Giỏ hàng của bạn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào..!

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hôm nay
1.425
Hôm qua
1.334
Tuần trước
18.543
Tháng trước
86.055
Tất cả
7.021.228

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m (LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105032-3

Giá: 740,000 VNĐ

Mã SP: 2105032-3

Tính năng:

 

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m
(LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m (LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105032-3

740,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m (LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105028-3

Giá: 700,000 VNĐ

Mã SP: 2105028-3

Tính năng:

 

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m
(LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m (LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)2105028-3

700,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3

Giá: 720,000 VNĐ

Mã SP: 2105026-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3
Model Number : 2105026-3
Manufacturer : AMP
LC TO LC 1.8MM OM2 DPX LSZH & OFNR 3M

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m - 2105026-3

720,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, SM, 3m

Giá: 881,500 VNĐ

Mã SP: 5492020-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, SM, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, SM, 3m

881,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m

Giá: 838,500 VNĐ

Mã SP: 5492019-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, SM, 3m

838,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6457072-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, SM, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6374657-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, SM, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6828151-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6754399-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

Giá: 989,000 VNĐ

Mã SP: 6754384-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, XG 50/125µm, 3m

989,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 774,000 VNĐ

Mã SP: 6278207-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 50/125µm, 3m

774,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 817,000 VNĐ

Mã SP: 5492591-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

817,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 817,000 VNĐ

Mã SP: 5504969-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

817,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 881,500 VNĐ

Mã SP: 6374613-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, MM 50/125µm, 3m

881,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m

Giá: 946,000 VNĐ

Mã SP: 6374658-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 50/125µm, 3m

946,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

Giá: 860,000 VNĐ

Mã SP: 1278199-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Dual ST, MM 50/125µm, 3m

860,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 752,500 VNĐ

Mã SP: 5503995-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

752,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 795,500 VNĐ

Mã SP: 5504958-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

795,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 795,500 VNĐ

Mã SP: 5504971-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

795,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 903,000 VNĐ

Mã SP: 6457104-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Dual ST, MM 62.5/125µm, 3m

903,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 924,500 VNĐ

Mã SP: 6374659-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, MM 62.5/125µm, 3m

924,500 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 903,000 VNĐ

Mã SP: 1278028-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ to Duplex SC, MM 62.5/125µm, 3m

903,000 VNĐ

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m

Giá: 967,500 VNĐ

Mã SP: 1278032-3

Tính năng:

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex MT-RJ, MM 62.5/125µm, 3m

967,500 VNĐ

Sản phẩm khác

Tags: