 4X-rated, PTZ dome camera with 20x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C. WDR. Auto day/night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 30 fps, HDTV 720p @ 60 fps in H.264. Auto-tracking. Power through High PoE only. Clear transparent dome cover and High PoE midspan are included. Brackets are not included.

AXIS Q6035-E 60 HZ

113,724,993

0457-001

Actively cooled, outdoor-ready high-speed PTZ dome camera with 35x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -20 ºC to +75 ºC. WDR, Active Gatekeeper and autotracking, EIS, Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 lux in night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. Progressive scan, Extended D1 resolution @ 25 fps in H.264 and Motion JPEG. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6032-C 50Hz

105,192,775

0458-001

Actively cooled, outdoor-ready high-speed PTZ dome camera with 35x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -4ºF to +167ºF. WDR, Active Gatekeeper and autotracking, EIS, Auto day/night mode down to 0.5 lux in color and 0.008 lux in night mode. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. Progressive scan, Extended D1 resolution @ 30 fps in H.264 and Motion JPEG. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6032-C 60Hz

105,192,775

0459-001

Actively cooled, outdoor-ready HDTV 720p high-speed PTZ dome camera with 18x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -20 ºC to +75 ºC.  Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR. Active Gatekepeer and autotracking. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6034-C 50Hz

116,569,066

0460-001

Actively cooled, outdoor-ready HDTV 720p high-speed PTZ dome camera with 18x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -4 ºF to +167 ºF.  Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 720p @ 30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, WDR. Active Gatekepeer and autotracking. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6034-C 60Hz

116,569,066

0461-001

Actively cooled, outdoor-ready HDTV 1080p high-speed PTZ dome camera with 20x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -20 ºC to +75 ºC. WDR. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264 and Motion JPEG. Day&Night, Active Gatekeeper and autotracking. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6035-C 50Hz

127,945,357

0462-001

Actively cooled, outdoor-ready HDTV 1080p high-speed PTZ dome camera with 20x optical zoom. IP66-, MIL- and NEMA 4X-rated. Temperature range -4 ºF to +167 ºF. WDR. Continuous 360º rotation and 220º tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 30 fps, HDTV 720p @ 60 fps in H.264 and Motion JPEG. Day&Night, Active Gatekeeper and autotracking. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in.
Power supply and brackets are not included.

AXIS Q6035-C 60Hz

127,945,357

0488-001

IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 35mm lens that delivers 384x288 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. -30 ºC to 45 ºC (-22 ºF to 113 ºF).
Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.

AXIS Q8721-E 35MM 8.3 fps

532,675,885

0489-001

IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 35mm lens that delivers 384x288 resolution in 30 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. -30 ºC to 45 ºC (-22 ºF to 113 ºF).
Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.

AXIS Q8721-E 35MM 30 fps

532,675,885

0490-001

IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 60mm lens that delivers 384x288 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. -30 ºC to 45 ºC (-22 ºF to 113 ºF).
Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.

AXIS Q8721-E 60MM 8.3 fps

595,245,488

0491-001

IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 60mm lens that delivers 384x288 resolution in 30 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. -30 ºC to 45 ºC (-22 ºF to 113 ºF).
Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.

AXIS Q8721-E 60MM 30 fps

595,245,488

LEGRAND

ỐNG XUYÊN TƯỜNG

CM250018

EZD 33 - Ống chống cháy lan 33, 75mmH x 75mmW x 267mmL

Mỹ/
Châu Âu

7,612,000

CM250058

EZD 44 - Ống chống cháy lan 44, 114mmH x 102mmW x 310mmL

Mỹ/
Châu Âu

15,208,600

VIỀN GẮN ỐNG 33

CM250110

EZP 133W - Viền vuông 1 ống 33 x 2 pc, 108mmH x 102mmL

Mỹ/
Châu Âu

1,592,800

CM250120

EZP 233W - Viền vuông 2 ống 33 x 2 pc, 108mmH x 185mmL

Mỹ/
Châu Âu

2,167,000

CM250130

EZP 333W - Viền vuông 3 ống 33 x 2 pc, 108mmH x 291mmL

Mỹ/
Châu Âu

2,899,600

CM250140

EZP 433W - Viền vuông 4 ống 33 x 2 pc, 108mmH x 406mmL

Mỹ/
Châu Âu

4,026,000

VIỀN GẮN ỐNG 44

CM250230

EZP 144W - Viền vuông 1 ống 44, 197mmH x 178mmW

Mỹ/
Châu Âu

2,640,000

CM250250

EZP 544W - Viền vuông 5 ống 44, 196mmH x 610mmW

Mỹ/
Châu Âu

8,518,400

CM250260

EZP 144F - Viền vuông 1 ống 44 gắn sàn, 197mmH x 178mmW

Mỹ/
Châu Âu

2,646,600

MÔ ĐUN DÀNH CHO ỐNG 33

CM250078

EZD 33E - Ống chống cháy lan 33 nối dài, 75mmH x 75mmw x 151mmL

Mỹ/
Châu Âu

4,529,800

CM250206

RCM 33 - Gá thoát cáp 51mmR

Mỹ/
Châu Âu

589,600

EKORACKTM CABLE TRAY SOLUTIONS

SOLID CABLE TRAY

SOLID CABLE TRAY 50mmH

EKOSCT50100

Solid Cable Tray 50mmH x 100mmW x 1.0mm

Vietnam

110,000

EKOSCT50200

Solid Cable Tray 50mmH x 200mmW x 1.2mm

Vietnam

191,400

EKOSCT50300

Solid Cable Tray 50mmH x 300mmW x 1.5mm

Vietnam

292,600

SOLID CABLE TRAY 100mmH

EKOSCT100100

Solid Cable Tray 100mmH x 100mmW x 1.0mm

Vietnam

162,800

EKOSCT100200

Solid Cable Tray 100mmH x 200mmW x 1.2mm

Vietnam

248,600

EKOSCT100300

Solid Cable Tray 100mmH x 300mmW x 1.5mm

Vietnam

356,400

EKOSCT100400

Solid Cable Tray 100mmH x 400mmW x 1.5mm

Vietnam

422,400

EKOSCT100500

Solid Cable Tray 100mmH x 500mmW x 1.6mm

Vietnam

510,400

EKOSCT100600

Solid Cable Tray 100mmH x 600mmW x 1.6mm

Vietnam

578,600

COVER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOCVSCT100

Cover for Solid Cable Tray 100mmW  x 10mmH x 1.0mm

Vietnam

66,000

EKOCVSCT200

Cover for Solid Cable Tray 200mmW x 10mmH x 1.2mm

Vietnam

129,800

EKOCVSCT300

Cover for Solid Cable Tray 300mmW x 10mmH x 1.5mm

Vietnam

215,600

EKOCVSCT400

Cover for Solid Cable Tray 400mmW x 10mmH x 1.5mm 

Vietnam

279,400

EKOCVSCT500

Cover for Solid Cable Tray 500mmW x 10mmH x 1.6mm 

Vietnam

365,200

EKOCVSCT600

Cover for Solid Cable Tray 600mmW x 10mmH x 1.6mm 

Vietnam

433,400

ELBOW FOR SOLID CABLE TRAY

EKOLSCT100

Elbow for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

129,800

EKOLSCT200

Elbow for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

292,600

EKOLSCT300

Elbow for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

442,200

EKOLSCT400

Elbow for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

554,400

EKOLSCT500

Elbow for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

712,800

EKOLSCT600

Elbow for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

862,400

TEE FOR SOLID CABLE TRAY

EKOTSCT100

Tee for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

178,200

EKOTSCT200

Tee for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

404,800

EKOTSCT300

Tee for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

591,800

EKOTSCT400

Tee for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

721,600

EKOTSCT500

Tee for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

910,800

EKOTSCT600

Tee for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,078,000

CROSS FOR SOLID CABLE TRAY

EKO+SCT100

Cross for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

244,200

EKO+SCT200

Cross for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

558,800

EKO+SCT300

Cross for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

794,200

EKO+SCT400

Cross for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

943,800

EKO+SCT500

Cross for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,157,200

EKO+SCT600

Cross for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,344,200

EXTERNAL RISER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOERSCT100

External Riser for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

191,400

EKOERSCT200

External Riser for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

385,000

EKOERSCT300

External Riser for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

514,800

EKOERSCT400

External Riser for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

578,600

EKOERSCT500

External Riser for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

677,600

EKOERSCT600

External Riser for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

745,800

INTERNAL RISER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOIRSCT100

Internal Riser for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

147,400

EKOIRSCT200

Internal Riser for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

308,000

EKOIRSCT300

Internal Riser for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

404,800

EKOIRSCT400

Internal Riser for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

453,200

EKOIRSCT500

Internal Riser for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

523,600

EKOIRSCT600

Internal Riser for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

567,600

HORIZONTAL RISER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOHRSCT100

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

129,800

EKOHRSCT200

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

292,600

EKOHRSCT300

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

442,200

EKOHRSCT400

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

554,400

EKOHRSCT500

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

712,800

EKOHRSCT600

Horizontal Riser for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

862,400

STRAIGHT REDUCER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOSRSCT100

Straight Reducer for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

176,000

EKOSRSCT200

Straight Reducer for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

272,800

EKOSRSCT300

Straight Reducer for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

389,400

EKOSRSCT400

Straight Reducer for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

462,000

EKOSRSCT500

Straight Reducer for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

558,800

EKOSRSCT600

Straight Reducer for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

635,800

LEFT REDUCER FOR SOLID CABLE TRAY

EKOLRSCT100

Left Reducer for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

176,000

EKOLRSCT200

Left Reducer for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

272,800

EKOLRSCT300

Left Reducer for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

389,400

EKOLRSCT400

Left Reducer for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

462,000

EKOLRSCT500

Left Reducer for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

558,800

EKOLRSCT600

Left Reducer for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

635,800

RIGHT REDUCER FOR SOLID CABLE TRAY

EKORRSCT100

Right Reducer for Solid Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

176,000

EKORRSCT200

Right Reducer for Solid Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

272,800

EKORRSCT300

Right Reducer for Solid Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

389,400

EKORRSCT400

Right Reducer for Solid Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

462,000

EKORRSCT500

Right Reducer for Solid Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

558,800

EKORRSCT600

Right Reducer for Solid Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

635,800

PERFORATED CABLE TRAY

PERFORATED CABLE TRAY 50mmH

EKOPCT50100

Perforated Cable Tray 50mmH x 100mmW x 1.0mm

Vietnam

118,800

EKOPCT50200

Perforated Cable Tray 50mmH x 200mmW x 1.2mm

Vietnam

202,400

EKOPCT50300

Perforated Cable Tray 50mmH x 300mmW x 1.5mm

Vietnam

303,600

PERFORATED CABLE TRAY 100mmH

EKOPCT100100

Perforated Cable Tray 100mmH x 100mmW x 1.0mm

Vietnam

171,600

EKOPCT100200

Perforated Cable Tray 100mmH x 200mmW x 1.2mm

Vietnam

259,600

EKOPCT100300

Perforated Cable Tray 100mmH x 300mmW x 1.5mm

Vietnam

374,000

EKOPCT100400

Perforated Cable Tray 100mmH x 400mmW x 1.5mm

Vietnam

442,200

EKOPCT100500

Perforated Cable Tray 100mmH x 500mmW x 1.6mm

Vietnam

534,600

EKOPCT100600

Perforated Cable Tray 100mmH x 600mmW x 1.6mm

Vietnam

607,200

COVER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOCVPCT100

Cover for Perforated Cable Tray 100mmW  x 10mmH x 1.0mm

Vietnam

70,400

EKOCVPCT200

Cover for Perforated Cable Tray 200mmW x 10mmH x 1.2mm

Vietnam

134,200

EKOCVPCT300

Cover for Perforated Cable Tray 300mmW x 10mmH x 1.5mm

Vietnam

226,600

EKOCVPCT400

Cover for Perforated Cable Tray 400mmW x 10mmH x 1.5mm 

Vietnam

297,000

EKOCVPCT500

Cover for Perforated Cable Tray 500mmW x 10mmH x 1.6mm 

Vietnam

380,600

EKOCVPCT600

Cover for Perforated Cable Tray 600mmW x 10mmH x 1.6mm 

Vietnam

453,200

ELBOW FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOLPCT100

Elbow for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

138,600

EKOLPCT200

Elbow for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

308,000

EKOLPCT300

Elbow for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

462,000

EKOLPCT400

Elbow for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

583,000

EKOLPCT500

Elbow for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

750,200

EKOLPCT600

Elbow for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

902,000

TEE FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOTPCT100

Tee for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

187,000

EKOTPCT200

Tee for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

422,400

EKOTPCT300

Tee for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

620,400

EKOTPCT400

Tee for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

756,800

EKOTPCT500

Tee for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

954,800

EKOTPCT600

Tee for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,128,600

CROSS FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKO+PCT100

Cross for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

255,200

EKO+PCT200

Cross for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm  

Vietnam

587,400

EKO+PCT300

Cross for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

829,400

EKO+PCT400

Cross for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

987,800

EKO+PCT500

Cross for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,218,800

EKO+PCT600

Cross for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

1,412,400

EXTERNAL RISER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOERPCT100

External Riser for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

200,200

EKOERPCT200

External Riser for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

404,800

EKOERPCT300

External Riser for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

539,000

EKOERPCT400

External Riser for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

607,200

EKOERPCT500

External Riser for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

708,400

EKOERPCT600

External Riser for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

781,000

INTERNAL RISER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOIRPCT100

Internal Riser for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

151,800

EKOIRPCT200

Internal Riser for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

325,600

EKOIRPCT300

Internal Riser for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

429,000

EKOIRPCT400

Internal Riser for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

475,200

EKOIRPCT500

Internal Riser for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

547,800

EKOIRPCT600

Internal Riser for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

600,600

HORIZONTAL RISER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOHRPCT100

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

138,600

EKOHRPCT200

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

308,000

EKOHRPCT300

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

462,000

EKOHRPCT400

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

583,000

EKOHRPCT500

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

750,200

EKOHRPCT600

Horizontal Riser for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

902,000

STRAIGHT REDUCER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOSRPCT100

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

187,000

EKOSRPCT200

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

283,800

EKOSRPCT300

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

409,200

EKOSRPCT400

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

486,200

EKOSRPCT500

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

587,400

EKOSRPCT600

Straight Reducer for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

664,400

LEFT REDUCER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKOLRPCT100

Left Reducer for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

187,000

EKOLRPCT200

Left Reducer for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

283,800

EKOLRPCT300

Left Reducer for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

409,200

EKOLRPCT400

Left Reducer for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

486,200

EKOLRPCT500

Left Reducer for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

587,400

EKOLRPCT600

Left Reducer for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

664,400

RIGHT REDUCER FOR PERFORATED CABLE TRAY

EKORRPCT100

Right Reducer for Perforated Cable Tray 100mmW x 100mmH x 1.0mm 

Vietnam

187,000

EKORRPCT200

Right Reducer for Perforated Cable Tray 200mmW x 100mmH x 1.2mm 

Vietnam

283,800

EKORRPCT300

Right Reducer for Perforated Cable Tray 300mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

409,200

EKORRPCT400

Right Reducer for Perforated Cable Tray 400mmW x 100mmH x 1.5mm 

Vietnam

486,200

EKORRPCT500

Right Reducer for Perforated Cable Tray 500mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

587,400

EKORRPCT600

Right Reducer for Perforated Cable Tray 600mmW x 100mmH x 1.6mm 

Vietnam

664,400

PRP 650

Công suất: 650VA/360W
- Công nghệ Offline (VFD)
- Điện áp vào 220/230/240 VAC (+20%/-25%)
- Tần số: 50/60Hz
- Có 02 ổ cắm nguồn ra chuẩn Schuko
- Có đèn LED chỉ thị trạng thái
- Thời gian lưu điện: 5/6 min at 70% load (250W)
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 82,5 x 228 x 207 mm; Cân nặng: 2,7kg

2 năm, China

968,000

PRP 850

Công suất: 850VA/480W
- Công nghệ Offline (VFD)
- Điện áp vào 220/230/240 VAC (+20%/-25%)
- Tần số: 50/60Hz
- Có 02 ổ cắm nguồn ra chuẩn Schuko
- Có đèn LED chỉ thị trạng thái
- Thời gian lưu điện: 5/6 min at 70% load (336W)
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 82,5 x 228 x 207 mm; Cân nặng: 3,1kg

2 năm, China

1,210,000

IDG 800

Công suất: 800VA/480W
- Công nghệ Offline (VFD)
- Điện áp vào 220/230/240 VAC (+20%/-25%)
- Tần số: 50/60Hz
- Có 04 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có đèn LED chỉ thị trạng thái điện lưới, ắc quy, báo lỗi
- Cổng USB kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 3 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 90x232x192 mm; Cân nặng: 3,4kg

2 năm, China

1,815,000

IDG 1200

Công suất: 1200VA/720W
- Công nghệ Offline (VFD)
- Điện áp vào 220/230/240 VAC (+20%/-25%)
- Tần số: 50/60Hz
- Có 06 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có đèn LED chỉ thị trạng thái điện lưới, ắc quy, báo lỗi
- Cổng USB+RS232 kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 2 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 93x310x270 mm; Cân nặng: 6,6kg

2 năm, China

2,783,000

IDG 1600

Công suất: 1600VA/960W
- Công nghệ Offline (VFD)
- Điện áp vào 220/230/240 VAC (+20%/-25%)
- Tần số: 50/60Hz
- Có 06 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có đèn LED chỉ thị trạng thái điện lưới, ắc quy, báo lỗi
- Cổng USB+RS232 kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 3 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 93x310x270 mm; Cân nặng: 6,9kg

2 năm, China

3,509,000

 

NPW 1000

Công suất: 1000VA/600W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
- Điện áp 230V- 1 pha
- Tần số: 50/60Hz
- Có 04 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232 kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 5 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 146 x 350 x 160 mm
- Khối lượng: 8kg

2 năm, China

3,025,000

NPW 1500

Công suất: 1500VA/900W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
- Điện áp 230V- 1 pha
- Tần số: 50/60Hz
- Có 06 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232 kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 4 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 146 x 397 x 205 mm
- Khối lượng: 11.1kg

2 năm, China

3,872,000

NPW 2000

Công suất: 2000VA/1200W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
- Điện áp 230V- 1 pha
- Tần số: 50/60Hz
- Có 06 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232 kết nối máy tính, giám sát qua phần mềm
- Thời gian lưu điện: 3 phút đầy tải
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 146 x 397 x 205 mm
- Khối lượng: 11.5kg

2 năm, China

4,477,000

 

VSD 1500

Công suất: 1500VA/1350W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR)
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Tần số: 50/60Hz
- Có 08 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232, khe cắm card
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Thời gian lưu điện: 4 phút với tải 1200W
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 87 x 450 x 425mm (2U x 19” x 425mm)
- Khối lượng: 17.5kg

2 năm, China

9,922,000

VSD 2200

Công suất: 2200VA/1980W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR)
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Tần số: 50/60Hz
- Có 08 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13 + 01 ổ IEC 320 C19
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232, khe cắm card
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Thời gian lưu điện: 5 phút đầy tải ở 1,760W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 87 x 450 x 625mm (2U x 19” x 625mm)
- Khối lượng: 28kg

2 năm, China

16,335,000

VSD 2200 +
BB SDH 72-A3

Công suất: 2200VA/1980W. Lưu điện 17' ở tải 1,760W. Khối lượng: 53kg

2 năm, China

26,015,000

VSD 2200 + BB
SDH 72-M1

Công suất: 2200VA/1980W. Lưu điện 29' ở tải 1,760W. Khối lượng: 66kg

2 năm, China

29,040,000

VSD 2200 + 2 x
BB SDH 72-M1

Công suất: 2200VA/1980W. Lưu điện 58' ở tải 1,760W. Khối lượng: 104kg

2 năm, China

435,600,000

VSD 3000

Công suất: 3000VA/2700W
- Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR)
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Tần số: 50/60Hz
- Có 08 ổ cắm chuẩn IEC 320 C13 + 01 ổ IEC 320 C19
- Có màn hình LCD hiển thị trạng thái, thông số nguồn
- Cổng USB, RS232, khe cắm card
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Thời gian lưu điện: 5 phút với tải 2,400W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 87 x 450 x 625mm (2U x 19” x 625mm)
- Khối lượng: 31.5kg

2 năm, China

18,150,000

VSD 3000 +
BB SDH 72-A3

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 14' ở tải 2,400W; Khối lượng 56,5kg

2 năm, China

27,830,000

VSD 3000 + BB
SDH 72-M1

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 24' ở tải 2,400W; Khối lượng 69,5kg

2 năm, China

31,460,000

VSD 3000 + 2 x BB
SDH 72-M1

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 50' ở tải 2,400W; Khối lượng 107,5kg

2 năm, China

45,980,000

VSD 3000 + 3 x BB
SDH 72-M1

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 71' ở tải 2,400W; Khối lượng 145,5kg

2 năm, China

61,105,000

 

SEP 1000

Công suất: 1000VA/800W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 8 phút với tải 700W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 158 x 422 x 235mm
- Khối lượng: 13.3kg

2 năm, China

8,470,000

SEP 1000 + BB
SEP 36-A3

Công suất: 1000VA/800W; Lưu điện 22' ở tải 700W

2 năm, China

16,335,000

SEP 1000 + BB
SEP 36-M1

Công suất: 1000VA/800W; Lưu điện 40' ở tải 700W

2 năm, China

18,150,000

SEP 2200

Công suất: 2200VA/1760W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút với tải 1,540W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 190 x 446 x 333mm
- Khối lượng: 25.6kg

2 năm, China

15,125,000

SEP 2200 + BB
SEP 72-A3

Công suất: 2200VA/1760W; Lưu điện 19' ở tải 1,540W

2 năm, China

25,168,000

SEP 2200 + BB
SEP 72-M1

Công suất: 2200VA/1760W; Lưu điện 35' ở tải 1,540W

2 năm, China

28,435,000

SEP 3000

Công suất: 3000VA/2400W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 5 phút với tải 2,100W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 190 x 446 x 333mm
- Khối lượng: 28kg

2 năm, China

18,150,000

SEP 3000 + BB
SEP 72-A3

Công suất: 3000VA/2400W; Lưu điện 15' ở tải 2,100W

2 năm, China

29,040,000

SEP 3000 + BB
SEP 72-M1

Công suất: 3000VA/2400W; Lưu điện 27' ở tải 2,100W

2 năm, China

32,065,000

SPM 6

Công suất: 6000VA/5400W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút với tải 4,200W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Có thể đấu nối song song 02 UPS
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 262 x 654 x 708mm
- Khối lượng: 63kg

2 năm, China

43,560,000

SPM 6 + BB
SPM 180-A5

Công suất: 6000VA/5400W lưu điện 20 phút ở tải 4,200W; Khối lượng 128kg

2 năm, China

67,760,000

SPM 6 + BB
SPM 180-M4

Công suất: 6000VA/5400W lưu điện 39 phút ở tải 4,200W; Khối lượng 165kg

2 năm, China

77,440,000

SPM 6 + 2 x BB
SPM 180-M4

Công suất: 6000VA/5400W lưu điện 73 phút ở tải 4,200W; Khối lượng 267kg

2 năm, China

108,900,000

 

SPH 8

Công suất: 8000VA/7200W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải (Chấp nhận nguồn vào 1 pha hoặc 3 pha)
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút với tải 5,600W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Có thể đấu nối song song 02 UPS
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 262x557x708mm
- Khối lượng: 78kg

2 năm, China

48,400,000

SPH 8 + BB
SPH 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W lưu điện 20 phút ở tải 5,600W; Khối lượng 155kg

2 năm, China

93,170,000

SPH 8+BB
SPH 240-M4

Công suất: 8000VA/7200W lưu điện 41 phút ở tải 5,600W; Khối lượng 230kg

2 năm, China

106,480,000

SPH 8 + 2 x BB
SPH 240-M4

Công suất: 8000VA/7200W lưu điện 73 phút ở tải 5,600W; Khối lượng 382kg

2 năm, China

143,990,000

SPH 10

Công suất: 10000VA/9000W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải (Chấp nhận nguồn vào 1 pha hoặc 3 pha)
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút với tải 7,000W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Có thể đấu nối song song 02 UPS
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 262 x 654 x 708mm
- Khối lượng: 84kg

2 năm, China

53,240,000

SPH 10 +
BB SPH 240-A5

Công suất: 10000VA/9000W lưu điện 17 phút ở tải 7,000W; Khối lượng 161kg

2 năm, China

96,800,000

SPH 10 +
BB SPH 240-M4

Công suất: 10000VA/9000W lưu điện 29 phút ở tải 7,000W; Khối lượng 236kg

2 năm, China

108,900,000

SPH 10 +
2 x BB SPH 240-M4

Công suất: 10000VA/9000W lưu điện 57 phút ở tải 7,000W; Khối lượng 383kg

2 năm, China

151,250,000

SPH 15

Công suất: 15000VA/13500W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải (Chấp nhận nguồn vào 1 pha hoặc 3 pha)
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 7 phút với tải 10,500W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Có thể đấu nối song song 02 UPS
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 350x653x818mm
- Khối lượng: 140kg

2 năm, China

102,850,000

SPH 15 +
BB 1320 480-T4

Công suất: 15000VA/13500W lưu điện 20 phút ở tải 10,500W; Khối lượng 446kg

2 năm, China

203,500,000

SPH 15 +
BB 1320 480-T2

Công suất: 15000VA/13500W lưu điện 55 phút ở tải 10,500W; Khối lượng 536kg

2 năm, China

214,500,000

SPH 15 +
BB 1320 480-T5

Công suất: 15000VA/13500W lưu điện 60 phút ở tải 10,500W; Khối lượng 546kg

2 năm, China

231,000,000

SPH 20

Công suất: 20000VA/18000W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải (Chấp nhận nguồn vào 1 pha hoặc 3 pha)
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 7 phút với tải 14,000W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Có thể đấu nối song song 02 UPS
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 350x653x818mm
- Khối lượng: 157kg

2 năm, China

108,900,000

SPH 20 +
BB 1320 480-T4

Công suất: 20000VA/18000W lưu điện 25 phút ở tải 14,000W; Khối lượng 457kg

2 năm, China

209,000,000

SPH 20 +
BB 1320 480-T2

Công suất: 20000VA/18000W lưu điện 38 phút ở tải 14,000W; Khối lượng 547kg

2 năm, China

231,000,000

SPH 20 +
BB 1320 480-T5

Công suất: 20000VA/18000W lưu điện 46 phút ở tải 14,000W; Khối lượng 557kg

2 năm, China

253,000,000

 

SDH 1000

Công suất: 1000VA/900W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 8 phút với tải 700W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): (T- 87 x 425 x 450) (R- 19” x 425 x 2U)
- Khối lượng: 17.5kg

2 năm, China

15,730,000

SDH 1000 +
BB SDH 36-A3

Công suất: 1000VA/900W; Lưu điện 22' ở tải 700W

2 năm, China

19,965,000

SDH 1000 +
BB SDH 36-M1

Công suất: 1000VA/900W; Lưu điện 40' ở tải 700W

2 năm, China

26,620,000

SDH 1500

Công suất: 1500VA/1350W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 5 phút với tải 1,050W
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): (T- 87 x 425 x 450) (R- 19” x 425 x 2U)
- Khối lượng: 18kg

2 năm, China

19,965,000

SDH 2200

Công suất: 2200VA/1980W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 7 phút với tải 1,540W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): (T- 87 x 625 x 450) (R- 19” x 625 x 2U)
- Khối lượng: 30.5kg

2 năm, China

 

SDH 2200 +
BB SDH 72-A3

Công suất: 2200/1980W; Lưu điện 21' ở tải 1,540W

2 năm, China

26,620,000

SDH 2200 +
BB SDH 72-M1

Công suất: 2200/1980W; Lưu điện 38' ở tải 1,540W

2 năm, China

27,830,000

SDH 3000

Công suất: 3000VA/2700W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 5 phút với tải 2,100W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): (T- 87 x 625 x 450) (R- 19” x 625 x 2U)
- Khối lượng: 31kg

2 năm, China

26,620,000

SDH 3000 +
BB SDH 72-A3

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 16' ở tải 2,100W

2 năm, China

36,300,000

SDH 3000 +
BB SDH 72-M1

Công suất: 3000VA/2700W; Lưu điện 27' ở tải 2,100W

2 năm, China

39,930,000

SDL 3300

Công suất: 3300VA/2300W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 7 phút đầy tải, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 175 x 520 x 455 tower
19” x 520 x 4U rack
- Khối lượng: 38kg

2 năm, Italy

27,830,000

SDL 3300 +
BB SDL 108-A4

Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 19' đầy tải

2 năm, Italy

38,115,000

SDL 3300 +
BC SDL 108-M1

Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 30' đầy tải

2 năm, Italy

45,980,000

SDL 3300 +
BC SDL 108-M8

Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 45' đầy tải

2 năm, Italy

62,315,000

SDL 3300 +
BC SDL 108-B1

Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 80' đầy tải

2 năm, Italy

70,785,000

SDL 4000

Công suất: 4000VA/2400W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút đầy tải, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 175 x 520 x 455 tower
19” x 520 x 4U rack
- Khối lượng: 40kg

2 năm, Italy

30,250,000

SDL 4000 +
BB SDL 108-A4

Công suất: 4000VA/2400W; Lưu điện 15' đầy tải

2 năm, Italy

38,720,000

SDL 4000 +
BC SDL 108-M1

Công suất: 4000VA/2400W; Lưu điện 27' đầy tải

2 năm, Italy

47,190,000

SDL 4000 +
BC SDL 108-M8

Công suất: 4000VA/2400W; Lưu điện 43' đầy tải

2 năm, Italy

62,920,000

SDL 4000 +
BC SDL 108-B1

Công suất: 4000VA/2400W; Lưu điện 75' đầy tải

2 năm, Italy

71,390,000

SDL 5000

Công suất: 5000VA/4500W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 9 phút đầy tải, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 175 x 660 x 455 tower và 19” x 660 x 4U rack
- Khối lượng: 62kg

2 năm, Italy

44,770,000

SDL 5000 +
BB SDL 192-A3

Công suất: 5000VA/4500W; Lưu điện 22' đầy tải

2 năm, Italy

64,130,000

SDL 5000 +
BC SDL 192-A6

Công suất: 5000VA/4500W; Lưu điện 33' đầy tải

2 năm, Italy

78,650,000

SDL 5000 +
2xBC SDL 192-A6

Công suất: 5000VA/4500W; Lưu điện 58' đầy tải

2 năm, Italy

90,750,000

SDL 6000

Công suất: 6000VA/5400W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 7 phút đầy tải, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 175 x 660 x 455 tower và 19” x 660 x 4U rack
- Khối lượng: 64kg

2 năm, Italy

51,425,000

SDL 6000 +
BB SDL 192-A3

Công suất: 6000VA/5400W; Lưu điện 18' đầy tải

2 năm, Italy

66,550,000

SDL 6000 +
BC SDL 192-A6

Công suất: 6000VA/5400W; Lưu điện 27' đầy tải

2 năm, Italy

78,650,000

SDL 6000 +
2xBC SDL 192-A6

Công suất: 6000VA/5400W; Lưu điện 48' đầy tải

2 năm, Italy

108,900,000

SDL 8000

Công suất: 8000VA/7200W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 8 phút với tải 5,600W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 2 x (175 x 660 x 455) tower và 2 x (19” x 660 x 4U) rack
- Khối lượng: 94kg

2 năm, Italy

72,600,000

SDL 8000 +
BB SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 21' ở tải 5,600W

2 năm, Italy

102,850,000

SDL 8000 +
2xBB SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 39' ở tải 5,600W

2 năm, Italy

133,100,000

SDL 10000

Công suất: 10000VA/9000W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 6 phút với tải 7,000W, có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 2 x (175 x 660 x 455) tower và 2 x (19” x 660 x 4U) rack
- Khối lượng: 95kg

2 năm, Italy

73,205,000

SDL 10000 +
BB SDL 240-A5

Công suất: 10000VA/9000W; Lưu điện 16' ở tải 7,000W

2 năm, Italy

98,010,000

SDL 10000 +
2xBC SDL 240-A5

Công suất: 10000VA/9000W; Lưu điện 27' ở tải 7,000W

2 năm, Italy

133,100,000

 

SDL 6500 TM

Công suất: 6500VA/5850W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 9 phút với tải 4,550W,  có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 2x (175x660x455) tower, 2 x(19"x660x4U) rack
- Khối lượng: 91kg

2 năm, Italy

72,600,000

SDL 6500 TM +
BB SDL 240-A3

Công suất: 6500VA/5850W; Lưu điện 24' ở tải 4,550W

2 năm, Italy

90,750,000

SDL 6500 TM +
2xBB SDL 240-A3

Công suất: 6500VA/5850W; Lưu điện 44' ở tải 4,550W

2 năm, Italy

108,900,000

SDL 8000 TM

Công suất: 8000VA/7200W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 8 phút với tải 5,600W,  có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 2x (175x660x455) tower, 2 x(19"x660x4U) rack
- Khối lượng: 94kg

2 năm, Italy

78,650,000

SDL 8000 TM  +
BB SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 21' ở tải 5,600W

2 năm, Italy

102,850,000

SDL 8000 TM  +
2xBC SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 39' ở tải 5,600W

2 năm, Italy

139,150,000

SDL 10000 TM

Công suất: 10000VA/9000W
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
- Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
- Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase
- Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
- Tần số: 50/60Hz
- Có cổng kết nối USB, RS232, khe cắm card
- Có LCD hiển thị các thông số nguồn vào, ra, tải, ắc quy ...
- Thời gian lưu điện: 5 phút với tải 7,000W,  có mở rộng với ắc quy ngoài
- Phần mềm giám sát, tắt thiết bị tương thích hệ điều hành Window, Linux, VMware, ESX, Unix...
- Kích thước (rộng x sâu x cao): 2x (175x660x455) tower, 2 x(19"x660x4U) rack
- Khối lượng: 95kg

2 năm, Italy

84,700,000

SDL 10000 TM  +
BB SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 16' ở tải 7,000W

2 năm, Italy

108,900,000

SDL 10000 TM  +
2xBC SDL 240-A5

Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 27' ở tải 7,000W

2 năm, Italy

145,200,000

NETMAN 204

SNMP/ Network card, hỗ trợ SNMP v1, v3; Cho phép kết nối để giám sát UPS qua mạng LAN, tương thích IPv4/6

2 năm, Italy

4,235,000

MTA

16A output Multiswitch ATS; Kích thước 19"x 330 x 1U ; Khối lượng 6kg

2 năm, Italy

14,520,000

SERVER

No

Description

   

TX1330 M1(Tower)
S26361-K1535-V101

FUJITSU TX1330 M1   
PY TX1330M1/f/LFF/Standard PSU
Intel Xeon E3-1220v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
No HDD
DVD-ROM 1.6" SATA
2x1 Gbit Ethernet LAN   onboard
region kit APAC/EMEA/India
1 standard power supply module 300W
Cable powercord (UK, S), 1.8m, grey
Made in Japan/ 03Y.

 

19723000

TX2560 M1 -
E109 (Tower)

S26361-K1541-V101

FUJITSU TX2560 M1   
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti slimline SATA
Basic 2.5' kit (8x)
Upgrade Kit DVD(sl) + LSD
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 55cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 450W platinum hp
2xCable powercord (UK, S), 1.8m, grey
LocalView Option Kit S2
Made in Japan/ 03Y.

 

55902000

TX2560 M1 -
E120 (Tower)

S26361-K1541-V101

FUJITSU TX2560 M1  
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti slimline SATA
Basic 2.5' kit (8x)
Upgrade Kit DVD(sl) + LSD
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 55cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 450W platinum hp
2xCable powercord (UK, S), 1.8m, grey
LocalView Option Kit S2
Made in Japan/ 03Y.

 

59433000

RX1330 M1 ( Rack 1U)
S26361-K1537-V201

FUJITSU RX1330 M1  
PY RX1330M1/LFF/hot plug PSU/red. fans
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E3-1220v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
No HDD
DVD ROM Ulltraslim
Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
1 hot plug modular power supply module 450W
Cable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

25157000

RX2530 M1 - E109 (Rack 1U)
S26361-K1492-V301

FUJITSU RX2530 M1 
PY RX2530 M1 4x 2.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
PRAID EP400i
TFM module for FBU on PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 70cm cable
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 450W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

58619000

RX2530 M1 -
E120 (Rack 1U)

S26361-K1492-V301

FUJITSU RX2530 M1  
PY RX2530 M1 4x 2.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
PRAID EP400i
TFM module for FBU on PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 70cm cable
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 450W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

62205000

RX2540 M1 -
E109, 2.5" (Rack 2U)

S26361-K1495-V401

FUJITSU RX2540 M1   
PY RX2540 M1 8x 2.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
Config 4: 8x 2.5" HDD
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 25cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 800W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

62502000

RX2540 M1 -
E120, 2.5" (Rack 2U)

S26361-K1495-V401

FUJITSU RX2540 M1  
PY RX2540 M1 8x 2.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
Config 4: 8x 2.5" HDD
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 25cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 800W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

66176000

RX2540 M1 -
E109, 3.5" (Rack 2U)

S26361-K1495-V101

FUJITSU RX2540 M1  
PY RX2540 M1 4x 3.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 25cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 800W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

61094000

RX2540 M1 -
E120, 3.5"(Rack2U)

S26361-K1495-V101

FUJITSU RX2540 M1  
PY RX2540 M1 4x 3.5" expandable
Cool-safe® Advanced Thermal Design
Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz
Independent Mode Installation
8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
No HDD
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 25cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
Mounting of RMK in symmetrical racks
region kit APAC/EMEA/India
iRMC S4 advanced pack
2xModular PSU 800W platinum hp
2xCable powercord rack, 4m, black
Made in Japan/ 03Y.

 

64779000

OPTION

PRIMERGY TX1330 M1 (Upgrade)

S26361-F5312-L514

4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC

 

1782000

S26361-F3670-L500

HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

2662000

S26361-F3670-L100

HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC

 

3278000

PRIMERGY TX2560 M1 (Upgrade)

S26361-F3849-L509

Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz

 

12413500

S26361-F3849-L520

Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz

 

16665000

S26361-F3843-L514

8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

3767500

S26361-F3843-L516

16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

6985000

S26361-F5559-L100

HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 2.5' BC

 

6891500

S26361-F5537-L130

HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5' EP

 

3773000

S26361-F3842-L501

PRAID CP400i FH/LP

 

4224000

S26361-F5243-L1

PRAID EP400i FH/LP

 

7293000

S26361-F5243-L100

TFM module for FBU on PRAID EP400i

 

3091000

PRIMERGY RX1330 M1 (Upgrade)

S26361-F5312-L514

4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC

 

1782000

S26361-F3815-L500

HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

2662000

S26361-F3815-L100

HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

3278000

PRIMERGY RX2530 M1 (upgrade)

S26361-F3849-L309

Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz

 

12023000

S26361-F3849-L320

Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz

 

16511000

S26361-F3843-L514

8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

3767500

S26361-F3843-L516

16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

6985000

S26361-F3817-L100

HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 2.5'' BC

 

6891500

S26361-F3818-L130

HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5'' EP

 

3773000

S26361-F3818-L160

HD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5'' EP

 

4961000

S26361-F3842-L501

PRAID CP400i FH/LP

 

4224000

S26361-F5243-L1

PRAID EP400i FH/LP

 

7293000

S26361-F5243-L100

TFM module for FBU on PRAID EP400i

 

3091000

PRIMERGY RX2540 M1 (Upgrade)

S26361-F3849-L409

Intel Xeon E5-2609v3 6C/6T 1.90 GHz

 

11462000

S26361-F3849-L420

Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz

 

15312000

S26361-F3843-L514

8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

3767500

S26361-F3843-L516

16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC

 

6985000

S26361-F3817-L100

HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 2.5'' BC

 

6891500

S26361-F3818-L130

HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5'' EP

 

3773000

S26361-F3818-L160

HD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5'' EP

 

4961000

S26361-F5532-L530

HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP

 

6374500

S26361-F3815-L500

HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

2662000

S26361-F3820-L100

HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

3894000

S26361-F3815-L100

HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

 

3278000

S26361-F3842-L501

PRAID CP400i FH/LP

 

4224000

S26361-F5243-L1

PRAID EP400i FH/LP

 

7293000

S26361-F5243-L100

TFM module for FBU on PRAID EP400i

 

3091000

DELL

1

Dell OPTIPLEX™ 3020SFF( Chassis:Small Form Factor)
• Processor: Intel Pentium G3250 (Dual Core 3.2GHz 3MB w/HD Graphics) • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : 8x DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

7,552,000

2

Dell OPTIPLEX™ 3020Micro 
• Processor: Intel Core I3-4160T (Dual Core 3.1GHz 3MB w/HD4400 Graphics) • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 • Hard Drive : 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : None • Nic: Realtek RTL8151GD Ethernet    • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia • 65W AC Adapter

Stock

7,865,000

3

Dell OPTIPLEX™ 3020Micro 
• Processor: Intel Core I3-4160T (Dual Core 3.1GHz 3MB w/HD4400 Graphics) • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 • Hard Drive : 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : None • Nic: Gigabit Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia • 65W AC Adapter

check Stock

8,333,000

4

Dell OPTIPLEX™ 3020Micro 
• Processor: Intel Core i3-4150T Processor (Dual Core, 3MB, 3.00GHz w/HD4400 Graphics) • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 • Hard Drive : 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : None • Nic: Realtek RTL8151GD Ethernet • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media) • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia • 65W AC Adapter

Stock

10,677,000

5

Dell OPTIPLEX™ 3020SFF( Chassis: Small Form Factor )
• Processor: Intel Core i3-4150 Processor (Dual Core, 3.5 GHz, 3MB Cache, w/HD Graphics 4400)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 2GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : 8x Slim DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 32bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

11,068,000

5

Dell OPTIPLEX™ 3020SFF( Chassis: Small Form Factor )
• Processor: Intel Core i3-4160 Processor (Dual Core, 3.6 GHz, 3MB Cache, w/HD Graphics 4400)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64 bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

11,868,000

6

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower )
• Processor: Intel Core i3-4150 Processor (Dual Core, 3.5 GHz, 3MB Cache, w/HD Graphics 4400)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 2GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : 16x DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 32bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

11,198,000

7

Dell OPTIPLEX™ 3020SFF( Chassis: Small Form Factor )
• Processor:  Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)  • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : 8x Slim DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

13,412,000

8

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower )
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

10,547,000

9

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower ) - Windows
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

13,412,000

10

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower ) - 1TB
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive : 1TB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics  •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

11,198,000

11

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower )- VGA 1GB
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : AMD Radeon R5 240, 1GB, Full Height (DP and DVI-I) •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

11,979,000

13

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower ) 4GB - 1TB - Windows
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive : 1TB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

14,063,000

14

Dell OPTIPLEX™ 3020MT( Chassis: MiniTower ) 8GB - 1TB - Windows
• Processor: Intel Core I5-4590 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)   • Mainboard : Intel H81 Express chipset • Ram :8GB (2x4) DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive : 1TB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics •  Optical Drive : DVD + /- RW  • Nic: Gigabit   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 1 year Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

14,844,000

15

Dell OPTIPLEX™ 3030 All in One - I3-Ubuntu
• Processor: Intel Core i3-4160 (Dual Core 3.6GHz 3MB w/HD4400 Graphics)   • Display : 19.5” WLED Non-touch with Camera, Integrated  • Mainboard: Intel H81 Express chipset • Ram : 4GB Single Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1) • Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics 4400 •  Camera:  1280 x 720 pixel ~ 0.92M Pixel •   Optical Drive :  8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic: Intel Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu Linux 12.04 • 3 years Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock

13,693,000

16

Dell OPTIPLEX™ 3030 All in One -I3 - Windows 7 Pro
• Processor: Intel Core i3-4150 Processor (Dual Core, 3MB, 3.50GHz w/HD4400 Graphics)   • Display : 19.5” WLED Non-touch with Camera, Integrated  • Mainboard: Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics 4400 •  Camera:  1280 x 720 pixel ~ 0.92M Pixel •   Optical Drive :  8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic: Intel Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media) • 3 years Prosupport• C/O:  Malaysia

Stock 1c HCM

16,736,000

17

Dell OPTIPLEX™ 3030 All in One - I5 
• Processor: Intel Core i5-4590S Processor (Quad Core, 6MB, 3.00GHz w/HD4600 Graphics)   • Display : 19.5” WLED Non-touch with Camera, Integrated  • Mainboard: Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics 4400 •  Camera:  1280 x 720 pixel ~ 0.92M Pixel •   Optical Drive :  8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic: Intel Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Ubuntu • 3 years Prosupport• C/O:  Malaysia

Order

16,321,000

18

Dell OPTIPLEX™ 3030 All in One - I5 - windows 7 Pro
• Processor: Intel Core i5-4590S Processor (Quad Core, 6MB, 3.00GHz w/HD4600 Graphics)   • Display : 19.5” WLED Non-touch with Camera, Integrated  • Mainboard: Intel H81 Express chipset • Ram :4GB DDR3 1600MHz SDRAM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : Integrated Intel(R) HD Graphics 4400 •  Camera:  1280 x 720 pixel ~ 0.92M Pixel •   Optical Drive :  8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic: Intel Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 3 years Prosupport• C/O:  Malaysia

 

19,087,000

19

Dell Precision  T1700 MT-E3 1226
• Processor: Intel Xeon Processor E3-1226 v3 (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics P4600)   • Mainboard :Intel(R) C226 Chipset • Ram :8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC • Hard Drive :1TB SATA • Graphics : Nvidia Quadro K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter) •  Optical Drive : 16x DVD + /- RW • Nic:  Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Dos • 3 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

22,626,000

20

Dell Precision  T1700 MT - I7 4790
• Processor: Intel Core I7-4790 (Quad Core HT, 3.60GHz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics 4600) • Mainboard : Intel(R) C226 Chipset • Ram : 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC • Hard Drive :1TB SATA • Graphics : Nvidia Quadro K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter) •  Optical Drive : DVD + /- RW • Nic:  Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Dos • 3 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

23,744,000

21

Dell Precision  T1700SFF -E3 1240
• Processor: Intel Xeon Processor E3-1240v2, 3.40 GHz, 8MB Cache, Turbo, 4C/8T, 69W  • Mainboard :Intel(R) C226 Chipset • Ram :8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC• Hard Drive :1TB SATA • Graphics : 1 GB NVIDIA Quadro K600 (1DP and 1DVI-I) (1DP-DVI and 1DVI-VGA adapter) •  Optical Drive : DVD + /- RW • Nic:  Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Dos • 3 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

22,347,000

22

Dell Precision  T1700SFF -E3 1241
• Processor: Intel Xeon Processor E3-1241 v3 (Quad Core HT, 3.50GHz Turbo, 8MB) • Mainboard :Intel(R) C226 Chipset • Ram :8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC• Hard Drive :1TB SATA • Graphics : Nvidia Quadro K620 2GB Half Height (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter) •  Optical Drive : DVD + /- RW • Nic:  Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller   • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Dos • 3 year Prosupport • C/O:  Malaysia

Stock

23,185,000

 

Dell Precision  T3610 - E5 1607
• Processor:Intel(R) Xeon(R) Processor E5-1607 (Quad Core, 3.00GHz, 10MB) • Mainboard :Intel(R) C602 Chipset • Ram :8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 ECC RDIMM• Hard Drive :500GB SATA • Graphics : 1 GB NVIDIA Quadro K600 (1DP and 1DVI-I) (1DP-DVI and 1DVI-VGA adapter)  •  Optical Drive : DVD + /- RW • Nic:  Integrated  Gigabit Ethernet    • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Pro 64 bit • 3 year • C/O:  Malaysia

Stock

31,845,000

23

Dell Precision  T5810 - E5 1607
• Processor: Intel Xeon Processor E5-1607 v3 (Four Core, 10MB Cache, 3.1GHz) • Mainboard :Intel(R) C612 Chipset • Ram : 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC • Hard Drive :1TB SATA • Graphics : Nvidia Quadro K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)  •  Optical Drive : 8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic:  Integrated Intel I217 Gigabit Ethernet controller  • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 3 year • C/O:  Malaysia

Stock

34,359,000

24

Dell Precision  T5810 - E5 1620
• Processor: Intel Xeon Processor E5-1620 v3 (Four Core HT, 10MB Cache, 3.5GHz Turbo) • Mainboard :Intel(R) C612 Chipset • Ram : 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC • Hard Drive :1TB SATA • Graphics : Nvidia Quadro K2200 4GB (2 DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter) •  Optical Drive : 8x Slimline DVD+/-RW Drive  • Nic:  Integrated Intel I217 Gigabit Ethernet controller  • Dell Optical Mouse & Keyboard  •OS: Windows 7 Professional, English, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  • 3 year • C/O:  Malaysia

Stock

41,342,000

25

Monitor Dell D2015H 19.5" LCD (Full HD 1920 x 1080, VGA (Analog)

Stock

2,360,000

26

Monitor Dell U2415-24.1' widescreen,  Full HD 1920 x 1200, 2HDMI, 5 USB 3.0, MiniDP port, DP port
Khuyến Mãi: tặng WM314 Wireless Laser Mouse (600000)
Từ 09/09 dên 15/11

Stock

6,586,000

 

Dell Power Connect ™ 6224-24 port Gigabit Ethernet Layer 3 Switches ( 3 yrs warranty)

Stock

32,280,000

STORAGE

Strorage V3700 - TS

6099L2C

V3700 LFF Dual Control

 

128,498,000

6099S2C

V3700 SFF Dual Control

 

131,733,000

6160S6E

IBM TS2260 Tape Drive Model H6S

 

61,629,000

6160S6X

IBM TS2360 Tape Drive Model S63

 

73,438,000

61732UL

TS3100 Tape Library Model L2U

 

66,243,000

61734UL

TS3200 Tape Library Model L4U Driveless

 

119,573,000

Option

00MJ095

8Gb FC 4 Port Card

 

15,896,000

00MJ103

8Gb FC SW SFP Transceivers

 

1,880,000

00MJ125

2TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD

 

7,321,000

00MJ143

600GB 15K 2.5 Inch HDD

 

12,185,000

00MJ147

900GB 10K 2.5 Inch HDD

 

8,750,000

00MJ149

1.2TB 10K 2.5 Inch HDD

 

11,634,000

00MJ170

5m Fiber Cable (LC)

 

1,655,000

00MJ242

Power Cord - US/Group 1

 

150,000

00NA007

2 m SAS/Mini-SAS 1x Cable (host SFF-8470 to target SFF-8088)

 

1,103,000

00NA009

2 m Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable (host SFF-8088 to target SFF-8088)

 

903,000

00NA017

Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC

 

1,580,000

00NA023

Ultrium 5 Data Cartridges 5-Pack

 

6,143,000

00NA025

Ultrium 6 Data Cartridges 5-Pack

 

20,610,000

00NA085

13 m LC-LC Fibre Cable

 

577,000

00NA089

Rack Mount Kit

 

5,742,000

00NA113

LTO Ultrium 5  Half High  Fibre Drive Sled

 

62,055,000

00NA117

LTO Ultrium 6  Half High  SAS  Drive Sled

 

68,248,000

46M0907

IBM 6Gb SAS HBA

 

3,285,000

Hàng Storage - Part Cũ đang stock kho

Part

Description

 

Enduser

2072L2C

V3700 LFF Dual Control

 

84,438,200.00

2072S2C

V3700 SFF Dual Control

 

87,161,800.00

00Y2491

8Gb FC 4 Port Card

 

15,525,400.00

00Y2523

8Gb FC SFP SW Transceivers

 

1,771,000.00

00Y2471

2TB 7.2K 3.5" NL HDD

 

5,311,900.00

00Y2473

3TB 7.2K 3.5" NL HDD

 

7,000,400.00

00Y2503

600GB 10K 2.5" HDD

 

4,821,300.00

39M5697

5m Fiber Cable (LC-LC)

 

1,171,500.00

00AR088

5m Fiber Cable (LC)

 

299,200.00

39Y7917

Line Cord (Europe)

 

81,400.00

39Y7923

Line Cord (UK)

 

97,680.00

00AR113

1.2TB 10K 3.5-inch HDD

 

9,260,900.00

00Y2507

1.2TB 10K 2.5-inch HDD

 

9,260,900.00

00Y2463

3m SAS Cable (mSAS)

 

1,771,000.00

95P4713

2M Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable

 

599,500.00

Part

Part Description

Price (VND) Enduser

822447-375

HP ML10v2 E3-1220v3 8G RAM, 1TB, ODD, DVD-RW, AP Svr/Prom, cấu hình gồm:

 

19,121,050

 

Intel® Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz/4core/8MB/80W)

   
 

8GB (1 x 8GB) PC3-12800E DDR3 UDIMM

   
 

1TB HDD SATA

   
 

350W Power Supply + DVD

   

652065-B21

HP ML350pT08 SFF E5-2609v2, 1x8GB, P420i/1GB FBWC, DVD-RW, 460W Gold PS

 

46,665,300

652065-B21  ARS

Asia Pacific (UK Cord)/English local.

   

722284-L21

HP ML350p Gen8 E5-2609v2 FIO Kit

   

713983-B21

HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

   

713983-B21  0D1

Factory integrated

   

631679-B21

HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array

   

631679-B21  0D1

Factory integrated

   

503296-B21

HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit

   

503296-B21  0D1

Factory integrated

   

624192-B21

HP Half-Height SATA DVD RW JackBlack Optical Drive

   

624192-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

ML350T09 Gen9 SFF E5-2609v3, 1x8GB, H240ar, 500W Plat PS

 

49,985,100

754536-B21

HP ML350T09 SFF CTO Server

   

754536-B21  ARS

Asia Pacific (UK Cord)/English local.

   

726661-L21

HP ML350 Gen9 E5-2609v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

765652-B21

HP ML350 Gen9 AROC cable kit

   

765652-B21  0D1

Factory integrated

   

749976-B21

HP H240ar FIO Smart HBA

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

HP ML350T09 SFF Gen9 E5-2620v3, 1x8GB, DVD-RW, P440ar/2G, 500W Plat PS

 

58,316,500

754536-B21

HP ML350T09 SFF CTO Server

   

754536-B21  ARS

Asia Pacific (UK Cord)/English local.

   

726658-L21

HP ML350 Gen9 E5-2620v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

726537-B21

HP 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9 Kit

   

726537-B21  0D1

Factory integrated

   

765654-B21

HP ML350 Gen9 Mini SAS cable FIO kit

   

749974-B21

HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   

765820-371

HP ML350T09 E5-2620v3 SFF Base AP Svr E5-2620v3, 1x16GB, P440ar/2G, 500W Plat PS

 

56,927,200.00

726658-L21

HP ML350 Gen9 E5-2620v3 FIO Kit

   

726719-B21

HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

749974-B21

HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

   

765652-B21

HP ML350 Gen9 AROC cable kit

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   
 

DL360 E5-2609v3 1.9GHz 1P 6C 8GB, 8SFF, H240 SAS/SATA non-HDD, 3Y Warranty

 

48,068,900

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

   

755258-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

755378-L21

HP DL360 Gen9 E5-2609v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

775927-B21

HP DL360 Gen9 SFF P440/H240 SAS Cables

 

775927-B21  0D1

Factory integrated

   

761873-B21

HP H240 FIO Smart HBA

   

734807-B21

HP 1U SFF Easy Install Rail Kit

   

734807-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

 

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

DL360 E5-2620v3 2.4GHz 1P 6C 8GB, 8SFF, H240 SAS/SATA non-HDD, 3Y Warranty

 

52,484,300

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

   

755258-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

755382-L21

HP DL360 Gen9 E5-2620v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

775927-B21

HP DL360 Gen9 SFF P440/H240 SAS Cables

 

775927-B21  0D1

Factory integrated

   

761873-B21

HP H240 FIO Smart HBA

   

734807-B21

HP 1U SFF Easy Install Rail Kit

   

734807-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

 

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

DL360 E5-2630v3 2.4GHz 1P 8C 8GB, 8SFF, H240 SAS/SATA non-HDD, 3Y Warranty

 

63,592,100

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

   

755258-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

755384-L21

HP DL360 Gen9 E5-2630v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

775927-B21

HP DL360 Gen9 SFF P440/H240 SAS Cables

   

775927-B21  0D1

Factory integrated

   

761873-B21

HP H240 FIO Smart HBA

   

734807-B21

HP 1U SFF Easy Install Rail Kit

   

734807-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

DL380 E5-2609v3 1.9GHz 1P 6C 16GB, 8SFF, P440ar/2GB non-HDD, 3Y Warranty

 

52,928,700

719064-B21

HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server

   

719064-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

719052-L21

HP DL380 Gen9 E5-2609v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

749974-B21

HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

   

733660-B21

HP 2U SFF Easy Install Rail Kit

   

733660-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

DL380 SFF G8-2620 v2, 2x8GB, P420i/1GB FBWC, DVD-RW, 460W Gold PS

 

57,868,800

653200-B21

HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server

   

653200-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

715221-L21

HP DL380p Gen8 E5-2620v2 FIO Kit

   

713983-B21

HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

   

713983-B21   0D1

Factory integrated

   

652235-B21

HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit

   

652235-B21  0D1

Factory integrated

   

684208-B21

HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr

   

631679-B21

HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array

   

631679-B21  0D1

Factory integrated

   

733668-B21

HP 2U SFF Easy Install Rail Kit with CMA

   

733668-B21  0D1

Factory integrated

   

503296-B21

HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit

   

503296-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   
 

DL380 E5-2620v3 2.4GHz 1P 6C 16GB, 8SFF,  P440ar/2GB non-HDD, 3Y Warranty

 

56,677,500

719064-B21

HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server

   

719064-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

719051-L21

HP DL380 Gen9 E5-2620v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

749974-B21

HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

 

733660-B21

HP 2U SFF Easy Install Rail Kit

   

733660-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

 

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   

704559-371

HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2630v2 1P 16GB-R P420i/1GB FBWC 460W PS Server

 

61,482,300

715220-L21

HP DL380p Gen8 E5-2630v2 FIO Kit

   

713985-B21

HP 16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

   

629135-B21

HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

   

631679-B21

HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array

   

656362-B21

HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit

   
 

DL380 E5-2630v3 2.4GHz 1P 8C 16GB, 8SFF, P440ar/2GB non-HDD, 3Y Warranty

 

67,479,500

719064-B21

HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server

   

719064-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

719050-L21

HP DL380 Gen9 E5-2630v3 FIO Kit

   

726718-B21

HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit

   

726718-B21  0D1

Factory integrated

   

749974-B21

HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

   

733660-B21

HP 2U SFF Easy Install Rail Kit

   

733660-B21  0D1

Factory integrated

   

720478-B21

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit

   

720478-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   

653200-B21

DL380p Gen8 E5-2640 v2, 2x8GB, P420i/1GB FBWC, DVD-RW, 460W Gold PS

 

77,446,600

653200-B21

HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server

   

653200-B21  UUF

Asia Pacific-English Localization

   

715219-L21

HP DL380p Gen8 E5-2640v2 FIO Kit

   

713983-B21

HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

   

713983-B21  0D1

Factory integrated

   

652235-B21

HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit

   

652235-B21  0D1

Factory integrated

   

684208-B21

HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr

   

631679-B21

HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array

   

631679-B21  0D1

Factory integrated

   

733668-B21

HP 2U SFF Easy Install Rail Kit with CMA

   

733668-B21  0D1

Factory integrated

   

503296-B21

HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit

   

503296-B21  0D1

Factory integrated

   

H4396B

HP No Additional Support Required

   

PN

Description

 

Price (VND)
Without machine

CPU

715222-B21

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2609v2

 

12,885,400

715221-B21

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2

 

17,383,300

712741-B21

HP DL360p Gen8 Intel® Xeon® E5-2609v2 (2.5GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit

 

12,634,600

712735-B21

HP DL360p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) Processor Kit

 

17,355,800

722284-B21

HP ML350p Gen8 Intel® Xeon® E5-2609v2 (2.5GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit

 

12,634,600

709493-B21

HP ML350p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) Processor Kit

 

17,217,200

719051-B21

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

 

18,049,900

719052-B21

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

 

13,607,000

755378-B21

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

 

13051500

755382-B21

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

 

17300800

755384-B21

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit

 

26936800

726658-B21

HP ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

 

18,049,900

726661-B21

HP ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)

 

13,607,000

719050-B21

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit

26,880,700

RAM

669322-B21

HP RAM 4GB 2Rx8 PC3-12800E-11 Kit (UDIMM)

 

2,082,300

713979-B21

HP 8GB 2Rx8 PC3L-12800E-11 Kit (UDIMM)

 

3,331,900

713983-B21

HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

 

3,748,800

726718-B21

HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit

 

4,027,100

713985-B21

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 (RDIMM)

 

6,664,900

713981-B21

HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit

 

2,360,600

726719-B21

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit

 

6,664,900

3.5" HDD

   

-

658071-B21

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

 

3,665,200

657750-B21

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

 

4,331,800

2.5" HDD

   

-

652564-B21

HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

 

4,304,300

652745-B21

HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD

 

5,692,500

652583-B21

HPQ 600GB 10K 6G SAS SFF 2.5

 

6,386,600

652589-B21

HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

 

7,914,500

652749-B21

HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD

 

8,053,100

785067-B21

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

 

3,748,800

781516-B21

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

 

5,304,200

SSD

756621-B21

HP 120GB 6G SATA VE 2.5in SC EV SSD

 

5,054,500

804581-B21

HP 120GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD

 

4,887,300

789135-B21

HP 240GB 6G SATA RI 2.5in SC SSD

 

4,998,400

789145-B21

HP 480GB 6G SATA RI 2.5in SC SSD

 

8,525,000

Nguồn

503296-B21

HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit

 

2,499,200

656362-B21

HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit

 

3,610,200

720478-B21

HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

 

3,331,900

720479-B21

HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

 

3,887,400

Accessories

631667-B21

HP Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller

 

7,220,400

AJ764A

HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA

 

13,663,100

AJ763B

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

 

13,885,300

Accessories

     

652235-B21

HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit

 

1,249,600.00

672097-373

HP USB BFR-PVC AP-INTL Keybrd/Mouse Kit

 

499,400.00

701498-B21

HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive

 

1,138,500.00

Part

Chi tiết

 

Price (VND) Enduser

EH970A

HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive External Drive

 

762,843,400

EH964A

HP StoreEver Lto-6 Ultrium 6650 External Tape Drive External Drive

 

715,059,400

EH958B

HP LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive External Drive

 

565,205,300

EH900B

HP LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive External Drive

 

599,134,800

EH920B

HP LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive External Drive

 

450,128,800

C7974A

HP LTO4 Ultrium 1.6TB RW Data Tape

 

8,199,400

C7975A

HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape

 

8,482,100

C7976A

HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP RW Data Cartridge

 

16,681,500

C7978A

HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge

 

9,895,600

Q2013A

HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack

 

11,310,200

Q2011A

HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack

 

11,310,200

AE470A

HP SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy Kit

 

24,032,800

729552-B21

HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter LTO4-5-6

 

50,893,700

462828-B21

HP P212/ZM Smart Array Controller LTO4-5

 

48,066,700

Part

Description

 

Enduser

SERVER

5457B3A

x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower

 

20,189,000

5457C3A

x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 300W p/s, Tower

 

26,847,000

5458B2A

x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack

 

23,833,000

5458C3A

x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack

 

30,791,000

5458C5A

x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR C100, 300W p/s, Rack

 

27,176,000

5458F3A

x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack

 

31,148,000

5458G3A

x3250 M5, Xeon 4C E3-1271v3 80W 3.6GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack

 

35,613,000

7382B2A

x3300 M4, Xeon 4C E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB, RAM 1x 4GB,
 O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, DVD-ROM, 460W p/s, Tower

 

33,366,000

7160C3A

x3530 M4, Xeon 6C E5-2420v2 80W 2.2GHz/1600MHz/15MB, 1x 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack

 

46,543,000

7160D2A

x3530 M4, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack

 

51,775,000

7383B2A

x3500 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,

 

40,132,000

7383B5A

x3500 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower

 

40,927,000

7383C5A

x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower

 

47,420,000

7383D5A

x3500 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower

 

57,528,000

5464B2A

x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower

 

54,871,000

5464C2A

x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower

 

63,281,000

5464D2A

x3500 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower

 

72,677,000

5464F2A

x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 750W p/s, Tower

 

83,169,000

5464G2A

x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Tower

 

97,112,000

5464J2A

x3500 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower

 

120,727,000

7158IJ1

x3630, E5-2403, 1x 4GB, HS 14x3.5" SAS/SATA, SR M5110, 750W

 

47,119,000

7915J2A

x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U

 

95,880,000

7915B3A

x3650 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

 

41,064,000

7915C3A

x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

 

46,488,000

7915C5A

x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

 

50,624,000

7915D3A

x3650 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

 

56,624,000

7915F3A

x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

 

62,514,000

7915G3A

x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack

 

79,882,000

791533A

x3650 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack

 

96,592,000

7915J3A

x3650 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack

 

94,511,000

791573A

x3650 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack

 

131,438,000

5462B2A

x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, 550W p/s, Rack

 

56,515,000

5462C2A

x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack

 

59,939,000

5462C4A

x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack

 

68,815,000

5462D2A

x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack

 

77,061,000

5462D4A

x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

 

80,814,000

5462F2A

x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack

 

93,716,000

5462F4A

x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

 

94,812,000

5462G2A

x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

 

101,086,000

OPTION

CPU

00J6384

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2 80W 2.5GHz/1600MHz/15MB

 

21,614,000

46W2837

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB

 

16,519,000

46W4361

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB

 

10,931,000

46W4363

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB

 

14,464,000

46W4364

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB

 

22,463,000

46W4365

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB

 

41,119,000

46W4366

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB

 

52,844,000

46W4367

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB

 

35,037,000

46W4369

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB

 

59,336,000

46W4370

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB

 

66,075,000

46W4372

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB

 

79,663,000

46W4374

Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB

 

101,003,000

46W4375

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB

 

46,132,000

46W4377

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB

 

74,403,000

46W9129

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB Upgrade Kit

 

17,614,000

46W9130

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB

 

21,970,000

46W9130

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB

 

21,970,000

46W9131

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB Upgrade Kit

 

30,052,000

46W9132

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB Upgrade Kit

 

40,735,000

46W9135

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB Upgrade Kit

 

64,952,000

69Y5325

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB W/Fan

 

10,409,000

69Y5326

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB W/Fan

 

14,300,000

69Y5327

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB W/Fan

 

22,189,000

69Y5328

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB W/Fan

 

30,188,000

69Y5329

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan

 

39,037,000

69Y5331

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB W/Fan

 

61,637,000

90Y5944

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB

 

17,807,000

90Y5946

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB Upgrade Kit

 

28,846,000

90Y6365

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB

 

9,835,000

94Y6379

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB W/Fan

 

8,711,000

94Y6602

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB W/Fan

 

57,528,000

94Y6687

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB W/Fan

 

56,158,000

RAM

00D4955

4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM

 

1,643,000

44T1571

4GB (1x4GB, Dual Rank x8) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM

 

1,917,000

49Y1406

4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

 

2,137,000

49Y1407

4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

 

2,055,000

00D5024

4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

2,055,000

00D5020

4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

 

2,246,000

00D5028

4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

 

2,246,000

00D4959

8GB (2x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM

 

2,603,000

00D5036

8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

3,178,000

49Y1397

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

 

3,287,000

90Y3109

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

3,287,000

90Y3109

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

3,287,000

00D5032

8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

 

3,233,000

00D5036

8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

3,178,000

00D5044

8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

4,657,000

49Y1563

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

 

6,356,000

46W0672

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

 

5,616,000

00D5048

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

 

6,465,000

90Y3105

32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP LRDIMM

 

16,738,000

46W0761

32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP LRDIMM

 

16,738,000

HDD

     

39M4514

IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA II HDD

 

2,603,000

46M0907

IBM 6Gb SAS HBA

 

2,987,000

39M4530

IBM 500GB 3.5in HS 7.2K SATA HDD

 

3,013,000

81Y9786

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD

 

2,739,000

90Y8877

IBM 300GB 2.5in SFF-HS 10K 6Gbps SAS HDD

 

3,424,000

81Y9790

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD

 

3,287,000

43W7622

IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD

 

3,369,000

42D0637

IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD

 

3,452,000

81Y9726

IBM 500GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD

 

4,136,000

42D0777

IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD

 

4,191,000

90Y8953

IBM 500GB 2.5in SFF -HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD

 

4,107,000

42D0677

IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD

 

4,492,000

42D0707

IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD

 

4,520,000

90Y8926

IBM 146 GB 2.5in SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD

 

4,110,000

44W2234

IBM 300GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD

 

4,931,000

49Y6092

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5  G2HS HDD

 

4,794,000

90Y8567

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD

 

5,068,000

81Y9690

IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD

 

6,163,000

90Y8872

IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD

 

4,219,000

81Y9730

IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD

 

5,889,000

49Y2003

IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD

 

6,301,000

81Y9670

IBM 300GB 2.5in SFF -HS 15K 6Gbps SAS HDD

 

5,999,000

49Y6190

IBM 4TB 3.5in SS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD

 

7,698,000

81Y9650

IBM 900GB 2.5in SFF -HS 10K 6Gbps SAS HDD

 

5,169,000

00AD075

IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS HDD

 

8,383,000

49Y6210

IBM 4TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps SAS HDD

 

8,903,000

00AJ005

IBM 240GB 2.5in HS SATA MLC S3500 Enterprise Value SSD

 

10,135,000

00AJ300

IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS HDD

 

11,889,000

00FN118

IBM 2TB 3.5in G2SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD

 

4,959,000

00FN128

IBM 3TB 3.5in G2HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD

 

6,301,000

43W7626

IBM Server 1 TB 7200 SATA 3.5in HS

 

4,110,000

44W2244

IBM 600GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD

 

6,711,000

49Y6002

IBM 4TB 3.5in G2 HS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD

 

10,602,000

49Y6092

3.5" 15K SAS G2HS

 

4,794,000

81Y9738

IBM 500GB 2.5in SFF SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD

 

4,465,000

81Y9794

IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5  G2HS HDD

 

4,986,000

81Y9802

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS HDD

 

2,329,000

81Y9806

IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD

 

3,013,000

90Y8913

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF G2HS SED

 

3,698,000

Power supplies

94Y5974

IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

 

2,329,000

94Y6668

IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply

 

2,191,000

94Y6669

IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

 

2,603,000

94Y6667

IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply

 

2,987,000

RAID

46M0832

ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key

 

1,643,000

81Y4542

ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x

 

1,287,000

46M0930

ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key

 

2,658,000

46M0829

ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller

 

8,630,000

81Y4484

ServeRAID M5100 Series 512MB Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x

 

1,900,000

81Y4487

ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x

 

4,527,000

81Y4508

ServeRAID M5100 Series Battery Kit for IBM System x

 

1,945,000

81Y4546

ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systemx

 

2,356,000

81Y4559

ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x

 

6,711,000

81Y4448

ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller for IBM System x

 

3,150,000

81Y4481

ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller for IBM System x

 

4,657,000

Keyboard

00AM600

IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2

 

246,000

46C7526

IBM Virtual Media Key

 

2,630,000

40K9200

IBM 3 Button Optical Mouse USB

 

138,000

DVD

46M0901

IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM

 

739,000

46M0902

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner

 

739,000

81Y6404

IBM HH Multiburner DVD-RW

 

822,000

46M0902

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner

 

739,000

Accessories

46M5383

IBM Virtual Media Conversion Option Gen2 (VCO2)

 

1,917,000

39R6525

QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x

 

12,328,000

49Y4230

Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for IBM System x

 

2,055,000

49Y4240

Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for IBM System x

 

4,547,000

59Y3825

Hot-swap SAS SATA 8 Pack HDD Enablement Kit (w/ 6 Gbps expander)

 

6,849,000

95P4278

Ultrium 4 Data Cartridges (5 pack)

 

4,876,000

42D0501

QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x

 

10,409,000

90Y9352

Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for IBM System x

 

3,452,000

42D0485

Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x

 

10,409,000

93074RX

IBM XSERIES 42U STANDALONE RACK

 

28,983,000

00D2020

Kong IvB 4 x 2.5" HDD Backplane

 

2,082,000

90Y9370

Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for IBM System x

 

1,562,000

94Y6386

4 x 2.5in Hot-Swap SAS upgrade assembling kit

 

713,000

00D4487

IBM HS SAS assembling kit for ServeRAID M1100/M5100 Series upgrade

 

164,000

69Y5321

x3650 M4 PCIe Gen-III Riser Card 2 (1 x8 FH/FL + 2 x8 FH/HL Slots)

 

685,000

42D0510

QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x

 

15,451,000

90Y3901

IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade

 

3,507,000

81Y6657

x3550 M4 plus 4x 2.5" HDD Assembly Kit

 

959,000

69Y1194

x3650 M4 ODD Cable

 

129,000

39Y7923

Line cord - 2.8m, 10A/250V, C13 to BS 1363/A (UK)

 

96,000

39Y7917

2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe)

 

96,000

39Y7932

4.3m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable

 

129,000

OS

00Y6267

Windows Server Standard 2012 (2CPU) - English ROK

 

18,601,000

00Y6334

Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

 

3,562,000

Part Number

Description

 

Enduser Price
(VND)

 

Unmanaged Switch (3 years warranty)

J9791A

HP 1405-5 Switch
5 RJ-45 autosensing 10/100 ports

 

712,400

J9792A

HP 1405-5G Switch
5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

 

1,055,600

J9793A

HP 1405-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports

 

1,098,500

J9794A

HP 1405-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

 

1,830,400

JD858A

HP 1405-16 Desktop Switch
16 RJ-45 autosensing 10/100 ports