Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
799
Hôm qua
2.918
Tuần trước
23.954
Tháng trước
186.667
Tất cả
9.619.721

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

Giá: 799,000 VNĐ

Mã SP: WP18-12I

Tính năng:

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-18Ah | 847W - 5 phút | 75Wpc - 15 phút
Nội trở @1KHz < 10.5mΩ
Điện cực : F3 (M5 Bolts)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình Ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR, WP18-12NSHR)

799,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

Giá: 330,000 VNĐ

Mã SP: WP1236W

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-9Ah | 448W – 5Min | 48Wpc – 10Min | 36Wpc – 15Min
Nội trở @1KHz < 14mΩ
Điện cực : F2 (Faston Tab 250) | Option F1 (Faston Tab 187)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-9Ah | 448W (WP1236W)

330,000 VNĐ

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

Giá: 2,039,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-55Ah

Tính năng:

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-55Ah | 2661W/ 5 phút | 216W/ pc / 15 phút
Nội trở @1KHz: < 8mΩ
Điện cực : F8 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-55Ah (WP55-12N)

2,039,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

Giá: 1,596,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-45Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-45Ah | 2122W
Nội trở @1KHz < 7mΩ
Điện cực : F8 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N)

1,596,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

Giá: 2,950,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-100Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-100Ah | 2071W
Nội trở @1KHz < 5mΩ
Điện cực : F8 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-100Ah (KPH100-12AN)

2,950,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

Giá: 300,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-5Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-5Ah | 311W
Nội trở @1KHz < 19mΩ
Điện cực : F2 (Faston Tab 250)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-5Ah (WP5-12)

300,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

Giá: 1,100,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-26Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-26Ah | 1248W / 5 phút | 104Wpc / 15 phút
Nội trở @1KHz < 8mΩ
Điện cực : F3 (M5) [Option F6 (M5)]
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12N)

1,100,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

Giá: 5,148,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-150Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-150Ah | 4955W 5 phút | 537Wpc/ 15 phút
Nội trở @1KHz < 4mΩ
Điện cực : F8 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-150Ah (KPH150-12N)

5,148,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

Giá: 299,900 VNĐ

Mã SP: Long 12V-7.2AH

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-7.2Ah | 335W - 5 phút | 28Wpc - 15 phút
Nội trở @1KHz < 22mΩ
Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | F2 (Faston Tab 250)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-7.2AH, 28W (WP7.2-12)

299,900 VNĐ

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Giá: Call

Mã SP: Long 6V-4Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 6V-4Ah | 115W - 5 phút | 16Wpc - 15 phút
Nội trở @1KHz < 20mΩ
Điện cực : F1 (Faston Tab 187) | Option F2 (Faston Tab 250)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 6V-4Ah | 115W (WP4-6)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

Giá: 2,840,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-75Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-75Ah | 3402W/ 5 phút | 294Wpc/ 15 phút
Nội trở @1KHz < 5mΩ
Điện cực : F16 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-75Ah | 3402W (KPH75-12N)

2,840,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

Giá: 3,379,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-110Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-110Ah | 4025W/ 5 phút | 386Wpc/ 15 phút
Nội trở @1KHz < 5mΩ
Điện cực : F16 (M6)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-110Ah | 4025W (KPH110-12N)

3,379,000 VNĐ

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

Giá: 6,877,000 VNĐ

Mã SP: Long 12V-200Ah

Tính năng:

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)
Hãng sản xuất : LONG
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất : 12V-200Ah | 5147W/ 10 phút | 686.5Wpc/ 15 phút
Nội trở @1KHz < 3.5mΩ
Điện cực : F18 (M8)
Vỏ & Nắp: ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)

Bình ắc quy Long 12V-200Ah | 5147W (WPL200-12N)

6,877,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: