Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
4
Hôm qua
1.796
Tuần trước
14.852
Tháng trước
149.575
Tất cả
12.034.877

Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138

Giá: Call

Mã SP: 45W8138

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138
• Mã sản phẩm : 45W8138
• Mã tương đương : 001LJ896, 001AC550, 001AC307, 000WK807, 098Y2218, 045W8841, 045W8229
• Loại sản phẩm : Nguồn cho thiết bị lưu trữ
• Công suất : 800W
• Điện áp : AC 110v-240v
• Tương thích : Power For IBM Storwize V3500 V5000 V3700 EXP2524 EXP2512

Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138

Bộ nguồn IBM 1440W For x3850, x3950 M2 - 43W8614, 59Y6142

Giá: 4,770,000 VNĐ

Mã SP: 43W8614, 59Y6142

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 1440W Power For Server IBM System x3850 M2, x3950 M2
• Part Number : 43W8614, 59Y6142
• Output Power : 1440W
• Input Voltage : AC 110v-240v
• Compatibility : Power For Server IBM System x3850 M2, x3950 M2

Bộ nguồn IBM 1440W For x3850, x3950 M2 - 43W8614, 59Y6142

4,770,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 2000W For IBM BladeCentre - 39Y7353

Giá: 4,240,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7353

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 2000W Power For Server IBM System BladeCentre - 39Y7353
• Part Number : 39Y7353
• Output Power : 2000W
• AC Input : 200-240V; 13.5A; 50-60Hz
• Compatibility : Power For Server IBM System BladeCentre

Bộ nguồn IBM 2000W For IBM BladeCentre - 39Y7353

4,240,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 430W For x3200 - 39Y7281, 39Y7280

Giá: 3,816,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7281, 39Y7280

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 430W Power For Server IBM System x3200 -  39Y7281, 39Y7280
• Part Number :  39Y7281, 39Y7280
• Output Power : 430W
• Input Voltage : AC 100-240 V
• Compatibility : Power For Server IBM System x3200

Bộ nguồn IBM 430W For x3200 - 39Y7281, 39Y7280

3,816,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 250W For IBM 5100, x250 - 33L3760

Giá: 3,604,000 VNĐ

Mã SP: 33L3760

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 250W Power For Server IBM System 5100, IBM x250 -  33L3760
• Part Number : 33L3760
• Output Power : 250W
• AC Input : AC 100-240 V
• Compatibility : Power For Server IBM System 5100, IBM x250

Bộ nguồn IBM 250W For IBM 5100, x250 - 33L3760

3,604,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 560W For System x235 - 49P2038, 49P2020

Giá: 3,498,000 VNĐ

Mã SP: 49P2038, 49P2020

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 560W Power For Server IBM System x235 -  49P2038, 49P2020
• Part Number : 49P2038, 49P2020
• Output Power : 560W
• AC Input : ( 100-127V, 11A ) / ( 200-240V, 5.5A) 50-60HZ
• Compatibility : Power For Server IBM System x235

Bộ nguồn IBM 560W For System x235 - 49P2038, 49P2020

3,498,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 920W For System x3400 M3 - 69Y3749

Giá: 3,392,000 VNĐ

Mã SP: 69Y3749

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 920W Power For Server IBM System x3400 M3 -  69Y3749
• Part Number : 69Y3749
• Output Power : 920W
• AC Input : ( 100-127V, 11A ) / ( 200-240V, 5.5A) 50-60HZ
• Compatibility : Power For Server IBM System x3400 M3

Bộ nguồn IBM 920W For System x3400 M3 - 69Y3749

3,392,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 270W 19K0939, 37L0311, AA21180

Giá: 3,392,000 VNĐ

Mã SP: 19K0939, 37L0311, AA21180

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 270W Power For Server IBM System X350, X340
• Part Number : 19K0939, 37L0311, AA21180
• Output Power : 270W
• AC Input : AC 100-240 V
• Compatibility : Power For Server IBM System X350, X340

Bộ nguồn IBM 270W 19K0939, 37L0311, AA21180

3,392,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 - 32R2815

Giá: Call

Mã SP: 32R2815

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 -  32R2815
• Part Number : 32R2815
• Output Power : 670W
• AC Input :( 100-127V, 9A ) / ( 200-240V, 4.5A ), 50/60HZ
• Compatibility : Power For Server IBM System x3550

Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 - 32R2815

Bộ nguồn IBM 2000W for Bladecenter - 74P4452, 74P4453, 39Y7359, 39Y7360

Giá: Call

Mã SP: 74P4452

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 2000W Power For Server IBM Bladecenter -  74P4452, 74P4453, DPS-2000BB, 39Y7359, 39Y7360
• Part Number : 74P4452
• Output Power : 2000W
• AC Input : 200 - 240V
• Compatibility : IBM Bladecenter

Bộ nguồn IBM 2000W for Bladecenter - 74P4452, 74P4453, 39Y7359, 39Y7360

Bộ nguồn IBM 600W For DS4700, EXP810 - 41Y5155, 42D3346

Giá: 11,024,000 VNĐ

Mã SP: 41Y5155, 42D3346

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 600W PSU IBM System DS4000, DS4700, EXP810
• Part Number : 41Y5155, 42D3346
• Output Power : 600W Max
• AC Input : 100 - 240V ~ 8.25A Max/50-60Hz
• Compatibility : IBM System DS4000, DS4700, EXP810

Bộ nguồn IBM 600W For DS4700, EXP810 - 41Y5155, 42D3346

11,024,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W For X3650 M4 - 94Y8118,94Y8120

Giá: Call

Mã SP: 94Y8118,94Y8120

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 900W Power For Server X3650 M4 Delta|Emerson  Power Supply - 94Y8118,94Y8120
• Part Number: 94Y8118,94Y8120
• AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 10A ; 200V - 240V~,50/60Ghz 5A
• Output Power : 900W
• DC OUTPUT : 12.2V - 73.8A MAX; 12.2VAUX - 2.5A MAX
• Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 900W For X3650 M4 - 94Y8118,94Y8120

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 - 94Y8114 94Y8116 69Y5872 69Y5742

Giá: 2,750,000 VNĐ

Mã SP: 94Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 750W Power For Server X3650 M4 Delta|Emerson Power Supply - 4Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742
• Part Number: 94Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742
• AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 8.9A ; 200V - 240V~,50/60Ghz 4.5A
• Output Power : 750W
• DC OUTPUT : 12.2V - 61.5A MAX; 12.2VAUX - 2.5A MAX
• Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 - 94Y8114 94Y8116 69Y5872 69Y5742

2,750,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 550W For X3650 M4 - 94Y8112

Giá: 2,700,000 VNĐ

Mã SP: 94Y8112

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 550W Power For Server X3650 M4 - 94Y8112
• Part Number: 94Y8112
• AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 6.5A MAX; 200V - 240V~,50/60Ghz 3.3A MAX
• Output Power : 550W
• DC OUTPUT : 12.2V - 45.1A; 12.2VAUX - 2.5A
• Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 550W For X3650 M4 - 94Y8112

2,700,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W x3500 M4 Power Supply - 94Y5973

Giá: 3,300,000 VNĐ

Mã SP: 94Y5973

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 900W Power For Server IBM x3500 M4 Power Supply - 94Y5973
• Part Number: 94Y5973
• Input Voltage : 100V - 240V
• Output Power : 900W
• Input Current : 5.30 A @ 100V, 2.60 A @ 240V
• Power supply - hot-plug : YES
• Compatibility: for System x3500 M4 (900 Watt)

Bộ nguồn IBM 900W x3500 M4 Power Supply - 94Y5973

3,300,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 750W For IBM X3500 M4, x3650 M4 - 94Y5974

Giá: 2,750,000 VNĐ

Mã SP: 94Y5974

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 750W Power For Server IBM x3500 M4, Dx360 M4 Power Supply - 94Y5974
• Part Number: 94Y5974
• Input Voltage : 100V - 240V
• Output Power : 750W
• Input Current : 5.30 A @ 110V, 2.60 A @ 220V
• Compatibility: IBM System x iDataPlex dx360 M4 Server, x3500 M4 (750 Watt)

Bộ nguồn IBM 750W For IBM X3500 M4, x3650 M4 - 94Y5974

2,750,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 460W For x3250 M4 Power Supply - 94Y6236

Giá: 1,950,000 VNĐ

Mã SP: 94Y6236

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 460W Power For Server IBM x3250 M4 Power Supply - 94Y6236
• Part Number: 94y6236
• Input Voltage : 110V - 220V
• Output Power : 460W
• Input Current : 5.30 A @ 110V, 2.60 A @ 220V
• Hot Swappable Power Supply: yes
• Compatibility: System x3250 M4 2583

Bộ nguồn IBM 460W For x3250 M4 Power Supply - 94Y6236

1,950,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W For x3650 M4 - 94Y6666 ,94Y6667

Giá: Call

Mã SP: 94Y6666 ,94Y6667

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 900W Power For Server x3650 M4 Power Supply - 94Y6666 ,94Y6667
• Input Voltage : AC 110v-240v
• Cooling : Active Fan
• Part Number : 94Y6667, 94Y6668
• Wattage : 900W
• For x3650 M4 IBM System x servers

Bộ nguồn IBM 900W For x3650 M4 - 94Y6666 ,94Y6667

Bộ nguồn IBM 550W For x3650 M4 - 94Y6668 81Y6563

Giá: 2,500,000 VNĐ

Mã SP: 94Y6668

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 550W Power For Server x3650 M4 Power Supply - 94Y6668 81Y6563
• Input Voltage : AC 110v-240v
• Cooling : Active Fan
• Part Number : 94Y6668
• Wattage : 550W
• For x3650 M4 IBM System x servers

Bộ nguồn IBM 550W For x3650 M4 - 94Y6668 81Y6563

2,500,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2 - 39Y7225, 39Y7236 46M1075

Giá: 2,563,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7225, 39Y7236 46M1075

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2  Power supply - 39Y7225, 39Y7236 46M1075(TRAY)
• Model Number : 46M1075
• Condition : Tray
• Brand : IBM
• Mfr Part Number : 46M1075
• Type : Power Supply Unit.

Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2 - 39Y7225, 39Y7236 46M1075

2,563,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 530W For DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000 - 42C2140

Giá: 4,660,000 VNĐ

Mã SP: 42C2140

Tính năng:

• Output : 530 Watts
• Input Voltage : AC 100-240 V
• Compatible with : IBM DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000
• Other Part Numbers : 42C2192
• Model Number : 42C2140
• Part Number : 42C2140
• Condition : Used, tested, working, and sold with warranty

Bộ nguồn IBM 530W For DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000 - 42C2140

4,660,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 401W For x3200 M3 Power Supply - 46M6678

Giá: Call

Mã SP: 46M6678

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 401W Power For Server IBM x3200 M3 Power Supply - 46M6678
• Part Number : 46M6678}
• Manufacturer : IBM
• Output Power : 401W
• Input Voltage : AC 100-240 V
• Condition : Used, tested, working, and sold with warranty
• Compatibility : IBM x3200 M3

Bộ nguồn IBM 401W For x3200 M3 Power Supply - 46M6678

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 X3500 M4 - 94Y8078 94Y8071 94Y6669 94Y7630

Giá: 2,850,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2,750,000

Mã SP: 94Y8078

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 750W Power For Server IBM X3650 M4 X3500 M4
• Tình trạng sản phẩm : Renew
• Hãng sản xuất : IBM
• Xuất xứ : Chính hãng
• Công suất : 750W
• Khả năng tương thích : For Server IBM X3650 M4 X3500 M4
• 94Y5975 81Y6074 FOR IBM X3650 M4 3550 M4 550W
• 94Y6669 94Y8078 94Y8079 FOR IBM X3650M4 3550M4 750W
• 94Y5973 43X3316 FOR IBM x3650M4 3550M4 900W

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 X3500 M4 - 94Y8078 94Y8071 94Y6669 94Y7630

2,850,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ
4%

Bộ nguồn IBM 460W X3550 X3650 M3 81Y6558, 39Y7228, 39Y7229

Giá: 2,000,000 VNĐ

Mã SP: IBM 460W

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 460W Power For Server X3550 M3, X3650 M3 Power Supply
• Part Number :  81Y6558, 39Y7228, 39Y7229
• Output Power : 460W
• AC Input : 100 - 240V ~ 8.25A Max/50-60Hz
• Compatibility : Power For Server X3550 M3, X3650 M3

Bộ nguồn IBM 460W X3550 X3650 M3 81Y6558, 39Y7228, 39Y7229

2,000,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: