Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
3.069
Hôm qua
17.175
Tuần trước
55.283
Tháng trước
117.089
Tất cả
5.469.724

Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138

Giá: 8,490,000 VNĐ

Mã SP: 45W8138

Tính năng:

• Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138
• Mã sản phẩm : 45W8138
• Mã tương đương : 001LJ896, 001AC550, 001AC307, 000WK807, 098Y2218, 045W8841, 045W8229
• Loại sản phẩm : Nguồn cho thiết bị lưu trữ
• Công suất : 800W
• Điện áp : AC 110v-240v
• Tương thích : Power For IBM Storwize V3500 V5000 V3700 EXP2524 EXP2512

Bộ nguồn IBM 800W Storwize V3500 V3700 V5000 EXP2524 EXP2512 - 45W8138

8,490,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 1440W For x3850, x3950 M2 - 43W8614, 59Y6142

Giá: 4,770,000 VNĐ

Mã SP: 43W8614, 59Y6142

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 1440W Power For Server IBM System x3850 M2, x3950 M2 
Part Number : 43W8614, 59Y6142
Output Power : 1440W 
Input Voltage : AC 110v-240v
Compatibility : Power For Server IBM System x3850 M2, x3950 M2

Bộ nguồn IBM 1440W For x3850, x3950 M2 - 43W8614, 59Y6142

4,770,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 2000W For IBM BladeCentre - 39Y7353

Giá: 4,240,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7353

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 2000W Power For Server IBM System BladeCentre - 39Y7353
Part Number : 39Y7353
Output Power : 2000W 
AC Input : 200-240V; 13.5A; 50-60Hz
Compatibility : Power For Server IBM System BladeCentre

Bộ nguồn IBM 2000W For IBM BladeCentre - 39Y7353

4,240,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 430W For x3200 - 39Y7281, 39Y7280

Giá: 3,816,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7281, 39Y7280

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 430W Power For Server IBM System x3200 -  39Y7281, 39Y7280
Part Number :  39Y7281, 39Y7280
Output Power : 430W 
Input Voltage : AC 100-240 V
Compatibility : Power For Server IBM System x3200

Bộ nguồn IBM 430W For x3200 - 39Y7281, 39Y7280

3,816,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 250W For IBM 5100, x250 - 33L3760

Giá: 3,604,000 VNĐ

Mã SP: 33L3760

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 250W Power For Server IBM System 5100, IBM x250 -  33L3760
Part Number : 33L3760
Output Power : 250W
AC Input : AC 100-240 V
Compatibility : Power For Server IBM System 5100, IBM x250

Bộ nguồn IBM 250W For IBM 5100, x250 - 33L3760

3,604,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 560W For System x235 - 49P2038, 49P2020

Giá: 3,498,000 VNĐ

Mã SP: 49P2038, 49P2020

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 560W Power For Server IBM System x235 -  49P2038, 49P2020
Part Number : 49P2038, 49P2020
Output Power : 560W 
AC Input : ( 100-127V, 11A ) / ( 200-240V, 5.5A) 50-60HZ
Compatibility : Power For Server IBM System x235 

Bộ nguồn IBM 560W For System x235 - 49P2038, 49P2020

3,498,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 920W For System x3400 M3 - 69Y3749

Giá: 3,392,000 VNĐ

Mã SP: 69Y3749

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 920W Power For Server IBM System x3400 M3 -  69Y3749
Part Number : 69Y3749
Output Power : 920W
AC Input : ( 100-127V, 11A ) / ( 200-240V, 5.5A) 50-60HZ
Compatibility : Power For Server IBM System x3400 M3

Bộ nguồn IBM 920W For System x3400 M3 - 69Y3749

3,392,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 270W 19K0939, 37L0311, AA21180

Giá: 3,392,000 VNĐ

Mã SP: 19K0939, 37L0311, AA21180

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 270W Power For Server IBM System X350, X340 
Part Number : 19K0939, 37L0311, AA21180
Output Power : 270W 
AC Input : AC 100-240 V
Compatibility : Power For Server IBM System X350, X340

Bộ nguồn IBM 270W 19K0939, 37L0311, AA21180

3,392,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 - 32R2815

Giá: Call

Mã SP: 32R2815

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 -  32R2815
Part Number : 32R2815
Output Power : 670W 
AC Input :( 100-127V, 9A ) / ( 200-240V, 4.5A ), 50/60HZ
Compatibility : Power For Server IBM System x3550

Bộ nguồn IBM 670W Power For Server IBM System x3550 - 32R2815

Bộ nguồn IBM 2000W for Bladecenter - 74P4452, 74P4453, 39Y7359, 39Y7360

Giá: Call

Mã SP: 74P4452

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 2000W Power For Server IBM Bladecenter -  74P4452, 74P4453, DPS-2000BB, 39Y7359, 39Y7360 
Part Number : 74P4452
Output Power : 2000W 
AC Input : 200 - 240V
Compatibility : IBM Bladecenter 

Bộ nguồn IBM 2000W for Bladecenter - 74P4452, 74P4453, 39Y7359, 39Y7360

Bộ nguồn IBM 600W For DS4700, EXP810 - 41Y5155, 42D3346

Giá: 11,024,000 VNĐ

Mã SP: 41Y5155, 42D3346

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 600W PSU IBM System DS4000, DS4700, EXP810 
Part Number : 41Y5155, 42D3346
Output Power : 600W Max
AC Input : 100 - 240V ~ 8.25A Max/50-60Hz
Compatibility : IBM System DS4000, DS4700, EXP810 

Bộ nguồn IBM 600W For DS4700, EXP810 - 41Y5155, 42D3346

11,024,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W For X3650 M4 - 94Y8118,94Y8120

Giá: Call

Mã SP: 94Y8118,94Y8120

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 900W Power For Server X3650 M4 Delta|Emerson  Power Supply - 94Y8118,94Y8120
Part Number: 94Y8118,94Y8120
AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 10A ; 200V - 240V~,50/60Ghz 5A 
Output Power : 900W
DC OUTPUT : 12.2V - 73.8A MAX; 12.2VAUX - 2.5A MAX
Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 900W For X3650 M4 - 94Y8118,94Y8120

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 - 94Y8114 94Y8116 69Y5872 69Y5742

Giá: 2,750,000 VNĐ

Mã SP: 94Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 750W Power For Server X3650 M4 Delta|Emerson Power Supply - 4Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742
Part Number: 94Y8114,94Y8116,69Y5872,69Y5742
AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 8.9A ; 200V - 240V~,50/60Ghz 4.5A
Output Power : 750W
DC OUTPUT : 12.2V - 61.5A MAX; 12.2VAUX - 2.5A MAX
Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 - 94Y8114 94Y8116 69Y5872 69Y5742

2,750,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 550W For X3650 M4 - 94Y8112

Giá: 2,700,000 VNĐ

Mã SP: 94Y8112

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 550W Power For Server X3650 M4 - 94Y8112
Part Number: 94Y8112
AC Input: 100V - 127V~,50/60Ghz 6.5A MAX; 200V - 240V~,50/60Ghz 3.3A MAX
Output Power : 550W
DC OUTPUT : 12.2V - 45.1A; 12.2VAUX - 2.5A
Compatibility: X3650M4

Bộ nguồn IBM 550W For X3650 M4 - 94Y8112

2,700,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W x3500 M4 Power Supply - 94Y5973

Giá: 3,300,000 VNĐ

Mã SP: 94Y5973

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 900W Power For Server IBM x3500 M4 Power Supply - 94Y5973
Part Number: 94Y5973
Input Voltage : 100V - 240V
Output Power : 900W
Input Current : 5.30 A @ 100V, 2.60 A @ 240V
Power supply - hot-plug : YES
Compatibility: for System x3500 M4 (900 Watt)

Bộ nguồn IBM 900W x3500 M4 Power Supply - 94Y5973

3,300,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 750W For IBM X3500 M4, x3650 M4 - 94Y5974

Giá: 2,750,000 VNĐ

Mã SP: 94Y5974

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 750W Power For Server IBM x3500 M4, Dx360 M4 Power Supply - 94Y5974
Part Number: 94Y5974
Input Voltage : 100V - 240V
Output Power : 750W
Input Current : 5.30 A @ 110V, 2.60 A @ 220V
Compatibility: IBM System x iDataPlex dx360 M4 Server, x3500 M4 (750 Watt)

Bộ nguồn IBM 750W For IBM X3500 M4, x3650 M4 - 94Y5974

2,750,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 460W For x3250 M4 Power Supply - 94Y6236

Giá: 1,950,000 VNĐ

Mã SP: 94Y6236

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 460W Power For Server IBM x3250 M4 Power Supply - 94Y6236
Part Number: 94y6236
Input Voltage : 110V - 220V
Output Power : 460W
Input Current : 5.30 A @ 110V, 2.60 A @ 220V
Hot Swappable Power Supply: yes
Compatibility: System x3250 M4 2583

Bộ nguồn IBM 460W For x3250 M4 Power Supply - 94Y6236

1,950,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 900W For x3650 M4 - 94Y6666 ,94Y6667

Giá: Call

Mã SP: 94Y6666 ,94Y6667

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 900W Power For Server x3650 M4 Power Supply - 94Y6666 ,94Y6667
Input Voltage : AC 110v-240v
Cooling : Active Fan
Part Number : 94Y6667, 94Y6668
Wattage : 900W
For x3650 M4 IBM System x servers

Bộ nguồn IBM 900W For x3650 M4 - 94Y6666 ,94Y6667

Bộ nguồn IBM 550W For x3650 M4 - 94Y6668 81Y6563

Giá: 2,500,000 VNĐ

Mã SP: 94Y6668

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 550W Power For Server x3650 M4 Power Supply - 94Y6668 81Y6563
Input Voltage : AC 110v-240v
Cooling : Active Fan
Part Number : 94Y6668
Wattage : 550W
For x3650 M4 IBM System x servers

Bộ nguồn IBM 550W For x3650 M4 - 94Y6668 81Y6563

2,500,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2 - 39Y7225, 39Y7236 46M1075

Giá: 2,563,000 VNĐ

Mã SP: 39Y7225, 39Y7236 46M1075

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2  Power supply - 39Y7225, 39Y7236 46M1075(TRAY)
Model Number : 46M1075 
Condition : Tray
Brand : IBM
Mfr Part Number : 46M1075
Type : Power Supply Unit.

Bộ nguồn IBM 675W for X3650 M2 / M3, 3550 M2 - 39Y7225, 39Y7236 46M1075

2,563,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 530W For DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000 - 42C2140

Giá: 4,660,000 VNĐ

Mã SP: 42C2140

Tính năng:

Output : 530 Watts
Input Voltage : AC 100-240 V
Compatible with : IBM DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000
Other Part Numbers : 42C2192
Model Number : 42C2140
Part Number : 42C2140
Condition : Used, tested, working, and sold with warranty

Bộ nguồn IBM 530W For DS3200 DS3300 DS3400 EXP3000 - 42C2140

4,660,000 VNĐ

Bộ nguồn IBM 401W For x3200 M3 Power Supply - 46M6678

Giá: Call

Mã SP: 46M6678

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 401W Power For Server IBM x3200 M3 Power Supply - 46M6678
Part Number : 46M6678
Manufacturer : IBM
Output Power : 401W
Input Voltage : AC 100-240 V
Condition : Used, tested, working, and sold with warranty
Compatibility : IBM x3200 M3

Bộ nguồn IBM 401W For x3200 M3 Power Supply - 46M6678

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 X3500 M4 - 94Y8078 94Y8071 94Y6669 94Y7630

Giá: 2,850,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2,750,000

Mã SP: 94Y8078

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 750W Power For Server IBM X3650 M4 X3500 M4
Tình trạng sản phẩm : Renew
Hãng sản xuất : IBM
Xuất xứ : Chính hãng
Công suất : 750W
Khả năng tương thích : For Server IBM X3650 M4 X3500 M4
94Y5975 81Y6074 FOR IBM X3650 M4 3550 M4 550W
94Y6669 94Y8078 94Y8079 FOR IBM X3650M4 3550M4 750W
94Y5973 43X3316 FOR IBM x3650M4 3550M4 900W

Bộ nguồn IBM 750W For X3650 M4 X3500 M4 - 94Y8078 94Y8071 94Y6669 94Y7630

2,850,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ
4%

Bộ nguồn IBM 460W X3550 X3650 M3 81Y6558, 39Y7228, 39Y7229

Giá: 2,000,000 VNĐ

Mã SP: IBM 460W

Tính năng:

Bộ nguồn IBM 460W Power For Server X3550 M3, X3650 M3 Power Supply 
Part Number :  81Y6558, 39Y7228, 39Y7229
Output Power : 460W
AC Input : 100 - 240V ~ 8.25A Max/50-60Hz
Compatibility : Power For Server X3550 M3, X3650 M3

Bộ nguồn IBM 460W X3550 X3650 M3 81Y6558, 39Y7228, 39Y7229

2,000,000 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: